Đoàn kiểm tra chuyên đề Viện KSND tỉnh Bình Định làm việc tại Viện KSND thị xã An Nhơn năm 2022

Thực hiện Kế hoạch số 200/KH-VKS-VP ngày 18/02/2022 của Viện KSND tỉnh Bình Định về việc kiểm tra chéo theo chuyên đề, vào ngày 22/7/2022, Đoàn kiểm tra do đồng chí Đỗ Văn Quý - Trưởng phòng Phòng 2 Viện KSND tỉnh làm Trưởng đoàn cùng các đồng chí Chánh Văn phòng, Lãnh đạo phòng 8 và Lãnh đạo, Kiểm sát viên Viện KSND huyện Tây Sơn đã đến làm việc tại đơn vị.

Đồng chí Đỗ Văn Quý - Trưởng đoàn công bố Quyết định kiểm tra chuyên đề

Sau khi nghe đại diện Viện KSND thị xã An Nhơn trình bày báo cáo kết quả công tác THQCT, KSĐT, truy tố, xét xử án hình sự và kiểm sát hoạt động tư pháp; công tác quản lý, chỉ đạo, điều hành; công tác văn thư, lưu trữ thời điểm từ ngày 01/12/2020 đến ngày 30/6/2022, Đoàn kiểm tra đã tiến hành kiểm tra theo nội dung đã yêu cầu.

Sau 01 ngày làm việc với tinh thần trách nhiệm cao, Đoàn kiểm tra đã đánh giá cao những kết quả đạt được của đơn vị trong thực hiện nhiệm vụ như: trong công tác quản lý, chỉ đạo, điều hành, đơn vị đã triển khai kịp thời đầy đủ các Chỉ thị, Nghị quyết của Đảng, của Ngành; xây dựng nội dung chương trình công tác, xác định các nhiệm vụ trọng tâm, giải pháp đột phá, có nhiều chỉ tiêu cao hơn chỉ tiêu nghiệp vụ của Ngành; kịp thời xây dựng, sửa đổi, bổ sung các quy chế làm việc, quy chế phối hợp; xây dựng và phát động các phong trào thi đua toàn diện; công tác văn thư lưu trữ được thực hiện tốt. Đối với Công tác kiểm sát án hình sự, về cơ bản hồ sơ, sổ sách được lập đầy đủ theo đúng quy chế; bản báo cáo đề xuất hình sự chi tiết, có chất lượng; thực hiện nhiều chuyên đề có hiệu quả trong đơn vị; án trả hồ sơ điều tra bổ sung giữa các cơ quan tiến hành tố tụng tuy có xảy ra nhưng trong tỷ lệ cho phép; tạm giữ, tạm giam, THAHS, giải quyết khiếu nại, tố cáo được lập đầy đủ, đúng quy định; thực hiện đủ các chỉ tiêu kiểm sát. Bên cạnh những mặt tích cực đã đạt được, Đoàn kiểm tra cũng đã chỉ ra một số hạn chế mà đơn vị cần khắc phục trong thời gian đến.
Đoàn kiểm tra đánh giá cao những kết quả công tác mà Viện KSND thị xã An Nhơn  đã đạt được, mặc dù gặp nhiều khó khăn, nhất là thiếu biên chế nhưng đơn vị đã đoàn kết, có nhiều đổi mới trong công tác quản lý, chỉ đạo, điều hành, thực hiện toàn diện trên tất cả các mặt: công tác chuyên môn, nghiệp vụ cũng như công tác tuyên truyền pháp luật, đền ơn đáp nghĩa; thực hiện đạt và vượt nhiều chỉ tiêu đề ra. Đặc biệt không để xảy ra oan, sai, không bỏ lọt tội phạm, không có án bị hủy. Đ/c Trưởng đoàn mong rằng đơn vị tiếp tục cố gắng phát huy những kết quả đạt được, hạn chế đến mức thấp nhất những tồn tại, hạn chế, nổ lực phấn đấu vượt mọi khó khăn, để tiếp tục là một trong những lá cờ đầu của ngành KSND tỉnh Bình Định.
Thay mặt Viện KSND Thị xã An Nhơn, đồng chí Bạch Xuân Hòa – Viện trưởng phát biểu tiếp thu những ý kiến đánh giá, chỉ đạo của đồng chí Đỗ Văn Quý và Đoàn kiểm tra. Đơn vị sẽ tập trung khắc phục ngay những thiếu sót, hạn chế còn tồn tại và phát huy những thành quả đã đạt được để chất lượng công tác nâng cao hơn nữa./.
Nguyễn Thanh Liêm

CÁC BÀI LIÊN QUAN

Trở về 1 2 3 4 5 Tiếp

Số lượt truy cập:4,543,545 lượt

Số người online:1,678 người

© Viện kiểm sát nhân dân tỉnh Bình Định thiết kế và giữ bản quyền
Mong bạn đọc góp ý kiến. Thư điện tử liên hệ: trangtinvks_binhdinh@vks.gov.vn