Khối thi đua số 1 - Viện KSND tỉnh tổ chức Hội nghị tổng kết phong trào thi đua năm 2022

Thực hiện Kế hoạch số 158/KH-VKS-KTĐ1 ngày 11/02/2022 của Khối thi đua số 1 - Viện KSND tỉnh Bình Định về tổ chức phong trào thi đua Khối năm 2022, ngày 24/11/2022, tại Hội trường tầng 5 - Viện KSND tỉnh, Khối thi đua số 1 đã tổ chức Hội nghị tổng kết phong trào thi đua năm 2022

Quang cảnh Hội nghị tổng kết Khối thi đua số 1

Tham dự và chỉ đạo Hội nghị có đồng chí Nguyễn Thành Quát - Ủy viên Ban Cán sự Đảng, Đảng ủy viên - Phó Viện trưởng phụ trách Khối thi đua số 1 - Thành viên Hội đồng Thi đua, khen thưởng - Viện KSND tỉnh; đồng chí Đỗ Tấn Phước - Trưởng phòng Phòng 1 - Khối trưởng Khối thi đua số 1 chủ trì Hội nghị cùng các đồng chí Lãnh đạo và toàn thể công chức các đơn vị trong Khối.
 
Đ/c Đỗ Tấn Phước - Trưởng phòng Phòng 1, Khối trưởng phát biểu khai mạc Hội nghị
Phát biểu khai mạc, đồng chí Tấn Phước - Trưởng phòng Phòng 1, Khối trưởng Khối thi đua số 1 khẳng định việc tổ chức phong trào thi đua theo Khối tạo động lực, khí thế thi đua sôi nổi trong thực hiện chức năng, nhiệm vụ của các đơn vị nhằm thực hiện có hiệu quả phong trào thi đua do Ngành, cơ quan phát động. Năm 2022 với chủ đề: “Đoàn kết, trách nhiệm, khát vọng cống hiến, hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ”, thông qua tổng kết để Khối đánh giá những kết quả đã đạt được trong năm và đề ra phương hướng, nhiệm vụ năm 2023 nhằm tổ chức thực hiện các phong trào thi đua đạt hiệu quả, phấn đấu cao nhất để hoàn thành đạt và vượt các chỉ tiêu đã đề ra trong năm tới.
 
