Phòng thực hành quyền công tố và kiểm sát xét xử phúc thẩm, giám đốc thẩm, tái thẩm án Hình sự (Phòng 3): Điểm sáng trong phong trào thi đua

Trong khoảng thời gian 10 năm (từ năm 2005 đến 2014), Phòng 3 liên tục được công nhận là Tập thể lao động xuất sắc, trong đó có 3 năm (2007-2009- 2010) được Viện trưởng Viện KSND tối cao tặng Bằng khen; năm 2008 được Thủ tướng chính phủ tặng Bằng khen đồng thời nhận Cờ thi đua dẫn đầu Khối. Đặc biệt,năm 2011 được Chủ tịch nước tặng thưởng Huân chương lao động hạng ba. Đó là những thành tích nổi bật mà Phòng THQCT và KSXXPT.GĐT.TT án hình sự Viện KSND tỉnh Bình Định đạt được, xứng đáng là một điểm sáng trong phong trào thi đua của Ngành kiểm sát nhân dân.

 

Phòng Thực hành quyền công tố và kiểm sát xét xử phúc thẩm, giám đốc thẩm, tái thẩm án hình sự (gọi tắt là Phòng 3) là đơn vị nghiệp vụ thuộc Viện kiểm sát nhân dân tỉnh Bình Định được thành lập vào tháng 4 năm 1994 từ khi thực hiện chuyên khâu. Lúc mới thành lập, biên chế chỉ có 3 cán bộ, KSV, đến nay đã có 6 KSV; trong đó 4 KSV trung cấp và 2 KSV sơ cấp, đều có trình độ Đại học Luật; 2 đồng chí tốt nghiệp cao cấp chính trị và 4 đồng chí trung cấp chính trị. Mặc dù biên chế ít, lại liên tục thay nhau đi học các lớp bồi dưỡng nghiệp vụ, nâng cao trình độ lý luận chính trị nên Phòng gặp rất nhiều khó khăn. Tuy vậy nhờ sự nỗ lực, phấn đấu bền bỉ của từng Kiểm sát viên nên trong những năm qua Phòng đã gặt hái được nhiều thành tích rất đáng tự hào.

 

Sở dĩ, Phòng 3 đạt được những thành tích như trên là vì Lãnh đạo Phòng đã chỉ đạo cán bộ, KSV tuân thủ những quy định của Ngành cấp trên như: Quán triệt và thực hiện nghiêm túc Chỉ thị  của Viện trưởng Viện KSND tối cao, hướng dẫn của Vụ THQCT và KSXX án hình sự- Viện KSND tối cao, Kế hoạch của Viện trưởng VKSND tỉnh Bình Định. Hàng năm, Phòng 3 đều xây dựng chương trình công tác với những nội dung và biện pháp thực hiện cụ thể để thực hiện nhiệm vụ chuyên môn của Phòng là THQCT và KSXXPT các bản án HSST có kháng cáo, kháng nghị, kiểm sát xét xử Giám đốc thẩm, tái thẩm những bản án, quyết định sơ thẩm đã có hiệu lực pháp luật nhưng có vi phạm pháp luật nghiêm trọng hoặc có tình tiết mới của 11 VKS cấp huyện, thị xã An Nhơn và thành phố Qui Nhơn. Trong quá trình tổ chức thực hiện, Phòng luôn bám sát sự chỉ đạo của Viện KSND tối cao cũng như sự Lãnh đạo của Viện KSND tỉnh Bình Định, không ngừng đổi mới, sáng tạo trong quản lý, chỉ đạo, điều hành. Các cán bộ trong phòng đều chấp hành nghiêm chỉnh các chủ trương đường lối, chính sách của Đảng và Pháp luật của Nhà nước, nội qui, qui chế của Ngành cũng như của cơ quan. Từng cán bộ có phẩm chất đạo đức tốt, có lối sống trong sạch lành mạnh. Hưởng ứng tích cực cuộc vận động xây dựng đội ngũ cán bộ, KSV: “Vững về chính trị, giỏi về nghiệp vụ, tinh thông về pháp luật, công tâm và bản lĩnh, kỷ cương và trách nhiệm”, gắn với việc thực hiện tốt việc học tập và làm theo Tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh. Tham gia tích cực  và có hiệu quả các hoạt động phong trào thi đua của Đảng ủy, Cơ quan, Công đoàn và Đoàn thanh niên như tại Hội thi kể chuyện về tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh, cán bộ của Phòng đạt giải nhì, tham gia Hội diễn văn nghệ toàn Ngành cùng tập thể Viện KSND tỉnh đạt nhiều thành tích. Chấp hành nghiêm túc việc học tập lý luận chính trị và mỗi đồng chí trong phòng luôn tự giác học tập, nghiên cứu để không ngừng nâng cao kiến thức về lý luận chính trị và chuyên môn nghiệp vụ cũng như các trình độ khác như tin học, ngoại ngữ…

