Hội nghị trực tuyến triển khai Nghị định số 161/2018/NĐ-CP ngày 29/11/2018 của Chính phủ về thực hiện chế độ đối với người lao động trong ngành KSND.

Chiều ngày 18/01/2021, Viện KSND tỉnh Bình Định đã tổ chức Hội nghị triển khai Nghị định số 161/2018/NĐ-CP ngày 29/11/2018 của Chính phủ và một số văn bản có liên quan thực hiện chế độ với người lao động bằng hình thức trực tuyến. Điểm cầu chính tại Hội trường tầng 5 Viện KSND tỉnh và 11 điểm cầu Viện KSND các huyện, thị xã, thành phố.

Được sự thống nhất của Lãnh đạo Viện KSND tỉnh Bình Định, tại điểm cầu Viện KSND tỉnh, với sự có mặt của Trưởng phòng, Phó Trưởng phòng và công chức Phòng Tổ chức cán bộ, Phó Chánh Văn phòng kiêm Kế toán trưởng, Kế toán viên, người lao động; tại điểm cầu Viện KSND cấp huyện có Viện trưởng, Chủ tịch Công đoàn cơ sở, Kế toán viên và người lao động tại 11 Viện KSND các huyện, thị xã, thành phố.

 

Trước đó, ngày 10/12/2020, Viện KSND tối cao ban hành Công văn số 5582/VKSTC-V15 về việc thực hiện chế độ đối với hợp đồng lao động theo Nghị định số 68/2000/NĐ-CP ngày 17/11/2000 của Chính phủ. Theo hướng dẫn, từ ngày 01/01/2021, người lao động đang làm việc tại Viện KSND tỉnh Bình Định và Viện KSND các huyện, thị xã, thành phố hiện đang xếp lương hệ số theo Nghị định số 68/2000/NĐ-CP được tiến hành điều chỉnh và ký lại hợp đồng lao động chuyển sang mức lương tối thiểu vùng theo quy định chung. Tuy nhiên, theo Quyết định mức phân bổ dự toán chi ngân sách nhà nước năm 2021 áp dụng thống nhất trong ngành KSND, tiền chi trả cho người lao động hợp đồng tại Viện KSND cấp huyện nằm trong định mức phân bổ chi thường xuyên cơ sở đối với chỉ tiêu biên chế Viện KSND cấp huyện, do đó Lãnh đạo Viện KSND cấp huyện phải phối hợp với Kế toán, thống nhất với chủ tịch Công đoàn cơ sở quyết định số lao động hợp đồng của đơn vị và mức lương của người lao động trong thời gian tới, báo cáo Viện KSND tỉnh xem xét, quyết định.

 

Hội nghị đã được nghe đại diện Lãnh đạo các Viện KSND cấp huyện có ý kiến phản hồi về những khó khăn, vướng mắc của đơn vị trong quá trình thực hiện chi trả lương cho người lao động nếu được áp dụng từ 01/01/2021. Ghi nhận những ý kiến tại Hội nghị, Phòng Tổ chức cán bộ và bộ phận tài vụ Viện KSND tỉnh có trách nhiệm báo cáo Lãnh đạo Viện, xin ý kiến của Phòng chế độ chính sách Viện KSND tối cao, phối hợp với cơ quan Bảo hiểm xã hội tỉnh để có phương án tối ưu nhất, bảo đảm quyền lợi của người lao động và hoạt động bình thường của các đơn vị./.

Nguyễn Trang

CÁC BÀI LIÊN QUAN

Trở về 1 2 3 4 5 Tiếp

Số lượt truy cập:1,776,205 lượt

Số người online:1,306 người

© Viện kiểm sát nhân dân tỉnh Bình Định thiết kế và giữ bản quyền
Mong bạn đọc góp ý kiến. Thư điện tử liên hệ: trangtinvks_binhdinh@vks.gov.vn hoặc bbt@vksbinhdinh.gov.vn