Dấu ấn của Viện KSND tỉnh Bình Định trong công tác xây dựng đảng, xây dựng Ngành

Tác giả: Nguyễn Thị Nhã Uyển - Kiểm sát viên sơ cấp, Thanh tra -Khiếu tố, Viện KSND tỉnh Bình Định.

Ngày 26/7/1960, Chủ tịch Hồ Chí Minh ký sắc lệnh công bố Luật Tổ chức Viện kiểm sát nhân dân, qua đó đã đánh dấu sự ra đời và phát triển của một hệ thống cơ quan tư pháp trong bộ máy nhà nước Việt Nam Dân chủ Cộng hòa. Viện kiểm sát nhân dân được thành lập với chức năng  là cơ quan thực hành quyền công tố, kiểm sát hoạt động tư pháp của nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam. Đó là chức năng, là sứ mệnh cao cả và chỉ được quy định duy nhất dành cho ngành Kiểm sát nhân dân mà Đảng, Nhà nước và Chủ tịch Hồ Chí Minh lúc sinh thời đã tin tưởng giao phó cho Ngành.

 

Trong 45 năm xây dựng và trưởng thành (1975-2020), Viện KSND tỉnh Bình Định đã không ngừng phấn đấu, vượt qua khó khăn, thử thách và hoàn thành xuất sắc mọi nhiệm vụ được giao, góp phần giữ vững an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội, phát triển kinh tế, xã hội và bảo đảm các quyền dân chủ của nhân dân, xứng đáng với truyền thống “Nghiêm chỉnh tuân thủ pháp luật, kiên quyết tấn công tội phạm, bản lĩnh thực thi công lý, tận tâm bảo vệ nhân dân”. Các thế hệ cán bộ ngành Kiểm sát Bình Định đã được tôi luyện và ngày càng trưởng thành, luôn nêu cao bản lĩnh chính trị, giữ vững phẩm chất đạo đức, kiên quyết đấu tranh phòng, chống tội phạm, thực thi pháp luật nghiêm chỉnh và thống nhất.Công tác thực hành quyền công tố, kiểm sát hoạt động tư pháp đạt nhiều kết quả đáng ghi nhận. Trách nhiệm công tố ngày càng được đề cao, kiểm sát các hoạt động tư pháp được tăng cường. Đội ngũ công chức, kiểm sát viên ngày càng bản lĩnh hơn trong thực thi nhiệm vụ bảo vệ pháp luật, bảo vệ công lý. Chất lượng công tác kiểm sát ngày càng được nâng cao, gắn với hoạt động điều tra và bảo đảm nguyên tắc tranh tụng. Ngoài ra, Viện kiểm sát nhân dân tỉnh Bình Định đã thực hiện tốt trọng trách bảo vệ quyền con người, quyền công dân, quyền và lợi ích hợp pháp của các tổ chức, cá nhân. Trong toàn bộ quá trình hoạt động thực thi pháp luật, cán bộ, công chức toàn ngành luôn quán triệt tư tưởng của Chủ tịch Hồ Chí Minh là ngành Kiểm sát của nhân dân, dựa vào nhân dân và phục vụ nhân dân. Những nguyên tắc Hiến định về tôn trọng, bảo vệ quyền con người, quyền công dân được tổ chức thực hiện nghiêm túc. Tiến hành kiểm sát chặt chẽ các hoạt động tư pháp, thận trọng trong việc phê chuẩn, ban hành các quyết định tố tụng, nhất là các quyết định liên quan đến việc hạn chế quyền con người, quyền công dân. Yêu cầu chống bỏ lọt tội phạm đồng thời với chống làm oan người vô tội đang được thực hiện ngày càng tốt hơn. Trong thời gian vừa qua, Viện kiểm sát nhân dân tỉnh Bình Định đã phối hợp chặt chẽ với các cơ quan Công an, Tòa án nhân dân tỉnh Bình Định kịp thời tháo gỡ những khó khăn, vướng mắc, nhất là việc áp dụng các biện pháp tố tụng làm rõ hành vi phạm tội, đẩy nhanh tiến độ, điều tra, truy tố, xét xử kịp thời, nghiêm minh, dứt điểm các vụ án rất nghiêm trọng, đặc biệt nghiêm trọng, phức tạp, dư luận xã hội quan tâm; bảo đảm việc điều tra, truy tố, xét xử một cách khoa học, bài bản, chắc chắn hơn; chủ động và kiên quyết áp dụng các biện pháp tố tụng để thu hồi triệt để tài sản tham nhũng theo đúng quan điểm của Đảng, pháp luật của Nhà nước. Qua đó, tạo hiệu ứng tích cực, lan tỏa trong xã hội, củng cố niềm tin của nhân dân vào sự lãnh đạo của Đảng, Nhà nước và các cơ quan tư pháp.

