Khối thi đua số 2 - Viện KSND tỉnh Bình Định tổ chức phát động, ký kết Giao ước thi đua năm 2022

Thực hiện Hướng dẫn số 2016/HD-TĐKT ngày 28/10/2019 của Viện KSND tỉnh Bình Định về việc tổ chức và hoạt động của Cụm, Khối thi đua trong ngành KSND tỉnh Bình Định. Ngày 17/02/2022, tại trụ sở Viện KSND tỉnh Bình Định, dưới sự chứng kiến của Viện trưởng Viện KSND tỉnh Bình Định, Chủ tịch Hội đồng Thi đua - Khen thưởng Viện KSND tỉnh Bình Định, Lãnh đạo 5 đơn vị thành viên thuộc Khối thi đua số 2 gồm các đơn vị Văn phòng tổng hợp, Thanh tra - Khiếu tố, Phòng 8, Phòng 11, Phòng 15 tiến hành phát động phong trào thi đua và ký kết giao ước thi đua năm 2022.

Tham dự và chỉ đạo Hội nghị có đồng chí Trần Văn Sang - Tỉnh ủy viên, Viện trưởng Viện KSND tỉnh Bình Định - Chủ tịch Hội đồng Thi đua - Khen thưởng Viện KSND tỉnh Bình Định - Phụ trách Khối Thi đua số 2; cùng các đồng chí Lãnh đạo các đơn vị và toàn thể cán bộ, công chức, người lao động Khối Thi đua số 2.

