Ban chấp hành Đảng bộ Viện kiểm sát nhân dân (KSND) tỉnh Bình Định khóa XI, nhiệm kỳ 2015 - 2020

Đảng bộ Viện KSND tỉnh Bình Định trực thuộc Đảng bộ Khối các cơ quan tỉnh Bình Định, có 60 đảng viên, trong đó có 57 đảng viên chính thức, 03 đảng viên dự bị, được cơ cấu thành 09 Chi bộ trực thuộc. Tỷ lệ đảng viên chiếm 82.2% cán bộ, công chức, người lao động cơ quan (60/73).

Ban Chấp hành Đảng bộ Khóa XI, nhiệm kỳ 2015- 2020 được bầu tại Đại hội Đảng bộ Viện KSND tỉnh Bình Định ngày 15/4/2015 có 07 đồng chí:

 

BÍ THƯ: ĐỒNG CHÍ TRẦN VĂN SANG

 

 

PHÓ BÍ THƯ: ĐỒNG CHÍ PHẠM TRUNG THUẬN

 

 

CÁC ỦY VIÊN:

 

1. Đ/c Trần Minh Quốc – Ủy viên

 

2. Đ/c Lưu Văn Trình - Ủy viên

 

3. Đ/c Đỗ Văn Quý - Ủy viên

 

4. Đ/c Nguyễn Thành Quát - Ủy viên

 

5. Đ/c Hoàng Huynh Thủy - Ủy viên

 

Ban chấp hành Đảng bộ nhiệm kỳ 2015 - 2020 chụp hình luu niệm với đ/c Nguyễn Đức Trí.

Ban chấp hành Đảng bộ nhiệm kỳ 2015 - 2020 chụp hình luu niệm với đ/c Nguyễn Đức Trí.

 

* Thành tích đạt được trong nhiệm kỳ 2010 - 2015:

 

Trong nhiệm kỳ 2010- 2015, Đảng bộ Viện KSND tỉnh Bình Định đã lãnh đạo thực hiện tốt nhiệm vụ chính trị mà Nghị quyết Đại hội đã đề ra và đạt được thành tích xuất sắc:

 

-  5 năm liền được Đảng ủy khối công nhận là Đảng bộ "trong sạch, vững mạnh, tiêu biểu";

 

- Cơ quan Viện KSND tỉnh Bình Định 5 năm liền được tặng Cờ thi đua của Viện KSND Tối cao (2010- 2014);

 

- Năm 2013 được Chủ tịch nước tặng thưởng Huân chương Lao động hạng 3 và đang đề nghị tặng thưởng Huân chương Lao động hạng hai;

 

- Các tổ chức đoàn thể như Công đoàn, Đoàn thanh niên, Chi Hội luật gia Viện KSND tỉnh Bình Định cũng đạt được những thành tích xuất sắc.

 

* Nhiệm vụ trọng tâm trong Nhiệm kỳ 2015 - 2020

 

- Chấp hành đường lối, chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước; đề ra chủ trương, nhiệm vụ chính trị của Đảng bộ và lãnh đạo thực hiện có hiệu quả.

 

- Xây dựng Đảng bộ vững mạnh về chính trị, tư tưởng và tổ chức; thực hiện nguyên tắc tập trung- dân chủ; nâng cao tinh thần đấu tranh phê và tự phê bình, giữ gìn kỷ luật, tăng cường đoàn kết thống nhất trong Đảng; thường xuyên giáo dục, rèn luyện cán bộ, đảng viên, nâng cao phẩm chất đạo đức cách mạng, tính chiến đấu, trình độ kiến thức, năng lực công tác; làm tốt công tác phát triển đảng viên.

 

- Lãnh đạo xây dựng đơn vị và các đoàn thể trong cơ quan vững mạnh toàn diện; chấp hành đúng pháp luật; phát huy dân chủ trong cán bộ, công chức, góp phần hoàn thành tốt nhiệm vụ chính trị của ngành.

 

- Liên hệ mật thiết, chăm lo đời sống vật chất, tinh thần, bảo vệ lợi ích chính đáng của nhân dân; tham gia xây dựng và thực hiện tốt đường lối, chủ trương của Đảng và chính sách, pháp luật của Nhà nước.

 

- Kiểm tra, giám sát việc thực hiện, bảo đảm các Nghị quyết, Chỉ thị của Đảng, pháp luật của Nhà nước được chấp hành nghiêm chỉnh; kiểm tra, giám sát tổ chức đảng và đảng viên chấp hành Điều lệ Đảng.

 

- Hàng năm phấn đấu đạt danh hiệu Đảng bộ trong sạch, vững mạnh./.

CÁC BÀI LIÊN QUAN

Trở về 1 2 Tiếp
Lịch công tác tuần và lịch trực nghiệp vụ từ 01/6/2020 đến 07/6/2020
Tải theo đường liên kết bên dưới:
Lịch công tác tuần và lịch trực nghiệp vụ từ 04/5/2020 đến 10/5/2020

Số lượt truy cập:933,472 lượt

Số người online:1,186 người

© Bản quyền thuộc Viện Kiểm Sát Nhân Dân tỉnh Bình Định 2014
© Copyright 2014 vksbinhdinh.gov.vn, All rights reserved