Công đoàn cơ sở Viện KSND tỉnh Bình Định tổ chức thành công Đại hội Công đoàn lần thứ XV, nhiệm kỳ 2023 - 2028

Thực hiện Kế hoạch số 29/KH-CĐVC ngày 01/7/2022 của Ban Thường vụ Công đoàn Viên chức tỉnh Bình Định về việc tổ chức Đại hội Công đoàn cơ sở tiến tới Đại hội đại biểu Công đoàn Viên chức tỉnh lần thứ V, nhiệm kỳ 2023 - 2028 và Kế hoạch số 11/KH-CĐCS ngày 27/02/2023 của Công đoàn cơ sở Viện KSND tỉnh về tổ chức Đại hội Công đoàn lần thứ XV, nhiệm kỳ 2023 - 2028, ngày 26/4/2023, tại Hội trường tầng 5 - Viện KSND tỉnh, Công đoàn cơ sở Viện KSND tỉnh đã tổ chức thành công Đại hội Công đoàn lần thứ XV, nhiệm kỳ 2023 - 2028.

Quang cảnh Đại hội

Tham dự và chỉ đạo Đại hội có đồng chí Trần Văn Sang - Tỉnh ủy viên, Bí thư Ban Cán sự Đảng, Bí thư Đảng ủy - Viện trưởng Viện KSND tỉnh; đồng chí Nguyễn Thị Phương Loan - Ủy viên Ban Thường vụ Liên đoàn Lao động tỉnh, Chủ tịch Công đoàn Viên chức tỉnh; đồng chí Hồ Trần Nhật Duy - Phó Chủ tịch Công đoàn Viên chức tỉnh; các đồng chí Lãnh đạo Viện, Lãnh đạo các đơn vị trực thuộc và toàn thể đoàn viên Công đoàn cơ quan.
 
Đ/c Đỗ Tấn Phước - Phó Chủ tịch Công đoàn trình bày Báo cáo tổng kết nhiệm kỳ 2017 - 2023 và phương hướng, nhiệm vụ nhiệm kỳ 2023 - 2028
Tại Đại hội, Đoàn Chủ tịch đã thông qua Báo cáo tổng kết hoạt động Công đoàn nhiệm kỳ 2017 - 2023 và phương hướng, nhiệm vụ hoạt động nhiệm kỳ 2023 - 2028; Báo cáo kiểm điểm sự lãnh đạo của BCH Công đoàn nhiệm kỳ 2017 - 2023. Trong nhiệm kỳ qua dưới sự lãnh đạo, chỉ đạo của Ban Cán sự Đảng, Đảng ủy, Lãnh đạo Viện và Công đoàn cấp trên, Công đoàn cơ sở Viện KSND tỉnh đã thực hiện tốt nhiệm vụ được giao, có nhiều đổi mới trong phương thức hoạt động để thích ứng linh hoạt trong tình hình xã hội có nhiều thay đổi. Chủ động phối hợp với chính quyền và tổ chức đoàn thể cơ quan thực hiện có hiệu quả các phong trào thi đua; tuyên truyền, vận động cán bộ, công chức, người lao động tích cực tham gia học tập các Nghị quyết của Đảng; triển khai thực hiện Nghị quyết của Công đoàn cấp trên; vận động đoàn viên tham gia xây dựng chính sách pháp luật. Qua đó, góp phần nâng cao ý thức trách nhiệm của đoàn viên trong việc chấp hành đường lối, chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước, nội quy, quy định của cơ quan, đơn vị và hoàn thành tốt nhiệm vụ chính trị của đơn vị.
Công đoàn đã tham gia kiểm tra, giám sát việc thực hiện các chế độ, chính sách liên quan trực tiếp đến quyền lợi của cán bộ, đoàn viên Công đoàn, như: chế độ bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế, nâng lương, thi nâng ngạch, quy hoạch, bổ nhiệm, đào tạo bồi dưỡng, thi đua khen thưởng… BCH Công đoàn luôn quan tâm chăm lo đời sống vật chất, tinh thần cho cán bộ, công chức, người lao động; đã tham mưu, đề xuất với Lãnh đạo Viện thực hiện việc hỗ trợ công chức, người lao động trong đơn vị nhân ngày lễ, tết; khen thưởng cho con em cán bộ, công chức đạt thành tích cao trong học tập; quan tâm các đoàn viên nhân kỷ niệm ngày thương binh liệt sĩ; thăm hỏi, động viên đoàn viên và người thân khi ốm đau, hoặc có việc hiếu, hỉ…
Về công tác nữ công, BCH Công đoàn cơ quan đã đẩy mạnh tuyên truyền về bình đẳng giới; vận động nữ đoàn viên tích cực tham gia vào các phong trào phụ nữ lao động sáng tạo, học tập nâng cao trình độ chuyên môn và bản lĩnh chính trị, xây dựng gia đình no ấm, bình đẳng, tiến bộ, hạnh phúc. Tăng cường bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp, chính đáng cho chị em phụ nữ, tạo điều kiện thực hiện các chế độ, chính sách cho nữ đoàn viên.
Công tác văn hóa văn nghệ, thể dục thể thao đã được BCH Công đoàn quan tâm, tích cực phối hợp tổ chức, tham gia các hoạt động với nhiều nội dung, hình thức phong phú, gắn với sự kiện cụ thể thu hút sự tham gia của cán bộ, công chức, người lao động cơ quan. Qua đó góp phần rèn luyện sức khỏe, động viên tinh thần hăng say công tác, học tập và tăng cường sự đoàn kết, gắn bó giữa các đoàn viên.
 
