Thanh tra - Khiếu tố Công bố Quyết định thanh tra tại Viện KSND thị xã An Nhơn

Thực hiện Chương trình, Kế hoạch thanh tra năm 2021, sáng ngày 12/3/2021, Đoàn Thanh tra của Viện KSND tỉnh Bình Định do đồng chí Thái Văn Mừng làm Trưởng đoàn đã tiến hành công bố Quyết định thanh tra theo kế hoạch công tác thực hành quyền công tố, kiểm sát việc tiếp nhận, giải quyết tố giác, tin báo về tội phạm và kiến nghị khởi tố; thực hành quyền công tố và kiểm sát điều tra, truy tố; thực hành quyền công tố và kiểm sát xét xử sơ thẩm án hình sự tại Viện KSND thị xã An Nhơn.

 

Đồng chí Thái Văn Mừng - Chánh thanh tra thông qua Quyết định, Kế hoạch thanh tra
Thay mặt Đoàn Thanh tra, đồng chí Thái Văn Mừng đã thông qua toàn văn Quyết định, Kế hoạch thanh tra. Theo đó, mục đích, yêu cầu của cuộc thanh tra nhằm đánh giá tình hình chấp hành pháp luật và Quy chế nghiệp vụ của Ngành trong việc thực hành quyền công tố và kiểm sát hoạt động tư pháp trên lĩnh vực hình sự; phát hiện cách làm hay, sáng tạo để ghi nhận, nêu gương, thông báo, nhân rộng trong toàn ngành KSND tỉnh Bình Định; kịp thời phát hiện vi phạm, thiếu sót, khó khăn, vướng mắc và nguyên nhân để có biện pháp khắc phục, rút kinh nghiệm chung, góp phần chấn chỉnh kỷ cương, kỷ luật trong hoạt động nghiệp vụ của Ngành.
Việc thanh tra phải đảm bảo nghiêm túc, đúng nội dung theo Kế hoạch đề ra. Đánh giá đầy đủ, chính xác, khách quan về những ưu điểm, hạn chế, thiếu sót, vi phạm (nếu có); chỉ ra nguyên nhân, trách nhiệm của tập thể và cá nhân về những thiếu sót, vi phạm; kiến nghị biện pháp xử lý. Quá trình thanh tra không được gây ảnh hưởng đến hoạt động bình thường của đơn vị được thanh tra. Đối với những vấn đề vướng mắc, khó khăn cần được nghiên cứu thận trọng và báo cáo tập thể Lãnh đạoViện KSND tỉnh thống nhất trước khi ban hành kết luận.
Thanh tra theo kế hoạch là hoạt động thường xuyên đối với với KSND 02 cấp trong toàn ngành KSND tỉnh Bình Định, nhằm nhắc nhở, uốn nắn kịp thời những sai sót trong quá trình công tác, góp phần xây dựng Ngành trong sạch, vững mạnh toàn diện, hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ được giao./.
 
                                                                                                Nhã Uyển

 

CÁC BÀI LIÊN QUAN

Trở về 1 2 3 4 5 Tiếp

Số lượt truy cập:2,246,518 lượt

Số người online:1,161 người

© Viện kiểm sát nhân dân tỉnh Bình Định thiết kế và giữ bản quyền
Mong bạn đọc góp ý kiến. Thư điện tử liên hệ: trangtinvks_binhdinh@vks.gov.vn hoặc bbt@vksbinhdinh.gov.vn