Phòng Tổ chức cán bộ - Viện KSND tỉnh Bình Định vinh dự đón nhận Huân chương Lao động hạng Ba

Từ năm 2015 đến năm 2019, Phòng Tổ chức cán bộ - Viện KSND tỉnh Bình Định luôn hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ được giao, đạt danh hiệu “Tập thể lao động xuất sắc”; các năm 2015, 2016, 2017, 2018 được tặng “Cờ thi đua dẫn đầu Khối”; năm 2015 được Thủ tướng Chính phủ tặng Bằng khen. Với những thành tích đạt được nêu trên, ngày 02/12/2020 Chủ tịch Nước CHXNCN Việt Nam đã ký Quyết định số 2133/QĐ-CTN tặng thưởng Huân chương Lao động hạng Ba cho tập thể Phòng Tổ chức cán bộ - Viện KSND tỉnh Bình Định. Đây là phần thưởng cao quý, là niềm vinh dự to lớn của đơn vị cũng như của Ngành KSND tỉnh Bình Định

Đồng chí Hồ Quốc Dũng - Bí thư Tỉnh ủy, thừa ủy nhiệm Chủ tịch Nước
 tặng thưởng Huân chương Lao động hạng Ba cho tập thể 
Phòng Tổ chức cán bộ - Viện KSND tỉnh
 

Phòng Tổ chức cán bộ - Viện KSND tỉnh là một trong 10 đơn vị trực thuộc Viện KSND tỉnh, với chức năng, nhiệm vụ tham mưu, giúp Ban Cán sự Đảng, Đảng ủy, Lãnh đạo Viện KSND tỉnh trong công tác xây dựng Đảng, xây dựng Ngành, trong công tác tổ chức cán bộ, trong 05 năm (2015 - 2019), Phòng đã đạt được nhiều thành tích nổi bật, hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ được giao.  

Trong công tác chuyên môn, công tác tuyển dụng cán bộ,tham mưu tuyển dụng 33 công chức.Công tác luân chuyển, điều động, quy hoạch cán bộ, tham mưu Ban Cán sự Đảng, Đảng ủy, Lãnh đạo Viện KSND tỉnh luân chuyển 01 KSV trung cấp; điều động 92 cán bộ, Kiểm sát viên; biệt phái02 KSV.Công tác quy hoạch, tham mưu Ban Cán sự Đảng Viện KSND tỉnh thực hiện đúng quy trình quy hoạch theo quy định của Đảng, của Ngành; hàng năm có rà soát, bổ sung quy hoạch cán bộ lãnh đạo, quản lý Viện KSND 2 cấp. Trong đó, chức vụ Viện trưởng, Phó Viện trưởng Viện KSND tỉnh giai đoạn 2016 - 2021, không đưa ra khỏi quy hoạch đã được Ban Cán sự Đảng Viện KSND tối cao phê duyệt đối với 03 đồng chí được quy hoạch giữ chức vụ Viện trưởng và 06 đồng chí được quy hoạch giữ chức vụ Phó Viện trưởng Viện KSND tỉnh; đồng thời giữ nguyên danh sách cán bộ đã được đề nghị phê duyệt, không bổ sung nhân sự mới và không đưa ra khỏi quy hoạch trong quá trình rà soát, bổ sung quy hoạch cán bộ lãnh đạo, quản lý chức vụ Viện trưởng, Phó Viện trưởng Viện KSND tỉnh giai đoạn 2021 - 2026 đã được Ban Cán sự Đảng Viện KSND tối cao phê duyệt. Hàng năm, Phòng tham mưu Ban Cán sự Đảng Viện KSND tỉnh Bình Định xem xét, phê duyệt kết quả rà soát, bổ sung quy hoạch cán bộ lãnh đạo, quản lý giai đoạn 2016 - 2021 và giai đoạn 2021 - 2026. Công tác bổ nhiệm, bổ nhiệm lại chức vụ lãnh, đạo quản lý; chức danh tư pháp và kế toán, tham mưu bổ nhiệm 36 đồng chí (01 Viện trưởng, 02 Phó Viện trưởng tỉnh, 04 Viện trưởng cấp huyện, 12 Phó Viện trưởng cấp huyện, 07 Trưởng phòng, 11 Phó Trưởng phòng); 94 KSV các cấp (KSV cao cấp 01, KSV trung cấp 25, KSV sơ cấp 68); 42 Kiểm tra viên; 03 Kế toán trưởng.Bổ nhiệm lại 24 đồng chí (01 Viện trưởng, 02 Phó Viện trưởng tỉnh; 01 Viện trưởng, 10 Phó Viện trưởng cấp huyện, 04 Trưởng phòng, 06 Phó Trưởng phòng); 34 KSV trung cấp, 40 KSV sơ cấp; 01Kế toán trưởng, 02 Phụ trách kế toán. Về chính sách đối với cán bộ,tham mưuban hành 27 quyết định nghỉ hưu; chuyển đơn vị công tác ngoài Ngành 05 đồng chí; chuyển đơn vị công tác trong Ngành 06 đồng chí; cho thôi việc theo nguyện vọng 05 trường hợp; xét nâng lương 314 trường hợp. Ban hành 490 quyết định phụ cấp thâm niên nghề; xét công nhận hết thời gian tập sự cho 35 cán bộ, công chức.Công tác đào tạo, bồi dưỡng cán bộ, cử 397 lượt cán bộ học lý luận chính trị, bồi dưỡng nghiệp vụ, quốc phòng và an ninh, quản lý Nhà nước.Công tác bảo vệ chính trị nội bộ, đã thẩm tra, kết luận tiêu chuẩn chính trị đối với 290 trường hợp. Công tác phân loại, đánh giá cán bộ, tham mưu cho Lãnh đạo Viện hướng dẫn các đơn vị trực thuộc thực hiện việc đánh giá công chức đúng quy định, xét phân loại, đánh giá 950 trường hợp.   