Đ/c Trần Quốc Việt - đại diện Tổ Công đoàn Phòng 1 trình bày tham luận
Tại Đại hội, đại diện các Tổ Công đoàn đã trình bày các tham luận hay và chất lượng. Qua đó, nêu lên những kết quả nổi bật đối với một số hoạt động của Công đoàn cơ quan trong công tác phối hợp với Đoàn Thanh niên; trong công tác chăm lo, bảo vệ quyền lợi của đoàn viên; trong việc vận động đoàn viên thực hiện văn hóa công sở, tăng cường kỹ cương, kỹ luật nội vụ, công vụ.
 
Đ/c Trần Văn Sang - Tỉnh ủy viên, Bí thư Ban Cán sự Đảng, Bí thư Đảng ủy - Viện trưởng Viện KSND tỉnh phát biểu chỉ đạo Đại hội
Phát biểu chỉ đạo Đại hội đồng chí Trần Văn Sang - Tỉnh ủy viên, Bí thư Ban Cán sự Đảng, Bí thư Đảng ủy - Viện trưởng Viện KSND tỉnh đánh giá cao chất lượng các tham luận được trình bày tại Đại hội cũng như những kết quả đạt được trong nhiệm kỳ vừa qua của Công đoàn cơ quan. Việc chăm lo đời sống và bảo vệ quyền và lợi ích của công chức, người lao động đã được BCH Công đoàn quan tâm, nhiều hoạt động đã có kết quả thiết thực góp phần động viên công chức, người lao động tăng cường tinh thần đoàn kết, hăng hái thi đua lao động, hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao, góp phần nâng cao vai trò của tổ chức Công đoàn trong đơn vị. Công đoàn Viện KSND tỉnh đã động viên cán bộ, công chức, người lao động tích cực tham gia các phong trào thi đua, hoạt động xã hội, công tác đền ơn đáp nghĩa… do cơ quan và Công đoàn cấp trên tổ chức, phát động. Bên cạnh đó, các đoàn viên Công đoàn cũng tích cực tham gia nhiều cuộc thi liên quan đến công tác chuyên môn nghiệp vụ, các hoạt động thi đấu thể thao và đạt thành tích cao, góp phần vào thành tích chung của cơ quan, Công đoàn. Trong nhiệm kỳ tới, đồng chí Viện trưởng đề nghị BCH Công đoàn Viện KSND tỉnh thực hiện tốt chức năng kiểm tra, giám sát, bảo vệ quyền và lợi ích chính đáng của đoàn viên, quan tâm hơn nữa quyền lợi vật chất và tinh thần của đoàn viên; đẩy mạnh ứng dụng công nghệ thông tin và chuyển đổi số; thực hiện tốt Quy chế dân chủ ở cơ sở; kiện toàn Tổ trưởng Tổ Công đoàn phải là Lãnh đạo Phòng hoặc khó khăn lắm mới là Kiểm sát viên trung cấp hoặc Kiểm tra viên chính của đơn vị để có tiếng nói chung bảo vệ quyền lợi cho đoàn viên và người lao động; duy trì hoạt động văn hóa văn nghệ, thể dục thể thao được thường xuyên hơn nữa, phấn đấu xây dựng Công đoàn cơ sở Viện KSND tỉnh vững mạnh, xuất sắc.
 