 

Lúc sinh thời, Bác Hồ đã đặt ra những yêu cầu cụ thể và có những lời dặn dò đối với cán bộ kiểm sát như “Công minh, chính trực, khách quan, thận trọng, khiêm tốn”, “Giàu sang không thể quyến rũ, nghèo khó không thể chuyển lay, uy lực không thể khuất phục”.Những tư tưởng và lời dạy vẫn còn nguyên giá trị của Người luôn là nguồn động viên, giúp mỗi cán bộ, công chức, kiểm sát viên nâng cao bản lĩnh, ý chí đấu tranh với sai phạm và tội phạm; bảo vệ pháp luật, bảo đảm pháp luật được chấp hành nghiêm chỉnh, thống nhất; bảo vệ quyền con người, quyền công dân, bảo vệ lợi ích của Nhà nước, quyền lợi ích hợp pháp của tổ chức, cá nhân. Có biết bao hình ảnh tốt đẹp về tinh thần cống hiến, những tấm gương hy sinh thầm lặng trên mặt trận đấu tranh bảo vệ pháp luật, thực thi công lý ở các thế hệ cán bộ, Kiểm sát viên Ngành Kiểm sát nhân dân tỉnh Bình Định. Đó là những hình ảnh, những tấm gương của những con người thật sự tâm huyết, tận tâm, hết mình, đầy trách nhiệm trong công việc. Để công việc đạt được hiệu quả và đúng tiến độ đặt ra, họ sẵn sàng gạt qua việc cá nhân để làm việc kể cả trong những ngày nghỉ, nhiều hôm phải thức thâu đêm để nghiên cứu hồ sơ rồi ngày hôm sau vẫn phải đi làm như thường lệ. Đó là những con người dám đấu tranh với những cái sai, cái tiêu cực, dám tranh luận, bảo vệ quan điểm của mình đến cùng để bảo vệ lẽ phải, bảo vệ những giá trị tốt đẹp; là bản lĩnh của những Kiểm sát viên khi đối mặt với những tình huống mới phát sinh khi giữ quyền công tố tại Tòa để bảo vệ được quan điểm của Viện kiểm sát. Đó là hình ảnh của những người Lãnh đạo luôn nghiên cứu thật kỹ hồ sơ do các Kiểm sát viên trình duyệt rồi sau đó có những chỉ đạo sâu sát, kịp thời để khắc phục; là những người Lãnh đạo luôn đau đáu, suy nghĩ những cách làm hay, làm mới để cải tiến phương pháp làm việc; là những người Lãnh đạo dám nhận sai và dám chịu trách nhiệm với những quyết định của mình. Còn rất nhiều, rất nhiều hình ảnh thật đẹp của người cán bộ, Kiểm sát viên Ngành Kiểm sát nhân dân tỉnh Bình Định, những đóng góp của họ tuy thầm lặng nhưng mỗi ngày trôi qua, những con người ấy đang từng ngày xây nên từng viên gạch vững chắc, đặt nền móng xây dựng nên hình ảnh của người cán bộ Kiểm sát của nhân dân, vì nhân dân, luôn đấu tranh vì công bằng, lẽ phải, không khoan nhượng với cái xấu, cái tiêu cực và xa hơn là ngày càng lan tỏa hình ảnh, vị thế của Ngành Kiểm sát nhân dân trong toàn xã hội.

