Viện KSND huyện Tây Sơn ban hành kiến nghị vi phạm pháp luật trong việc cung cấp thông tin về điều kiện thi hành án

Qua hoạt động kiểm sát việc tuân theo pháp luật trong công tác thi hành án dân sự, Viện KSND huyện Tây Sơn nhận thấy Ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển nông thôn Việt Nam – Chi nhánh huyện Tây Sơn có vi phạm trong việc phối hợp cung cấp thông tin về điều kiện thi hành án của người phải thi hành án.

Theo Quyết định thi hành án số 123/QĐ-CCTHADS ngày 12/11/2019 của Chi cục THADS huyện Tây Sơn, ông Trần Văn Minh phải trả cho ông Từ Nhựt Tuấn số tiền 20.000.000 đồng. Tuy nhiên, nhà và đất của ông Minh đang thế chấp tại Ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển nông thôn Việt Nam – Chi nhánh tỉnh Bình Định. Chi cục Thi hành án dân sự huyện đã đề nghị Ngân hàng Nông nghiệp – Chi nhánh huyện Tây Sơn phối hợp trong việc cung cấp thông tin về điều kiện thi hành án. Nhưng  Ngân hàng chậm cung cấp thông tin theo đề nghị của Chi cục THADS là vi phạm quy định tại điểm b khoản 6 Điều 44; khoản 1, khoản 3 Điều 176 Luật Thi hành án dân sự năm 2014 về trách nhiệm cung cấp thông tin của ngân hàng và các tổ chức tín dụng khác trong thi hành án dân sự; làm cho việc tổ chức thi hành án kéo dài, gây ảnh hưởng đến quyền, lợi ích hợp pháp của người được thi hành án.

 

Để pháp luật được thực thi một cách nghiêm chỉnh, tránh những sai sót trong công tác phối hợp thi hành án, tạo điều kiện thuận lợi cho công tác giải quyết thi hành án dân sự, Viện KSND huyện Tây Sơn đã ban hành kiến nghị Giám đốc Ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển nông thôn Việt Nam – Chi nhánh huyện Tây Sơn thực hiện đúng quy định việc cung cấp thông tin tài sản của người phải thi hành án, rút kinh nghiệm vi phạm nói trên.

 

Việc nâng cao chất lượng công tác kiểm sát, nhằm kịp thời phát hiện và khắc phục những vi phạm, vì nhiệm vụ chung là bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp của công dân, giữ vững kỷ cương pháp luật, tạo sự đồng thuận trong việc thực thi pháp luật tại địa phương. Qua đó khẳng định vị thế của Viện kiểm sát trong hoạt động tư pháp trên địa bàn huyện.

 

Thanh Thảo 

CÁC BÀI LIÊN QUAN

Trở về 1 2 3 4 5 Tiếp

Số lượt truy cập:2,881,515 lượt

Số người online:1,272 người

© Viện kiểm sát nhân dân tỉnh Bình Định thiết kế và giữ bản quyền
Mong bạn đọc góp ý kiến. Thư điện tử liên hệ: trangtinvks_binhdinh@vks.gov.vn