Những giải pháp mới, đột phá, cách làm hay mang lại hiệu quả cao

Trong công tác đào tạo cán bộ 

- Cử cán bộ, công chức tham gia các chương trình đào tạo, bồi dưỡng trong và ngoài Ngành, hàng năm, Phòng đã tham mưu Lãnh đạo Viện KSND tỉnh Bình Định lập danh sách cử công chức đi học các lớp nghiệp vụ bảo đảm đúng đối tượng, tiêu chuẩn, vị trí và thời gian công tác theo quy định của Viện KSND tối cao; tăng cường đào tạo, bồi dưỡng, nâng cao trình độ chuyên môn nghiệp vụ, lý luận chính trị, công tác quản lý, chỉ đạo, điều hành cho đội ngũ cán bộ, Kiểm sát viên; tạo điều kiện, khuyến khích cán bộ, công chức trẻ theo học sau đại học (trước năm 2010, đơn vị chỉ có 02 đồng chí tốt nghiệp Thạc sĩ Luật. Đến nay toàn Ngành có 58 đồng chí có trình độ Thạc sĩ, trong đó, 45 đồng chí đã tốt nghiệp và 13 đồng chí đang theo học). Tập trung đào tạo cán bộ lãnh đạo, quản lý; cán bộ thuộc diện quy hoạch; có chú ý trong ưu tiên đào tạo cán bộ trẻ, cán bộ nữ, dân tộc ít người có nhiều triển vọng phát triển để làm cơ sở tạo nguồn; từ đó các lớp đào tạo, bồi dưỡng từng bước được nâng lên về chất lượng và số lượng.  