 

Bên cạnh những thành tích đạt được khi thực hiện chức năng, nhiệm vụ chính trị được giao, Viện KSND tỉnh Bình Định cũng luôn chú trọng đến công tác xây dựng Đảng. Viện KSND tỉnh Bình Định luôn bám sát các chỉ thị, nghị quyết của Đảng, tích cực tranh thủ sự lãnh đạo của cấp uỷ không chỉ ở việc xác định phương hướng chính trị của công tác kiểm sát trong từng thời gian mà cả trong quá trình tổ chức thực hiện các mục tiêu đã đề ra, chấp hành nghiêm chỉnh chế độ báo cáo, thỉnh thị đối với cấp uỷ. Mặt khác, gắn việc xây dựng cơ quan Viện kiểm sát với việc xây dựng đảng bộ, chi bộ trong sạch, vững mạnh; coi tổ chức đảng cơ sở trong cơ quan là nhân tố thường xuyên giáo dục, rèn luyện lập trường, quan điểm ý thức trách nhiệm đối với cán bộ đảng viên trong Ngành. Viện KSND tỉnh Bình Định cũng luôn bám sát nhiệm vụ chính trị của Đảng, Nhà nước giao, quán triệt, thực hiện hiệu quả các chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước về lĩnh vực tư pháp; góp phần xây dựng và bảo vệ Đảng, bảo vệ chế độ, bảo vệ Tổ quốc, phục vụ phát triển kinh tế, xã hội, đáp ứng yêu cầu cải cách tư pháp, xây dựng Nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa. Đồng thời, luôn nắm chắc tình hình trong nước, khu vực và thế giới; diễn biến tội phạm, vi phạm; cẩn trọng trước những vấn đề phức tạp, nhạy cảm, ảnh hưởng đến an ninh chính trị, trật tự, an toàn xã hội đất nước trong quá trình thực thi nhiệm vụ. Công tác giáo dục chính trị, tư tưởng cho cán bộ, đảng viên cũng được Lãnh đạo Viện thường xuyên quan tâm. Lãnh đạo Viện luôn chú trọng, chăm lo giáo dục, bồi dưỡng nâng cao bản lĩnh chính trị, phẩm chất đạo đức, năng lực trình độ chuyên môn cho đội ngũ cán bộ, kiểm sát viên; xây dựng đội ngũ cán bộ vững về chính trị, giỏi về nghiệp vụ, tinh thông về pháp luật, công tâm và bản lĩnh, kỷ cương và trách nhiệm, đủ sức đảm đương, gánh vác trọng trách được giao trong tình hình mới.Hàng năm, Viện KSND tỉnh Bình Định đều cử cán bộ đi học các lớp chính trị trung cấp, cao cấp và cử cán bộ đi học chính trị cơ bản tại các trường Đảng ở địa phương. Qua đó, trình độ lý luận chính trị của cán bộ, đảng viên ngày càng được nâng cao, nắm vững pháp luật, thông thạo về nghiệp vụ, nhạy cảm về chính trị.Đại bộ phận cán bộ, đảng viên ngày một nâng cao ý thức trách nhiệm, phấn đấu hoàn thành nhiệm vụ được giao; phấn đấu rèn luyện năm đức tính của người cán bộ kiểm sát: Công minh, chính trực, khách quan, thận trọng, khiêm tốn. Nghiêm túc thực hiện tự phê bình và phê bình đối với tập thể và từng cá nhân, trước hết là cán bộ chủ chốt. Đồng thời, phê phán những biểu hiện tiêu cực, hữu khuynh, mất cảnh giác; củng cố lòng tin, nâng cao tính chủ động, tính chiến đấu, tinh thần trách nhiệm của người cán bộ Kiểm sát; đồng thời, xử lý nghiêm minh số cán bộ nhân viên có sai phạm về kỷ luật nghiệp vụ và phẩm chất cách mạng, góp phần làm cho đội ngũ cán bộ, đảng viên của Ngành ngày càng trong sạch, vững mạnh.