Đ/c Huỳnh Kim Bình - Phó Trưởng phòng Phòng 1 - Đại diện Khối trưởng thông qua Báo cáo tổng kết phong trào thi đua năm 2022
Tại Hội nghị, đồng chí Huỳnh Kim Bình - Phó Trưởng phòng Phòng 1 - Đại diện Khối trưởng thông qua Báo cáo tổng kết phong trào thi đua năm 2022. Trong năm 2022, Khối tiếp tục quán triệt lời kêu gọi thi đua ái quốc của Chủ tịch Hồ Chí Minh, tích cực triển khai nội dung thi đua do Ngành phát động, khơi dậy khát vọng cống hiến, vươn lên, tiếp bước truyền thống phát triển của ngành KSND; quán triệt, triển khai thực hiện các quy định của Viện trưởng Viện KSND tối cao và hệ thống chỉ tiêu cơ bản đánh giá, chấm điểm thi đua đối với Viện KSND các cấp và các văn bản hướng dẫn của Viện KSND tối cao về công tác thi đua, khen thưởng; đồng thời thực hiện tốt công tác tuyên truyền về công tác thi đua, khen thưởng gắn với học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh về thi đua yêu nước. Kết quả thực hiện trong năm: Về công tác thực hành quyền công tố, kiểm sát việc giải quyết tố giác, tin báo về tội phạm và kiến nghị khởi tố kiểm sát thụ lý 179/179 tin, đạt 100%; giải quyết 154/179 tin, đạt 86,03%... Về công tác thực hành quyền công tố, kiểm sát điều tra và truy tốkiểm sát chặt chẽ việc áp dụng các biện pháp ngăn chặn, biện pháp cưỡng chế; tỷ lệ bắt, tạm giữ hình sự chuyển khởi tố đạt 100%; trong giai đoạn điều tra, THQCT, KSĐT 197 vụ/512 bị can, giải quyết 121 vụ/355 bị can, đạt tỷ lệ 61,42%; trong giai đoạn truy tố, THQCT, kiểm sát 95 vụ/333 bị can, truy tố 93 vụ/324 bị can, đạt tỷ lệ 97,89%; ban hành 03 kiến nghị… Về công tác thực hành quyền công tố, kiểm sát xét xử, THQCT, KSXX sơ thẩm 110 vụ/379 bị cáo; Tòa án xét xử 84 vụ/276 bị cáo, đạt tỷ lệ 76,36%; ban hành 02 kháng nghị phúc thẩm; tổ chức 19 phiên tòa rút kinh nghiệm. THQCT, KSXX phúc thẩm 275 vụ/463 bị cáo; Tòa án giải quyết 232 vụ/385 bị cáo, đạt tỷ lệ 84,36%; ban hành kháng nghị phúc thẩm 07 vụ/09 bị cáo, 02 báo cáo đề nghị kháng nghị giám đốc thẩm; ban hành 12 kiến nghị; tổ chức 07 phiên tòa rút kinh nghiệm; ban hành 06 thông báo rút kinh nghiệm, 05 công văn hướng dẫn nghiệp vụ… Công tác kiểm sát giải quyết vụ, việc dân sự kiểm sátthụ lý 350 vụ/01 việc, giải quyết 60 vụ/01 việc sơ thẩm, 174 vụ phúc thẩm; ban hành 11 kháng nghị phúc thẩm, 01 báo cáo đề nghị kháng nghị theo thủ tục phúc thẩm, 01 báo cáo đề nghị kháng nghị theo thủ tục giám đốc thẩm; ban hành 03 kiến nghị, trả lời 15 thỉnh thị; tổ chức 09 phiên tòa rút kinh nghiệm… Công tác kiểm sát việc giải quyết án hành chính, kinh doanh thương mại, lao động và những việc khác theo quy định pháp luật kiểm sát thụ lý 155 vụ, giải quyết 101 vụ; ban hành 01 kháng nghị theo thủ tục phúc thẩm; 01 thông báo đề nghị kháng nghị theo thủ tục giám đốc thẩm; 02 báo cáo đề nghị kháng nghị theo thủ tục phúc thẩm; ban hành 05 kiến nghị, 05 thông báo rút kinh nghiệm; tổ chức 06 phiên tòa rút kinh nghiệm… Kết quả hiện các Nghị quyết của Đảng, của Ngành; học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh, toàn thể cán bộ, đảng viên thuộc Khối thi đua số 1 đều tham gia nghiêm túc, có hiệu quả Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XII) về xây dựng, chỉnh đốn Đảng, ngăn chặn, đẩy lùi sự suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, những biểu hiện “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” trong nội bộ; Kết luận số 21-KL/TW ngày 25/10/2021 của BCH Trung ương Đảng khóa XIII gắn với việc thực hiện Kết luận số 01-KL/TW ngày 18/5/2021 của Bộ Chính trị về tiếp tục thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TW về đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh; phong trào ngành KSND thi đua rèn luyện theo lời dạy của Chủ tịch Hồ Chí Minh “Công minh - Chính trực - Khách quan - Thận trọng - Khiêm tốn” gắn với phong trào thi đua “Cán bộ, công chức, viên chức ngành KSND thi đua thực hiện văn hóa công sở”.
Cũng tại Hội nghị, các đơn vị trong Khối đã tiến hành thảo luận và bình xét khen thưởng năm 2022, đề nghị Hội đồng Thi đua - Khen thưởng Viện KSND tỉnh xem xét, quyết định khen thưởng theo quy định. 
 
Đ/c Nguyễn Thành Quát - Phó Viện trưởng Viện KSND tỉnh, phụ trách Khối thi đua số 1 phát biểu chỉ đạo Hội nghị  
Phát biểu chỉ đạo Hội nghị đồng chí Nguyễn Thành Quát - Phó Viện trưởng Viện KSND tỉnh phụ trách Khối thi đua số 1 ghi nhận, đánh giá cao những thành tích, kết quả các đơn vị trong Khối đã đạt được trong năm 2022. Đồng thời, để thực hiện tốt Kế hoạch thi đua năm 2023 của Khối, đồng chí Phó Viện trưởng đã quán triệt, chỉ đạo các đơn vị trong Khối ngoài việc thực hiện các nhiệm vụ chính trị của từng đơn vị, đảm bảo đạt và vượt các chỉ tiêu đề ra theo nhiệm vụ công tác chuyên môn, thì yêu cầu từng đơn vị phải nỗ lực, phấn đấu, phát huy tính tập thể, đề cao trách nhiệm cá nhân, tính nêu gương để hoàn thành tốt nhiệm vụ năm 2023./.
Quốc Việt

CÁC BÀI LIÊN QUAN

Trở về 1 2 3 4 5 Tiếp

Số lượt truy cập:7,044,200 lượt

Số người online:688 người

© Viện kiểm sát nhân dân tỉnh Bình Định thiết kế và giữ bản quyền
Mong bạn đọc góp ý kiến. Thư điện tử liên hệ: trangtinvks_binhdinh@vks.gov.vn