Viện KSND huyện An Lão tiến hành trực tiếp kiểm sát công tác thi hành án dân sự

Thực hiện kế hoạch công tác kiểm sát năm 2022, từ ngày 09/8/2022 đến ngày 26/9/2022, Viện KSND huyện An Lão đã thành lập Đoàn kiểm sát tiến hành trực tiếp kiểm sát việc tuân thủ pháp luật trong thi hành án dân sự tại Chi cục Thi hành án dân sự huyện An Lão.

Đoàn kiểm sát làm việc tại Chi cục Thi hành án dân sự huyện An Lão

Sau khi nghe đồng chí Trần Văn Dũng – Phó Viện trưởng thông qua Quyết định và Kế hoạch kiểm sát hoạt động thi hành án dân sự, đồng chí Trần Văn Tài – Chi cục trưởng Chi cục thi hành huyện An Lão đã báo cáo kết quả thi hành án dân sự của Chi cục cũng như cung cấp số liệu, hồ sơ, sổ sách, phục vụ cho công tác kiểm sát.
Trên cơ sở báo cáo, Đoàn kiểm sát đã tiến hành kiểm sát việc tiếp nhận, chuyển giao bản án, quyết định; công tác thụ lý, phân loại, xác minh điều kiện thi hành án, kết quả giải quyết việc thi hành án; tình hình, số liệu việc thu, chi tiền, tài sản thi hành án; kiểm sát các hồ sơ đình chỉ, tạm đình chỉ, hoãn thi hành án, hồ sơ chưa có điều kiện thi hành án và các hoạt động khác có liên quan đến công tác thi hành án; tình hình giải quyết khiếu nại, tố cáo về thi hành án có liên quan đến chấp hành viên và các việc thi hành án.
Qua quá trình trực tiếp kiểm sát việc tuân theo pháp luật thi hành án dân sự, Viện Kiểm sát nhận thấy Chi cục Thi hành án dân sự huyện An Lão đã chấp hành tương đối tốt quy định của pháp luật trong việc thi hành án, Chấp hành viên theo dõi chặt chẽ hồ sơ, sổ sách. Trong quá trình kiểm sát, về phía Chi cục thi hành án dân sự đã tạo điều kiện thuận lợi cho đoàn kiểm sát làm việc, có báo cáo chi tiết số việc và tiền thi hành án, lập danh sách các việc thi hành, chuẩn bị đầy đủ hồ sơ, sổ sách,…
Tuy nhiên, bên cạnh những kết quả đạt được, qua kiểm tra, đoàn kiểm sát nhận thấy Chi cục THADS huyện An Lão còn để xảy ra một số vi phạm liên quan đến nguyên tắc kế toán tài chính trong hoạt động thi hành án và trình tự tổ chức thi hành án, việc xác minh điều kiện thi hành án và sử dụng biểu mẫu trong thi hành án dân sự.
Trên cơ sở những vi phạm đã phát hiện trong quá trình trực tiếp kiểm sát, ngày 23/9/2020, Viện KSND huyện An Lão đã ban hành Kết luận trực tiếp kiểm sát với nội dung kiến nghị, yêu cầu Chi cục trưởng Chi cục Thi hành án dân sự huyện An Lão chấm dứt vi phạm và kịp thời có biện pháp khắc phục những tồn tại, thiếu sót đã xảy ra trong quá trình tổ chức thi hành án và thực hiện theo đúng quy định của Luật Thi hành án dân sự và các văn bản pháp luật có liên quan./.
Hồ Chí Trường

 

 

CÁC BÀI LIÊN QUAN

Trở về 1 2 3 4 5 Tiếp

Số lượt truy cập:4,913,703 lượt

Số người online:1,084 người

© Viện kiểm sát nhân dân tỉnh Bình Định thiết kế và giữ bản quyền
Mong bạn đọc góp ý kiến. Thư điện tử liên hệ: trangtinvks_binhdinh@vks.gov.vn