 

 Công tác xây dựng Đảng, xây dựng Ngành ngày càng được đẩy mạnh, chú trọng tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với hoạt động kiểm sát, bảo đảm giữ vững nguyên tắc tập trung dân chủ, phát huy vai trò lãnh đạo của cấp ủy, tổ chức đảng, chính quyền và đoàn thể trong mỗi cơ quan kiểm sát, bảo đảm phục vụ Đại hội đảng các cấp, tiến tới Đại hội lần thứ XIII của Đảng. Tiếp tục thực hiện hiệu quả các Nghị quyết Trung ương 4 gắn với Chỉ thị số 05 của Bộ Chính trị về đẩy mạnh việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh, góp phần tạo sự chuyển biến mạnh mẽ hơn nữa trong công tác xây dựng, chỉnh đốn Đảng trong ngành Kiểm sát. Những năm qua, Viện KSND tỉnh Bình Định có nhiều hoạt động thiết thực đóng góp cho công tác xây dựng Đảng, xây dựng Ngành như:tổ chức cuộc thi “Tìm hiểu và nâng cao nhận thức về tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh”, cuộc thi “Chúng tôi là Kiểm sát viên”, cuộc thi “Kỹ năng soạn thảo cáo trạng, bài phát biểu của Kiểm sát viên tại phiên tòa dân sự sơ thẩm”, “Kỹ năng soạn thảo bản luận tội và bài phát biểu của Kiểm sát viên tại phiên tòa hành chính”, “Nâng cao kỹ năng, chất lượng tranh tụng của Kiểm sát viên tại phiên tòa hình sự sơ thẩm”. Bên cạnh đó, Viện KSND tỉnh Bình Định cũng thường xuyên tổ chức truyền hình trực tuyến đối với các phiên tòa hình sự và cả tổ chức các phiên tòa giả định bằng hình thức truyền hình trực tuyến đến Viện KSND 02 cấp để các cán bộ, Kiểm sát viên 02 cấp có điều kiện học hỏi, tích lũy các kỹ năng, bản lĩnh của người Kiểm sát viên của Viện KSND khi thực hiện chức năng thực hành quyền công tố tại phiên tòa; tổ chức các phiên tòa số hóa hồ sơ để đáp ứng quá trình cải cách tư pháp; ngoài ra, các Hội thảo chuyên đề về “Tội phạm trong lứa tuổi chưa thành niên, thực trạng và giải pháp”, “Hạn chế án hình sự bị hủy để điều tra, xét xử lại; án trả hồ sơ để điều tra bổ sung giữa các cơ quan tiến hành tố tụng có liên quan đến trách nhiệm của Viện KSND”, “Nâng cao chất lượng kiểm sát giải quyết án dân sự, hành chính trong lĩnh vực đất đai”, “Phòng chống tội mua, bán người”… cũng được tổ chức, có sự tham dự của các cơ quan tư pháp ở địa phương và có truyền hình trực tuyến đến các Viện KSND cấp huyện để từ đó, nội dung của chuyên đề sẽ nhận được sự nhìn nhận, đánh giá ở nhiều chiều, nhiều khía cạnh tạo nên sự chuyên sâu, hiệu quả của từng chuyên đề. Qua mỗi phiên tòa truyền hình trực tuyến và qua các buổi hội thảo, Lãnh đạo Viện đều cùng với tất cả các cán bộ, Kiểm sát viên trong đơn vị ngồi lại để cùng đúc rút những điểm hay cần được học hỏi, nhân rộng cũng như thẳng thắn nhận ra những điểm chưa được, còn hạn chế của Kiểm sát viên để cùng khắc phục; qua đó, ngày càng đào tạo, bồi dưỡng kỹ năng, kiến thức chuyên môn của các cán bộ, Kiểm sát viên trong quá trình công tác.