Phát biểu khai mạc Hội nghị, đồng chí Hoàng Huynh Thủy - Trưởng phòng Phòng 15 - Khối trưởng Khối thi đua số 2 khẳng định, việc tổ chức phong trào thi đua theo Khối là hình thức tổ chức thi đua ý nghĩa, thiết thực, là điều kiện cần thiết để tổ chức thực hiện tốt phong trào thi đua do Nhà nước, Ngành phát động. Đồng thời, đề ra biện pháp nhằm tổ chức thực hiện các phong trào thi đua đạt hiệu quả; từ đó phát hiện, bồi dưỡng, xây dựng và nhân rộng các mô hình mới, điển hình tiên tiến trong Khối thi đua, góp phần thực hiện thắng lợi nhiệm vụ chính trị của các đơn vị nói riêng và của ngành KSND Bình Định nói chung.
Đ/c Hoàng Huynh Thủy - Trưởng phòng Phòng 15 - Khối trưởng phát biểu khai mạc Hội nghị
Hội nghị đã được nghe đồng chí Đặng Xuân Nam - Trưởng phòng Phòng 8 - Khối phó Khối thi đua số 2 thông qua Kế hoạch tổ chức và hoạt động; đồng chí Hoàng Huynh Thủy - Khối trưởng thông qua Giao ước thi đua năm 2022 của Khối.
Đ/c Đặng Xuân Nam - Trưởng phòng Phòng 8 - Khối phó thông qua Kế hoạch tổ chức và hoạt động
Trong không khí chung của toàn Đảng, toàn dân tích cực triển khai thực hiện Nghị quyết Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng và Nghị quyết Đại hội Đảng bộ các cấp; Khối thi đua số 2 tiếp tục chung sức, đồng lòng vừa phòng, chống đại dịch COVID-19 hiệu quả vừa đoàn kết, nỗ lực cao nhất để thực hiện thắng lợi nhiệm vụ chính trị của Ngành với phương châm“Đoàn kết, trách nhiệm, khát vọng cống hiến, hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ năm 2022”.
Theo đó, Khối tiếp tục nâng cao chất lượng nội dung, hình thức phong trào thi đua; từng đơn vị thành viên trong Khối thi đua căn cứ vào đặc điểm, tình hình và yêu cầu, nhiệm vụ chính trị của đơn vị mình, xây dựng nội dung, tiêu chí hành động cụ thể, thiết thực để triển khai thực hiện.
Đ/c Trần Văn Sang - Viện trưởng Viện KSND tỉnh phát biểu chỉ đạo Hội nghị
Phát biểu chỉ đạo tại Hội nghị, đồng chí Trần Văn Sang, Viện trưởng - Chủ tịch Hội đồng Thi đua, khen thưởng Viện KSND tỉnh ghi nhận, đánh giá cao những thành tích, kết quả các đơn vị Khối Thi đua số 2 đã đạt được trong những năm qua. Để thực hiện tốt Kế hoạch thi đua năm 2022 của Khối, đồng chí Viện trưởng đã nhấn mạnh các đơn vị trong Khối Thi đua số 2, đặc biệt là các đơn vị liên quan công tác đột phá của ngành: Phòng 11 phối hợp Phòng 1, Phòng 9 rà soát, tổng hợp những vụ, việc thi hành án dân sự kéo dài, gặp khó khăn, vướng mắc, tồn trong nhiều năm; cần nắm lại số liệu cả cấp tỉnh và cấp huyện để tham mưu cho Lãnh đạo Viện KSND tỉnh, Ban Nội chính tỉnh ủy, Ban Thường vụ Tỉnh ủy có văn bản chỉ đạo Ban Cán sự Đảng Viện KSND tỉnh, Tòa án, Công an tỉnh, chỉ đạo Ban Thường vụ cấp ủy cấp huyện xử lý, giải quyết tồn tại về Hình sự, dân sự, hành chính, thi hành án dân sự trong Qúy I/2022. Đối với đơn vị Thanh tra - Khiếu tố, có lực lượng mỏng, trên cơ sở Kế hoạch công tác năm 2022 đã xây dựng, cần tập trung thanh tra đột xuất, khi thành lập Đoàn thanh tra, tổ kiểm tra nên trưng tập cán bộ các đơn vị khác có liên quan cùng tham gia thực hiện để đạt hiệu quả, yêu cầu công việc. Đơn vị Văn phòng chú trọng tham mưu cho tốt trong lĩnh vực công nghệ thông tin; bám sát văn bản hướng dẫn của ngành, của cấp trên. Cán bộ, người lao động Khối thi đua số 2 phải có sự phối hợp; nêu cao đoàn kết, ứng xử có văn hóa, nâng cao trách nhiệm với công việc, đặc biệt là người đứng đầu; khuyến khích sự phấn đấu của cán bộ trẻ, được đào tạo cơ bản có đóng góp tích cực…Tích cực tham gia các Cuộc thi, Hội thảo do cơ quan, các tổ chức, đoàn thể phát động.
Tiếp thu những ý kiến chỉ đạo của đồng chí Viện trưởng và ý kiến tham gia đóng góp thảo luận của cán bộ trong Khối, đồng chí Hoàng Huynh Thủy - Trưởng phòng Phòng 15 - Khối trưởng tin tưởng trong năm 2022, được sự lãnh đạo, chỉ đạo sâu sát của Ban Cán sự Đảng, Lãnh đạo Viện mà trực tiếp là đồng chí Viện trưởng, Khối thi đua số 2 sẽ phát huy những kết quả đạt được, đoàn kết, thống nhất, hoàn thành tốt, hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ.
Các đơn vị của Khối thi đua số 2 ký kết Giao ước thi đua năm 2022
Kết thúc Hội nghị, các đơn vị trong Khối đã tiến hành ký kết Giao ước thi đua, thể hiện sự đoàn kết, quyết tâm nhằm hoàn thành đạt và vượt các chỉ tiêu của Kế hoạch thi đua Khối đã đặt ra trong năm 2022./.
                                                                                  Lưu Bình

 

CÁC BÀI LIÊN QUAN

Trở về 1 2 3 4 5 Tiếp

Số lượt truy cập:4,020,510 lượt

Số người online:2,807 người

© Viện kiểm sát nhân dân tỉnh Bình Định thiết kế và giữ bản quyền
Mong bạn đọc góp ý kiến. Thư điện tử liên hệ: trangtinvks_binhdinh@vks.gov.vn