Những giải pháp nhằm nâng cao chất lượng công tác kiểm sát các vụ án HC,vụ việc DS,HN&GĐ,KD,TM,LĐ và những việc khác theo quy định của pháp luật

Trong những năm qua, VKSND TP. Quy Nhơn luôn chú trọng thực hiện công tác kiểm sát giải quyết các vụ án hành chính, vụ việc dân sự, nên chất lượng và hiệu quả công tác này ngày càng được nâng cao.

Trong năm 2020, VKSND TP. Quy Nhơn đã thụ lý kiểm sát 1.781 vụ, việc; kiểm sát việc giải quyết 1.417 vụ việc (chiếm gần 1/3 số lượng vụ, việc của toàn tỉnh). Viện KSND TP cử Kiểm sát viên tham gia 100% phiên tòa, phiên họp theo quy định, tổ chức 05 phiên tòa rút kinh nghiệm, ban hành 04 yêu cầu Tòa án xác minh, thu thập chứng cứ; ban hành 03 kiến nghị yêu cầu TAND TP. Quy Nhơn khắc phục những vi phạm trong quá trình thụ lý, giải quyết án và được Tòa án chấp nhận và ban hành 03 kháng nghị phúc thẩm và 01 báo cáo đề nghị kháng nghị theo thủ tục phúc thẩm đối với bản án của TAND TP. Quy Nhơn đều được VKSND tỉnh và TAND tỉnh chấp nhận.

 

 

Hội nghị chuyên đề liên quan đến giải quyết án dân sự, hình sự tại Viện KSND TP. Quy Nhơn.

 

Để đạt được kết quả nêu trên, VKSND TP. Quy Nhơn đã thực hiện các giải pháp sau:

 

Lãnh đạo đơn vị luôn quan tâm, chỉ đạo sâu sát trong công tác kiểm sát việc giải quyết các vụ án hành chính, vụ việc dân sự. Khuyến khích các Kiểm sát viên nâng cao ý thức trách nhiệm, thường xuyên tích cực học tập, tự bồi dưỡng nâng cao trình độ chuyên môn nghiệp vụ, tích lũy kinh nghiệm. Quan tâm bố trí, phân công cán bộ, Kiểm sát viên có năng lực chuyên môn nhằm phát huy hết vai trò, khả năng của họ trong lĩnh vực này. Lấy kết quả thực hiện công tác kiểm sát khi xem xét, đánh giá kết quả thi đua hàng năm, cũng như thực hiện việc kiểm điểm làm rõ trách nhiệm của Kiểm sát viên khi để xảy ra việc bản án, quyết định của Tòa án có vi phạm nghiêm trọng nhưng không phát hiện được để tham mưu cho lãnh đạo ban hành kháng nghị. Đối với những vụ án phức tạp, có nhiều quan điểm khác nhau thì trước khi xét xử lãnh đạo cần chỉ đạo Kiểm sát viên báo cáo thỉnh thị phòng nghiệp vụ cấp trên để xin ý kiến. Sau khi Kiểm sát viên tham gia phiên tòa nếu khác quan điểm thì yêu cầu Kiểm sát viên kịp thời báo cáo để xem xét kháng nghị.

 

Cán bộ Kiểm sát viên được phân công kiểm sát giải quyết án nắm vững các quy định của pháp luật, hướng dẫn nghiệp vụ, Quy chế của Ngành và thông báo rút kinh nghiệm của Viện kiểm sát cấp trên, ngoài ra còn phải nghiên cứu để am hiểu kiến thức của nhiều ngành luật khác nhằm đáp ứng nhu cầu công cuộc cải cách tư pháp. Kiểm sát viên phải nghiên cứu kỹ hồ sơ vụ án, đánh giá toàn diện, khách quan các tài liệu, chứng cứ trong hồ sơ để đưa ra quan điểm giải quyết vụ án có căn cứ, đúng quy định của pháp luật. Tránh trường hợp Kiểm sát viên báo cáo đề xuất giải quyết vụ án không cụ thể, chưa lập luận dựa trên tài liệu, chứng cứ; không thể hiện được quan điểm chấp nhận hay không chấp nhận các yêu cầu của đương sự.

 

Khi tham gia phiên tòa Kiểm sát viên chuẩn bị đề cương hỏi, dự thảo bài phát biểu, đánh giá tính chất của vụ án để dự kiến trước các tình huống phát sinh; chuẩn bị hồ sơ, tài liệu cần thiết sử dụng trong quá trình tác nghiệp tại phiên tòa nhất là BLTTDS, BLDS, luật hành chính, lao động… và các văn bản hướng dẫn thi hành nhằm bảo đảm sự chủ động trong xử lý các tình huống phát sinh. Tại phiên tòa, Kiểm sát viên tập trung lắng nghe và ghi chép đầy đủ diễn biến phiên tòa; chủ động tham gia hỏi với nội dung tập trung vào các vấn đề liên quan đến tố tụng và nội dung vụ án; giải quyết kịp thời các vấn đề mới phát sinh để đưa vào bài phát biểu của Kiểm sát viên. Sau khi tham gia phiên tòa Kiểm sát viên báo cáo ngay kết quả xét xử cho Lãnh đạo đơn vị, đối với những vụ án khác quan điểm Kiểm sát viên kịp thời đề xuất xem xét việc kháng nghị.