 

Cuộc thi “Tìm hiểu và nâng cao nhận thức về tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh”.

 

Cuộc thi “Chúng tôi là Kiểm sát viên” năm 2017.

 

Hội thảo chuyên đề "Về phòng, chống tội mua bán người".

 

Với nhiều sự cố gắng, nỗ lực, đồng lòng từ các cấp Lãnh đạo đến các cán bộ, Kiểm sát viên và qua những thành tích đã đạt được, ngành KSND tỉnh Bình Định đã được tặng thưởng các danh hiệu cao quý. Hàng năm đều được công nhận là “Tập thể lao động xuất sắc”, “Cờ thi đua Ngành KSND” và “Cờ thi đua của UBND tỉnh”, năm 2017 được tặng “Cờ thi đua của Chính phủ”, năm 2018 được tặng thưởng “Huân chương Lao động hạng Nhì”. Đồng thời, hàng năm nhiều tập thể trong ngành KSND tỉnh Bình Định được Viện KSND tối cao tặng Bằng khen, đạt danh hiệu tập thể lao động xuất sắc và nhiều cá nhân được tặng thưởng Huân chương lao động, Bằng khen của Thủ tướng Chính phủ, của Viện KSND tối cao; nhiều đồng chí được công nhận đạt danh hiệu Chiến sỹ thi đua cơ sở, Chiến sỹ thi đua Ngành. Đảng bộ Viện KSND tỉnh được Tỉnh ủy Bình Định tặng Bằng khen về thành tích xuất sắc trong công tác cải cách tư pháp, Bằng khen “Đảng bộ trong sạch, vững mạnh tiêu biểu 5 năm liền 2011 - 2015”; từ năm 2016 đến nay, tiếp tục được Đảng ủy Khối các cơ quan tỉnh tặng Giấy khen “Đảng bộ trong sạch, vững mạnh tiêu biểu” các năm 2016, năm 2017, Giấy khen “Hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ năm 2018”. Công đoàn cơ sở Viện KSND tỉnh nhiều năm liền được công nhận là Công đoàn cơ sở vững mạnh xuất sắc được Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam, Liên đoàn Lao động tỉnh tặng nhiều Bằng khen. Chi đoàn thanh niên được Đoàn Khối các cơ quan tỉnh tặng nhiều Giấy khen và công nhận Chi đoàn 3 trách nhiệm nhiều năm liền; Chi hội Luật gia được Hội Luật gia Việt Nam tặng Bằng khen.

 

Đ/c Lê Kim Toàn - Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Trưởng đoàn Đoàn Đại biểu Quốc hội tỉnh Bình Định, trao Huân Chương lao động Hạng nhì cho Viện KSND tỉnh Bình Định.

 

Trong gần 09 năm công tác trong Ngành KSND, một khoảng thời gian không quá dài nhưng cũng đủ làm tôi ngày càng thêm yêu, tự hào và tin tưởng vào Ngành, vào con đường bản thân đã chọn. Nguyện đem sức nhỏ bé của bản thân cùng với các anh, chị, em đồng nghiệp tiếp nối truyền thống vẻ vang của các thế hệ đi trước và tiếp tục tạo nên nhiều thành tựu, kết quả to lớn hơn nữa để xây dựng Ngành KSND nói chung và Ngành KSND tỉnh Bình Định nói riêng phát triển ngày một vững mạnh./.

CÁC BÀI LIÊN QUAN

Trở về 1 2 3 Tiếp

Số lượt truy cập:7,902,905 lượt

Số người online:20 người

© Viện kiểm sát nhân dân tỉnh Bình Định thiết kế và giữ bản quyền
Mong bạn đọc góp ý kiến. Thư điện tử liên hệ: trangtinvks_binhdinh@vks.gov.vn