 

Kết quả trong 10 năm (từ 2005 đến 2014) Phòng đã đẩy mạnh và không ngừng nâng cao chất lượng công tác THQCT và KSXX án hình sự, bảo đảm việc xét xử  của Tòa án đúng người, đúng tội, đúng pháp luật. Đã thụ lý nghiên cứu và lập hồ sơ kiểm sát xét xử phúc thẩm hình sự 2.898 vụ - 4.921 bị cáo, giám đốc thẩm 18 vụ - 19 bị cáo, tái thẩm 1 vụ - 1 bị cáo.

 

Thực hành công tố tại phiên tòa phúc thẩm 2.455 vụ - 4.128 bị cáo, tại phiên tòa giám đốc thẩm 18 vụ - 19 bị cáo, tại phiên tòa tái thẩm 1 vụ - 1 bị cáo. Kết quả xét xử không có vụ nào Tòa án tuyên bị cáo không phạm tội.

 

Trong tổng số án thụ lý và đưa ra xét xử có 117 vụ - 177 bị cáo do VKS kháng nghị (bao gồm: kháng nghị phúc thẩm 98 vụ - 157 bị cáo; kháng nghị giám đốc thẩm 18 vụ - 19 bị cáo; kháng nghị tái thẩm 1 vụ - 1 bị cáo). Tòa đã xét xử phúc thẩm 98 vụ 157 bị cáo. Chấp nhận kháng nghị 150 bị cáo (đạt tỷ lệ 95,5%). Xét xử giám đốc thẩm 18 vụ - 19 bị cáo (đạt tỷ lệ 89,4%)  và tái thẩm 1 vụ - 1 bị cáo được chấp nhận (đạt tỷ lệ 100%).

 

Khi thực hiện nhiệm vụ thực hành quyền công tố và kiểm sát xét xử PT.GĐT.TT án hình sự, các Kiểm sát viên đều tập trung nghiên cứu kỹ hồ sơ vụ án, lập hồ sơ kiểm sát xét xử án hình sự theo đúng qui định của Viện KSND tối cao, kiểm sát chặt chẽ việc tuân theo pháp luật của Tòa án trong giai đoạn chuẩn bị xét xử, chuẩn bị tốt dự thảo quan điểm về việc giải quyết vụ án. Tại phiên tòa, Kiểm sát viên luôn chủ động tham gia xét hỏi, không ngừng nâng cao chất lượng tranh tụng tại phiên tòa theo tinh thần nghị quyết số 08/NQ-TW. Qua thực hành quyền công tố và kiểm sát xét xử  án hình sự đã đảm bảo cho việc xét xử của Tòa án đúng người, đúng tội, đúng pháp luật, không bỏ lọt tội phạm và không làm oan người vô tội. Phòng luôn chú trọng thực hiện tốt Chỉ thị số 03/2008/CT-VKSTC ngày 19/6/2008 của Viện trưởng VKSND tối cao về tăng cường công tác kháng nghị phúc thẩm. Đã mở sổ theo dõi và kiểm sát bản án sơ thẩm cũng như bản án phúc thẩm và quyết định của Tòa án được gửi đến, qua đó phát hiện nhiều vi phạm, tham mưu cho Lãnh đạo Viện kháng nghị 104 vụ 142 bị cáo. Tỷ lệ chấp nhận kháng nghị đều đạt cao.

 

Về công tác quản lý, chỉ đạo điều hành và quản lý cán bộ của phòng luôn luôn đổi mới nội dung phương pháp quản lý, chỉ đạo, điều hành, tổ chức triển khai thực hiện chương trình công tác đúng trọng tâm, trọng điểm và đạt chất lượng cao. Đã tham mưu cho Lãnh đạo Viên xây dựng qui chế của Phòng, hàng năm xây dựng các chuyên đề nghiệp vụ như; “Giải pháp nâng cao chất lượng công tác kháng nghị phúc thẩm”; “Thực trạng và giải pháp nhằm hạn chế án sơ thẩm bị hủy để điều tra, xét xử lại”…

 