Đ/c Nguyễn Thị Phương Loan - Ủy viên Ban Thường vụ Liên đoàn Lao động tỉnh, Chủ tịch Công đoàn Viên chức tỉnh phát biểu chỉ đạo Đại hội
Phát biểu chỉ đạo Đại hội đồng chí Nguyễn Thị Phương Loan - Ủy viên Ban Thường vụ Liên đoàn Lao động tỉnh, Chủ tịch Công đoàn Viên chức tỉnh đánh giá cao kết quả hoạt động Công đoàn cơ sở Viện KSND tỉnh nhiệm kỳ 2017 - 2023. Trong nhiệm kỳ vừa qua, mặc dù ảnh hưởng của dịch bệnh COVID-19 ảnh hưởng đến nhiều hoạt động Công đoàn của đơn vị, tuy nhiên được sự quan tâm của cấp ủy Đảng, sự nỗ lực của BCH và sự cố gắng vượt khó của toàn thể đoàn viên và người lao động nên hoạt động Công đoàn, phong trào thi đua của Viện kiểm sát được duy trì và đạt nhiều thành tích đáng khích lệ. Đồng chí đề nghị Công đoàn cơ sở tiếp tục phát huy những thành tích đạt được để thực hiện tốt các hoạt động công đoàn trong nhiệm kỳ tới.
 
 BCH Công đoàn cơ sở Viện KSND tỉnh nhiệm kỳ 2023 – 2028 chụp hình lưu niệm cùng đoàn viên công đoàn
Với tinh thần làm việc nghiêm túc, trách nhiệm, Đại hội Công đoàn cơ sở Viện KSND tỉnh lần thứ XV, nhiệm kỳ 2023 - 2028 đã thành công tốt đẹp và đã bầu ra BCH Công đoàn nhiệm kỳ 2023 - 2028 gồm 07 đồng chí có phẩm chất đạo đức, bản lĩnh chính trị, có năng lực và kinh nghiệm trong công tác Công đoàn. Theo đó, Đại hội tín nhiệm bầu đồng chí Trần Minh Quốc - Phó Viện trưởng tiếp tục giữ chức vụ Chủ tịch Công đoàn, đồng chí Nguyễn Ngọc Dương - Chánh Thanh tra giữ chức vụ Phó Chủ tịch Công đoàn và 05 đồng chí Ủy viên BCH. Đại hội cũng đã bầu 03 đại biểu chính thức, 01 đại biểu dự khuyết dự Đại hội Công đoàn Viên chức tỉnh lần thứ V, nhiệm kỳ 2023 - 2028 và thông qua dự thảo Nghị quyết Đại hội Công đoàn cơ sở Viện KSND tỉnh lần thứ XV, nhiệm kỳ 2023 - 2028./.
Quốc Việt

CÁC BÀI LIÊN QUAN

Trở về 1 2 3 Tiếp

Số lượt truy cập:8,117,270 lượt

Số người online:2,083 người

© Viện kiểm sát nhân dân tỉnh Bình Định thiết kế và giữ bản quyền
Mong bạn đọc góp ý kiến. Thư điện tử liên hệ: trangtinvks_binhdinh@vks.gov.vn