Ban cán sự đảng Viện Kiểm sát nhân dân tỉnh Bình Định, nhiệm kỳ 2016-2021

Ngày 01 tháng 7 năm 2016, Ban Thường vụ Tỉnh ủy đã có Quyết định số 278-QĐ/TU về việc thành lập Ban cán sự đảng Viện KSND tỉnh Bình Định, nhiệm kỳ 2016-2021 đối với các đồng chí sau:

 

Đồng chí Trần Văn Sang - Tỉnh Ủy viên - Viện trưởng - Bí thư Ban Cán sự Đảng

 

Đồng chí Trần Minh Quốc - Phó Viện trưởng - Phó Bí thư Ban Cán sự Đảng

 

Đồng chí Nguyễn Thành Quát - Phó Viện trưởng - Ủy viên Ban Cán sự Đảng

 

Đồng chí Phạm Trung Thuận - Phó Viện trưởng - Ủy viên Ban Cán sự Đảng

 

Đ/c Hoàng Huynh Thủy - Trưởng Phòng 15 - Ủy viên kiêm Thư ký Ban Cán sự Đảng.

 

Nhiệm vụ và quyền hạn của Ban Cán sự Đảng:

 

Ban cán sự Đảng lãnh đạo, chỉ đạo việc thực hiện cương lĩnh, đường lối, chủ trương, chính sách, nghị quyết, chỉ thị của Đảng; phương hướng, nhiệm vụ chính trị, tổ chức, cán bộ của ngành, đơn vị; lãnh đạo kiểm tra việc chấp hành đường lối, chính sách của Đảng; quyết định những vấn đề về tổ chức, cán bộ theo phân công, phân cấp quản lý cán bộ; phối hợp với các cấp ủy đảng để xây dựng đảng bộ trong sạch, vững mạnh; chịu trách nhiệm trước cấp ủy về các đề xuất và quyết định của mình.

 

Ban cán sự đảng làm việc theo nguyên tắc tập trung dân chủ, tập thể lãnh đạo, cá nhân phụ trách, quyết định theo đa số. Khi các thành viên của ban cán sự đảng có ý kiến khác nhau, qua thảo luận không thống nhất được thì xin ý kiến chỉ đạo của cấp ủy: ở Trung ương báo cáo, xin ý kiến Bộ Chính trị, Ban Bí thư; ở tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương báo cáo, xin ý kiến ban thường vụ tỉnh ủy, thành ủy.

 

Ban cán sự đảng họp định kỳ 3 tháng 1 lần, họp bất thường khi cần. Các cuộc họp đều phải ghi biên bản, có kết luận và ra nghị quyết để lưu hành, thực hiện trong nội bộ. Đồng chí bí thư chủ trì công việc chung, chủ tọa các cuộc họp, trực tiếp báo cáo hoặc ký các văn bản báo cáo với cấp ủy cùng cấp. Hằng năm, ban cán sự đảng báo cáo cấp ủy cùng cấp (ở Trung ương báo cáo Ban Bí thư; ở tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương báo cáo ban thường vụ tỉnh ủy, thành ủy) về tình hình và kết quả thực hiện nhiệm vụ chính trị và công tác tổ chức, cán bộ của bộ, ngành, đoàn thể mình.

 

Ban cán sự đảng được sử dụng bộ máy giúp việc chuyên trách của cơ quan, đơn vị để thực hiện công tác lãnh đạo, chỉ đạo của mình. Nếu xét thấy cần thiết thì tập thể ban cán sự đảng có thể quyết định bố trí một số cán bộ chuyên trách giúp việc.

 

Quy định số 29-QĐ/TW ngày 25/7/2016 của BCH TW Đảng

CÁC BÀI LIÊN QUAN

Trở về 1 2 Tiếp
Lịch công tác tuần và lịch trực nghiệp vụ từ 01/6/2020 đến 07/6/2020
Tải theo đường liên kết bên dưới:
Lịch công tác tuần và lịch trực nghiệp vụ từ 04/5/2020 đến 10/5/2020

Số lượt truy cập:934,650 lượt

Số người online:356 người

© Bản quyền thuộc Viện Kiểm Sát Nhân Dân tỉnh Bình Định 2014
© Copyright 2014 vksbinhdinh.gov.vn, All rights reserved