Thực hiện sự chỉ đạo của Vụ 3 VKSND tối cao cũng như hướng dẫn của VKSND tỉnh Bình Định về công tác quản lý, báo cáo tình hình chấp hành pháp luật trong hoạt động bổ trợ tư pháp, Phòng đã mở sổ theo dõi tình hình chấp hành pháp luật trong hoạt động xét xử phúc thẩm, giám đốc thẩm, tái thẩm án hình sự. Qua công tác thực hành quyền công tố và kiểm sát việc tuân theo pháp luật trong xét xử án hình sự đã phát hiện nhiều vi phạm của cơ quan điều tra, của Tòa án. Đã tham mưu Lãnh đạo Viện ban hành 40 kiến nghị đối với Thủ trưởng cơ quan điều tra, Chánh án TAND tỉnh Bình Định và TAND cấp huyện yêu cầu khắc phục, sửa chữa vi phạm trong các giai đoạn điều tra và xét xử.

 

Bên cạnh đó, Phòng cũng đã làm tốt công tác chỉ đạo, kiểm tra, hướng dẫn đối với cấp huyện. Đã tham mưu Lãnh đạo Viện có văn bản chỉ đạo các VKS ND cấp huyện phối hợp với Tòa án tổ chức các phiên Tòa rút kinh nghiệm do Kiểm sát viên có năng lực thực hành quyền công tố, qua đó nâng cao kỹ năng xét hỏi, tranh luận của KSV đạt chất lượng và có hiệu quả. Đã ban hành 78 thông báo rút kinh nghiệm cho các Viện KSND huyện, thị xã, thành phố về công tác THQCT và KSXX sơ thẩm án hình sự yêu cầu khắc phục kịp thời những vi phạm đảm bảo bản án khi được ban hành chính xác và đúng pháp luật đồng thời cũng có nhiều hướng dẫn cho cấp huyện về nghiệp vụ đối với những vụ án bị hủy để điều tra xét xử lại…

 

Để không ngừng nâng cao nghiệp vụ THQCT và KSXX PT.GĐT.TT án hình sự, Phòng luôn tổ chức cho cán bộ, KSV nghiên cứu quán triệt đầy đủ các văn bản chỉ đạo, hướng dẫn của VKSND tối cao, VKSND tỉnh Bình Địnhcũng như các văn bản pháp luật mới ban hành, sửa đổi, bổ sung, các thông tư liên tịch, liên ngành, các Nghị quyết của Hội đồng thẩm phán TAND Tối Cao… Thường xuyên mở các cuộc họp tổ chức rút kinh nghiệm qua các vụ án đã xét xử phúc thẩm, giám đốc thẩm.. để nhằm nâng cao trình độ nghiệp vụ  cho cán bộ, kiểm sát viên trong phòng.

 

Để đạt được những kết quả và thành tích nói trên, trước hết là nhờ sự quan tâm chỉ đạo sâu sát của Lãnh đạo Viện KSND tỉnh Bình Định, cũng như sự phối hợp giúp đỡ của Văn phòng tổng hợp và các phòng thuộc VKSND tỉnh cũng như các Viện KSND huyện, thị xã, thành phố.. tiếp đó cùng với sự phấn đấu nỗ lực của từng cán bộ, kiểm sát viên trong phòng đã luôn hoàn thành tốt mọi nhiệm vụ được phân công.

 

Trong năm 2015 và những năm tiếp theo tập thể Phòng thực hành quyền công tố và kiểm sát xét xử phúc thẩm án Hình sự - Viện kiểm sát nhân dân tỉnh Bình Định sẽ tiếp tục đoàn kết nỗ lực phấn đấu hơn nữa không ngừng nâng cao chất lượng và hiệu quả công tác, hoàn thành xuất sắc mọi nhiệm vụ được giao, đảm bảo cho việc xét xử của Tòa án đúng người, đúng tội, đúng pháp luật, cố gắng phấn đấu để xứng đáng là một điểm sáng trong phong trào thi đua của Ngành Kiểm sát nhân dân nói chung và Viện KSND tỉnh Bình Định nói riêng./.

 

Trần Thị Thúy Vinh

CÁC BÀI LIÊN QUAN

Số lượt truy cập:7,766,779 lượt

Số người online:2,630 người

© Viện kiểm sát nhân dân tỉnh Bình Định thiết kế và giữ bản quyền
Mong bạn đọc góp ý kiến. Thư điện tử liên hệ: trangtinvks_binhdinh@vks.gov.vn