Ủy ban kiểm sát Viện KSND tỉnh Bình Định

Theo Luật tổ chức Viện KSND năm 2014, Ủy ban kiểm sát (UBKS) được tổ chức ở Viện KSND tối cao, Viện KSND cấp cao, Viện KSND cấp tỉnh, VKS quân sự trung ương, VKS quân sự quân khu và tương đương.

UBKS có quyền quyết định những vấn đề quan trọng về tổ chức và hoạt động của Viện KSND. Riêng đối với các vụ án, vụ việc, UBKS chỉ có vai trò tư vấn theo đề nghị của Viện trưởng;  khi quyết định những vấn đề thuộc thẩm quyền, UBKS phải ban hành nghị quyết. Liên quan đến mối quan hệ của Viện trưởng Viện KSND tối cao với UBKS, Luật tổ chức đã quy định trường hợp Viện trưởng Viện KSND tối cao không nhất trí với ý kiến của đa số thành viên UBKS thì vẫn phải thực hiện theo quyết định của đa số, mà không có quyền báo cáo Ủy ban thường vụ Quốc hội hoặc Chủ tịch nước. Ở các cấp VKS khác, trong trường hợp Viện trưởng không nhất trí với ý kiến của đa số thành viên UBKS thì phải thực hiện theo quyết định của đa số, nhưng có quyền báo cáo Viện trưởng Viện KSND tối cao. Nếu ở VKS quân sự quân khu và tương đương thì Viện trưởng VKS quân sự quân khu và tương đương báo cáo Viện trưởng VKS quân sự trung ương.

 

UBKS Viện KSND tỉnh Bình Định nằm trong cơ cấu tổ chức của Viện kiểm sát nhân dân tỉnh Bình Định. Được sự cho phép của Viện trưởng Viện kiểm sát nhân dân tối cao, UBKS của Viện KSND tỉnh Bình Định hiện nay có 07 đồng chí gồm:

 

1.     Đ/c Trần Văn Sang - Viện trưởng

 

2.     Đ/c Trần Minh Quốc - Phó viện trưởng

 

3.     Đ/c Nguyễn Thành Quát - Phó viện trưởng

 

4.     Đ/c Phạm Trung Thuận - Phó viện trưởng

 

5.     Đ/c Đỗ Văn Quý - KSVTC, Trưởng phòng 3

 

6.     Đ/c Lưu Văn Trình - KSVTC, Trưởng phòng 10

 

7.     Đ/c Đỗ Tấn Phước – KSVTC,Trưởng phòng 1

 

Về hoạt động của UBKS Viện KSND tỉnh Bình Đinh: UBKS họp do Viện trưởng chủ trì để thảo luận và quyết định những vấn đề quan trọng sau đây: Thực hiện chương trình, kế hoạch công tác, chỉ thị, thông tư và Quyết định của Viện KSND tối cao; Báo cáo tổng kết công tác với Viện KSND cấp trên, Hội đồng nhân dân tỉnh, Thường trực tỉnh ủy; Tham gia xây dựng các điều lệ, nội quy, quy chế làm việc của Viện kiểm sát và những vấn đề quan trọng khác do Viện trưởng VKSND tối cao quy định; Xét tuyển người đang công tác tại Viện KSND cấp tỉnh và cấp huyện đủ điều kiện dự thi vào ngạch kiểm sát viên cao cấp, Kiểm sát viên trung cấp, Kiểm sát viên sơ cấp; Xem xét, đề nghị Viện trưởng Viện KSND tối cao bổ nhiệm lại, miễn nhiệm, cách chức KSV cao cấp, KSV trung cấp, Kiểm sát viên sơ cấp đang công tác tại Viện KSND cấp tỉnh và cấp huyện; sơ tuyển người có nhu cầu vào làm trong ngành kiểm sát tỉnh Bình Định…;

 

Ngoài ra, UBKS thảo luận và quyết định theo đa số những vấn đề quan trọng trong tổ chức và hoạt động của Viện KSND hai cấp; thảo luận và quyết định theo đa số đối với các vụ án hình sự, hành chính, vụ việc dân sự phức tạp thuộc thẩm quyền giải quyết của Viện kiểm sát tỉnh và một số vụ án phức tạp mà cấp huyện thỉnh thị; hầu hết những vụ án hình sự có khung hình phạt chung thân, tử hình hầu hết đều được UBKS họp, thảo luận và quyết định đúng đắn góp phần giải quyết các vụ án được khách quan, đúng pháp luật.

 

UBKS Viện KSND tỉnh Bình Định làm việc theo nguyên tắc tập trung dân chủ, UBKS họp do Viện trưởng triệu tập và quyết định những vấn đề quan trọng theo Quy chế làm việc của VKSND tỉnh. Những vấn đề khác khi cần thiết đưa ra UBKS thảo luận phải có ít nhất 1/3 tổng số thành viên UBKS yêu cầu.  Thời gian họp UBKS được thông báo trước 3 ngày (trừ cuộc họp đột xuất), lãnh đạo Viện phụ trách khối có nội dung họp UBKS phải giao nhiệm vụ cho đồng chí Trưởng phòng có trách nhiệm chuẩn bị nội dung và những vấn đề đưa ra báo cáo UBKS, nội dung báo cáo phải gửi trước 01 ngày cho các thành viên UBKS. Các trường hợp nội dung báo cáo thuộc về Văn phòng thì Chánh văn phòng phải chịu trách nhiệm. Những vấn đề đưa ra UBKS được các thành viên thảo luận và quyết định từng vấn đề.  Đối với một số vấn đề không nhất thiết phải tổ chức thảo luận tại phiên họp thì theo chỉ đạo của Viện trưởng, đơn vị có trách nhiệm gửi hồ sơ, lấy phiếu ý kiến đến từng thành viên UBKS. Nghị quyết của UBKS phải quá nửa tổng số thành viên UBKS biểu quyết tán thành, trong trường hợp biểu quyết ngang nhau thì thực hiện theo phía có ý kiến của Viện trưởng. Viện trưởng Viện KSND tỉnh có trách nhiệm thi hành hoặc chỉ đạo các Phó viện trưởng, Chánh văn phòng, Trưởng phòng nghiệp vụ, Viện trưởng Viện KSND cấp huyện thực hiện quyết định của UBKS và thông báo cho UBKS biết kết quả.

 

Tổng kết thực tiễn cho thấy, UBKS giữ vai trò quan trọng trong cơ cấu tổ chức của Ngành kiểm sát. UBKS có vai trò tác động tích cực, vừa phát huy được trí tuệ tập thể, vừa tạo được sự đồng thuận, nhất trí cao trong việc quyết định những vấn đề quan trọng về tổ chức và hoạt động của ngành KSND tỉnh Bình Định.

CÁC BÀI LIÊN QUAN

Trở về 1 2 Tiếp
Lịch công tác tuần và lịch trực nghiệp vụ từ 01/6/2020 đến 07/6/2020
Tải theo đường liên kết bên dưới:
Lịch công tác tuần và lịch trực nghiệp vụ từ 04/5/2020 đến 10/5/2020

Số lượt truy cập:933,491 lượt

Số người online:1,298 người

© Bản quyền thuộc Viện Kiểm Sát Nhân Dân tỉnh Bình Định 2014
© Copyright 2014 vksbinhdinh.gov.vn, All rights reserved