Phòng Tổ chức cán bộ (Phòng 15)

Phòng Tổ chức cán bộ là đơn vị trực thuộc Viện KSND tỉnh Bình Định có nhiệm vụ tham mưu, giúp Ban Cán sự Đảng, Lãnh đạo Viện KSND tỉnh Bình Định theo phân cấp quản lý cán bộ của Viện trưởng Viện KSND tối cao.

 

Chức năng, nhiệm vụ

 

1. Giúp việc cho Ủy ban kiểm sát, Hội đồng tuyển chọn Kiểm sát viên, Kiểm tra viên trong công tác xét tuyển chọn, đề nghị bổ nhiệm, miễn nhiệm, cách chức Kiểm sát viên, Kiểm tra viên trong Ngành KSND tỉnh Bình Định;

 

2. Xây dựng chương trình công tác và các báo cáo chuyên đề về công tác tổ chức cán bộ; hướng dẫn các đơn vị trực thuộc Viện KSND tỉnh và Viện KSND các huyện, thị xã, thành phố thực hiện các quy định về công tác tổ chức cán bộ;

 

3. Tham mưu, đề xuất với Viện trưởng bố trí, sắp xếp cán bộ và bộ máy làm việc; công tác quy hoạch, bổ nhiệm chức vụ lãnh đạo, quản lý và các chức danh tư pháp; luân chuyển, điều động, đào tạo, bồi dưỡng, quản lý cán bộ, công chức; bảo vệ chính trị nội bộ; xác minh, kết luận đơn khiếu nại, tố cáo cán bộ, công chức; kỷ luật cán bộ, công chức theo thẩm quyền; cử cán bộ, công chức tham dự các lớp đào tạo chuyên môn nghiệp vụ, lý luận chính trị, quản lý hành chính, quản lý nhà nước... theo kế hoạch của Ngành hoặc của cấp ủy địa phương;

 

4. Đề xuất Viện trưởng thực hiện các chế độ chính sách, chế độ về tiền lương, bảo hiểm xã hội, thâm niên nghề..., bảo đảm quyền lợi của cán bộ, công chức theo quy định của Nhà nước và của Ngành;

 

5. Giúp việc cho Ban Cán sự Đảng Viện KSND tỉnh;

 

6. Thực hiện một số công việc khác do Viện trưởng Viện KSND tỉnh phân công.

 

Cơ cấu tổ chức

 

Biên chế của phòng hiện có 04 đồng chí, gồm:

 

- Trưởng phòng: Đồng chí Hoàng Huynh Thủy

 

- Phó Trưởng phòng: Đồng chí Lưu Bình

 

- Kiểm tra viên:

 

+ Đồng chí Trần Quốc Việt

 

+ Đồng chí Nguyễn Thị Thùy Trang

 

Trình độ chuyên môn và lý luận chính trị

 

- 100% có trình độ Đại học Luật. 

 

- Cao cấp lý luận chính trị: 02 đồng chí.

 

Thông tin liên hệ

 

Địa chỉ: 04 Trần Cao Vân, TP.Quy Nhơn, Bình Định.

 

Điện thoại: 0256.3826232

CÁC BÀI LIÊN QUAN

Trở về 1 2 Tiếp
Lịch công tác tuần và lịch trực nghiệp vụ từ 01/6/2020 đến 07/6/2020
Tải theo đường liên kết bên dưới:
Lịch công tác tuần và lịch trực nghiệp vụ từ 04/5/2020 đến 10/5/2020

Số lượt truy cập:934,643 lượt

Số người online:332 người

© Bản quyền thuộc Viện Kiểm Sát Nhân Dân tỉnh Bình Định 2014
© Copyright 2014 vksbinhdinh.gov.vn, All rights reserved