- Tổ chức các lớp bồi dưỡng kiến thức, kỹ năng nghiệp vụ cho cán bộ, công chức tại đơn vị,như: tin học cho 53 công chức; tiền công vụ cho 27 công chức mới tuyển dụng; kiến thức quốc phòng và an ninh đối tượng 4 cho 37 đồng chí; kỹ năng sử dụng Văn phòng điện tử cho 190 cán bộ, Kiểm sát viên của Ngành.  
- Áp dụng các hình thức đào tạo tại chỗ cho cán bộ, công chức của đơn vị, phối hợp và cùng các đơn vị trực thuộc Viện KSND tỉnh thực hiện hình thức đào tạo tại chỗ cho cán bộ, công chức của đơn vị như:Năm 2015, 2016, 2017, tổ chức các cuộc thi “Chúng tôi là Kiểm sát viên”. Năm 2016, tổ chức cuộc thi “Kỹ năng soạn thảo cáo trạng, bài phát biểu của Kiểm sát viên tại phiên tòa dân sự sơ thẩm”. Năm 2017, tổ chức Cuộc thi “Kỹ năng soạn thảo bản luận tội và bài phát biểu của Kiểm sát viên tại phiên tòa hành chính”.Năm 2019, tổ chức cuộc thi“Nâng cao kỹ năng, chất lượng tranh tụng của Kiểm sát viên tại phiên tòa hình sự sơ thẩm”. Năm 2018, tổ chức Cuộc thi “Tìm hiểu và nâng cao nhận thức về tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh”; tổ chức Hội thảo Chuyên đề “Tội phạm trong lứa tuổi chưa thành niên, thực trạng và giải pháp”. Năm 2019, tổ chức 02 phiên tòa giả định truyền hình trực tuyến đến Viện KSND 02 cấp; tổ chức Hội thảo Chuyên đề: “Hạn chế án hình sự bị hủy để điều tra, xét xử lại; án trả hồ sơ điều tra bổ sung giữa các cơ quan tiến hành tố tụng có liên quan đến trách nhiệm của Viện KSND bằng hình thức truyền hình trực tuyến đến Viện KSND 02 cấp. Việc thực hiện đào tạo, bồi dưỡng bằng hình thức phiên tòa hình sự giả định, tổ chức hội thảo chuyên đề hoặc tổ chức các cuộc thi chuyên môn, nghiệp vụ là cơ hội để các cán bộ, Kiểm sát viên tự nghiên cứu, trao đổi và học hỏi kinh nghiệm lẫn nhau nhằm nâng cao trình độ chuyên môn, nghiệp vụ; được các cơ quan hữu quan đánh giá cao về tầm quan trọng và mang hiệu quả thiết thực. 

Trong công tác tham mưu, đề xuất về công tác cán bộ

 - Phòng đã tham mưuBan Cán sự Đảng, Lãnh đạo Viện KSND tỉnh ban hành Nghị quyết số 03-NQ/BCSĐ ngày 28/3/2018 để đề ra một số mục tiêu, nhiệm vụ và giải pháp nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ, công chức nhất là người đứng đầu đáp ứng với yêu cầu nhiệm vụ đến năm 2020 và những năm tiếp theo có mục tiêu chung, mục tiêu cụ thể; đề ra nhiệm vụ, giải pháp đổi mới về công tác giáo dục chính trị, tư tưởng; quy định rõ về trách nhiệm người đứng đầu và cấp phó của người đứng đầu; nâng cao chất lượng công tác đánh giá cán bộ bảo đảm dân chủ, công khai, minh bạch, lấy hiệu quả công tác làm thước đo phẩm chất, năng lực của cán bộ... Nghị quyết số 03-NQ/BCSĐ của Ban Cán sự Đảng Viện KSND tỉnh Bình Định là Nghị quyết đầu tiên điều chỉnh lĩnh vực này trong công tác tổ chức cán bộ.  

- Tham mưu Ban Cán sự Đảng Viện KSND tỉnh ban hành Quy định số 02-Qđi/BSCĐ ngày 11/3/2019 để quy định về tiêu chuẩn chức danh cán bộ lãnh đạo, quản lý Viện KSND 2 cấp điều chỉnh đối với cán bộ, Kiểm sát viên trong ngành KSND tỉnh Bình Định trước khi Viện KSND tối cao có văn bản quy định. Quy định số 02-Qđi/BSCĐ là quy định đầy đủ nhất, hoàn chỉnh nhất từ trước đến nay trong ngành KSND tỉnh Bình Định.
Trong chủ trương, biện pháp công tác