 

Nâng cao chất lượng bài phát biểu của Kiểm sát viên tại phiên tòa dân sự, hành chính luôn được Lãnh đạo đơn vị xác định là nhiệm vụ trọng tâm đối với công tác kiểm sát việc giải quyết các vụ án hành chính, vụ việc dân sự. Bài phát biểu của Kiểm sát viên tại phiên tòa là văn bản tố tụng quan trọng phục vụ hoạt động kiểm sát việc tuân theo pháp luật, thể hiện vai trò, vị thế của Viện kiểm sát khi tham gia kiểm sát giải quyết án. Qua thực tiễn công tác tại đơn vị cho thấy một số bài phát biểu của Kiểm sát viên còn tồn tại hạn chế như nhận xét việc tuân theo pháp luật của Thẩm phán, Hội đồng xét xử, thư ký và những người tham gia tố tụng còn mang tính liệt kê, hình thức; về nội dung vụ án chưa đưa ra được đường lối giải quyết vụ án cụ thể không thể hiện được việc chấp nhận một phần hay toàn bộ yêu cầu của nguyên đơn, có chấp nhận hay không chấp nhận yêu cầu phản tố của bị đơn hoặc yêu cầu độc lập của người có quyền lợi và nghĩa vụ liên quan. Vì vậy, để nâng cao hiệu quả bài phát biểu của Kiểm sát viên tại phiên tòa Lãnh đạo đơn vị chú trọng xây dựng mô hình Kiểm sát viên giàu kinh nghiệm giúp đỡ, hướng dẫn cán bộ, Kiểm sát viên trẻ khi thực hiện khâu công tác kiểm sát giải quyết án dân sự, hành chính; yêu cầu cán bộ, Kiểm sát viên nghiên cứu, học tập các kinh nghiệm, kỹ năng nghiên cứu hồ sơ và giải quyết các tình huống phát sinh trong kiểm sát việc giải quyết án; rèn luyện kỹ năng viết, soạn thảo văn bản tố tụng, kiểm tra kỹ nội dung trước khi in ấn, phát hành; nâng cao kỹ năng nghiên cứu tài liệu, chứng cứ có trong hồ sơ vụ án đánh giá giá trị của chứng cứ và đối chiếu với các quy định của pháp luật để đưa ra quan điểm giải quyết vụ án rõ ràng, đảm bảo đúng quy định pháp luật. Trong năm, VKSND TP. Quy Nhơn tham gia cuộc thi “Kỹ năng soạn thảo phát biểu của Kiểm sát viên tại phiên tòa sơ thẩm giải quyết vụ án dân sự” do VKSND tỉnh Bình Định tổ chức và có 01 cá nhân đạt giải nhất.

 

Ngoài ra, trong năm 2020, VKSND thành phố đã tổ chức Hội thảo chuyên đề về “Thực trạng và giải pháp nâng cao chất lượng công tác kiểm sát việc giải quyết các vụ án kinh doanh thương mại tại Viện kiểm sát nhân dân TP. Quy Nhơn”. Hàng năm, đơn vị đều tổ chức hội thảo chuyên đề trên lĩnh vực dân sự và được đưa vào nhiệm vụ công tác năm. Đây là một trong những giải pháp tự đào tạo để các cán bộ Kiểm sát viên trong đơn vị cùng nhau bổ sung kiến thức và trau dồi kinh nghiệm trong công tác chuyên môn nghiệp vụ.

 

Để thực hiện tốt công tác kháng nghị phúc thẩm, lãnh đạo đơn vị đã chỉ đạo tăng cường công tác kiểm sát bản án, quyết định của Tòa án. Kiểm sát viên phải kiểm tra kỹ nội dung bản án, quyết định có phù hợp với các tài liệu, chứng cứ có trong hồ sơ vụ án hoặc diễn biến tại phiên tòa hay không. Xem việc kiểm sát bản án, quyết định của Tòa án là nhiệm vụ quan trọng hàng đầu nhằm kịp thời phát hiện vi phạm của Tòa án để tham mưu cho Lãnh đạo viện ban hành kiến nghị, kháng nghị.

 

Bên cạnh đó, để nâng cao hơn nữa chất lượng công tác kiểm sát giải quyết các vụ việc dân sự, Viện Kiểm sát nhân dân TP. Quy Nhơn phối hợp chặt chẽ với Tòa án trong quá trình thụ lý, giải quyết các vụ việc dân sự. Định kỳ họp đánh giá công tác phối hợp liên ngành, ký kết quy chế phối hợp liên ngành để tạo điều kiện cho nhau thực hiện tốt nhiệm vụ, nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác kiểm sát và giải quyết vụ việc dân sự. Tuy nhiên, mối quan hệ giữa Tòa án và Viện kiểm sát luôn dựa trên nguyên tắc bảo đảm cho pháp luật được chấp hành nghiêm chỉnh và thống nhất.

 

Trong những năm qua, Viện kiểm sát nhân dân TP. Quy Nhơn đã áp dụng đồng bộ những giải pháp trên trong công tác kiểm sát giải quyết các vụ việc dân sự và đạt được những kết quả nhất định. Trong thời gian tới, Lãnh đạo cùng cán bộ Kiểm sát viên sẽ nỗ lực hơn nữa phát huy những thành tích đã đạt được nhằm nâng cao chất lượng công tác kiểm sát giải quyết vụ việc dân sự, hạn chế đến mức thấp nhất án bị hủy, sửa liên quan đến trách nhiệm của Viện kiểm sát./. 

 

Viện KSND thành phố Quy Nhơn

CÁC BÀI LIÊN QUAN

Số lượt truy cập:8,297,638 lượt

Số người online:2,748 người

© Viện kiểm sát nhân dân tỉnh Bình Định thiết kế và giữ bản quyền
Mong bạn đọc góp ý kiến. Thư điện tử liên hệ: trangtinvks_binhdinh@vks.gov.vn