 Để đạt được những kết quả như trên là nhờ vào sự nỗ lực, phấn đấu và cố gắng của tập thể cán bộ, Kiểm sát viên trong đơn vị cộng với việc tổ chức thực hiện linh hoạt các phương thức hoạt động bằng những chủ trương, biện pháp có hiệu quả, đó là:

 - Tranh thủ kịp thời sự lãnh đạo, chỉ đạo trực tiếp, sâu sát của Ban Cán sự Đảng, Lãnh đạo Viện KSND tỉnh Bình Định; Vụ TCCB Viện KSND tối cao.
 - Lãnh đạo đơn vị luôn bám sát vào chương trình công tác của đơn vị đã đề ra ngay từ đầu năm, sát người sát việc, nói đi đôi với làm, phân công công việc cụ thể và đề ra thời gian hoàn thành, thường xuyên kiểm tra đôn đốc, nhắc nhở, giải quyết kịp thời những công việc phát sinh, không để tồn đọng. Tại các cuộc họp hàng tuần sau trực báo Lãnh đạo Viện, hàng tháng theo Quy chế, từng cán bộ, Kiểm sát viên phải báo cáo kết quả, tiến độ hoàn thành công việc, nêu những việc làm được, những việc chưa làm được cho Lãnh đạo Phòng biết, đồng thời được giao và đề xuất giải quyết công tác trong tuần, tháng đến.
 - Phát huy sức mạnhđoàn kết, thống nhất trong đơn vị, thực hiện nghiêm túc Quy chế dân chủ, nhờ đó đã tạo điều kiện cho cán bộ, công chức trong đơn vị phát huy trí tuệ tập thể; năng lực chuyên môn nghiệp vụ, sở trường công tác của từng đồng chí. Để từ đó góp phần quan trọng cùng đơn vị hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ được giao.
 - Tạo mối quan hệ phối hợp tốt, chặt chẽ với các cơ quan có thẩm quyền liên quan, nhất là công tác phối hợp giữa các cấp ủy đảng; các đơn vị và cán bộ, kiểm sát viên trong ngành.
 - Luôn tôn trọng chủ trương, nguyên tắc, nghị quyết của Đảng; đề xuất, tham mưu, phối hợp trong công tác tuyển dụng, đề bạt, bổ nhiệm, điều động, luân chuyển cán bộ trên tinh thần dân chủ, công khai, tuân thủ quy định của Nhà nước, có thái độ công tâm, khách quan, dựa trên yêu cầu công tác của từng đơn vị, có bàn bạc và trao đổi thống nhất với cá nhân và Lãnh đạo đơn vị trước khi thực hiện công tác cán bộ.

Đồng chí Trần Văn Sang - Viện trưởng Viện KSND tỉnh chụp hình lưu niệm cùng tập thể Phòng Tổ chức cán bộ  

 Đơn vị có 04 biên chế, với độ tuổi, giới tính khác nhau. Từng thành viên đều thể hiện trách nhiệm trong công việc được giao, từ giải quyết công tác tổ chức cán bộ đến giúp việc cho Ban Cán sự Đảng, Đảng ủy; công việc nào cũng nỗ lực phấn đấu, đoàn kết nhất trí cao. Với phần thưởng cao quý và vinh dự trên, tập thể Phòng Tổ chức cán bộ - Viện KSND tỉnh tin tưởng trong thời gian tới, đơn vị sẽ kế thừa những thành tích đã đạt được, phát huy hơn nữa thế mạnh của Phòng, góp phần xây dựng, phát triển đơn vị và cơ quan Viện KSND tỉnh Bình Định ngày càng lớn mạnh./.

Lưu Bình

 

CÁC BÀI LIÊN QUAN

Số lượt truy cập:7,705,001 lượt

Số người online:1,258 người

© Viện kiểm sát nhân dân tỉnh Bình Định thiết kế và giữ bản quyền
Mong bạn đọc góp ý kiến. Thư điện tử liên hệ: trangtinvks_binhdinh@vks.gov.vn