Lịch công tác tuần và lịch trực nghiệp vụ từ ngày 14/02/2022 đến ngày 20/02/2022

Lịch công tác tuần và lịch trực nghiệp vụ từ ngày 14/02/2022 đến ngày 20/02/2022

 * LỊCH CÔNG TÁC TUẦN 

 

 
Thứ, ngày,
tháng, năm

Phần được Lãnh đạo Viện phê duyệt thứ 5 ngày 10/02/2021

Nội dung - TP. Lãnh đạo Viện - Địa điểm

Thành phần          tham dự

Ghi chú

 

Thứ 2

14/02

 

Sáng

*08h00’: Đi công tác tại TP Đà Nẵng

- Chủ trì: Đ/c Quát- PVT

- Địa điểm: TANDCC tại Đà Nẵng

Đ/c Phước – TP2

Đ/c Cường – KSV P2

Đ/c Thắng LX

 

Chiều

Giải quyết công việc thường xuyên

 

 

 

 

Thứ 3

15/02

 

Sáng

*8h00’: Lãnh đạo Viện tiếp công dân

- Chủ trì: Đ/c Sang  – VT

- Địa điểm: Phòng tiếp công dân Viện KSND tỉnh

*09h30’: Tham dự buổi làm việc của UBND tỉnh với đ/c Chủ tịch nước

- Tham dự: Đ/c Sang  – VT

- Địa điểm: Trung tâm Hội nghị tỉnh

 

 

Thanh tra – Khiếu tố chuẩn bị nội dung

 

 

Đ/c Thành LX (phải test Covid)

 

Chiều

*14h00’: Hội nghị ký kết Giao ước thi đua Khối 1

- Tham dự: Đ/c Quát – PVT

- Địa điểm: Phòng họp tầng 5 Viện KSND tỉnh

*14h00’: Tham dự các sự kiện do tỉnh tổ chức

- Tham dự: Đ/c Thuận – PVT

- Địa điểm: Huyện Tây Sơn

 

Cán bộ, KSV Khối Thi đua

số 1

Phòng 1 chuẩn bị nội dung

 

 

Đ/c Thành LX (phải test Covid)

 

 

 

Thứ 4 16/02

 

 

 

 

Sáng

*8h00’: Hội nghị ký kết Giao ước thi đua Cụm thi đua số 1

- Tham dự: Đ/c Sang  – VT

- Địa điểm: Viện KSND thị xã Hoài Nhơn

*08h00’: Tham gia Đoàn thẩm tra của BPC HĐND tỉnh thẩm tra các tờ trình, dự thảo nghị quyết trình kỳ họp thứ 5 HĐND tỉnh khóa XIII (thời gian 1,5 ngày)

- Tham dự: Đ/c Thuận- PVT

- Địa điểm: Phòng họp HĐND tỉnh

*8h00’: Hội nghị ký kết Giao ước thi đua Cụm thi đua số 2

- Tham dự: Đ/c Quốc – PVT

- Địa điểm: Viện KSND huyện Vân Canh

Các đơn vị Cụm thi đua số 1

Đ/c Chính CVP

 

 

 

Các đơn vị Cụm thi đua số 2

Đ/c Chung PCVP

Đ/c Thành LX

 

 

 

 

 

 

Đ/c Thắng LX

 

Chiều

Giải quyết công việc thường xuyên

 

 

 

 

Thứ 5 17/02

 

Sáng

*8h00’: Hội nghị ký kết Giao ước thi đua Khối 2

- Tham dự: Đ/c Sang – VT

- Địa điểm: Phòng họp tầng 5 Viện KSND tỉnh

Cán bộ, KSV Khối Thi đua

số 2

Phòng 15 chuẩn bị nội dung

 

Chiều

*14h00’: Họp tổng kết 01 năm thực hiện Quy chế phối hợp liên ngành

- Tham dự: Đ/c Sang – VT

- Địa điểm: Hội trường Cục Hải quan Bình Định

Đ/c Quát PVT, Đ/c Quý TP1,

 Đ/c Bình PTP1

 Đ/c Phước TP2

Đ/c Thành LX

 

 

 

Thứ 6       18/02

 

 

Sáng

*8h00’: Hội ý Lãnh đạo Viện

- Chủ trì: Đ/c Sang - VT

- Điạ điểm: Phòng họp tầng 2

*9h00’: Họp Ban Cán sự Đảng và Đảng ủy

- Chủ trì: Đ/c Sang – Bí thư BCS Đảng

- Điạ điểm: Phòng họp tầng 2

LĐV, LĐVP, TP15; ThTra-KT

 

Thành viên BCS Đảng, ĐUV

VP chuẩn bị nd

 

 

Phòng 15 chuẩn bị nội dung

Chiều

Giải quyết công việc thường xuyên

 

 

 

CÁC BÀI LIÊN QUAN

Trở về 1 2 3 4 5 Tiếp

Số lượt truy cập:4,020,309 lượt

Số người online:2,774 người

© Viện kiểm sát nhân dân tỉnh Bình Định thiết kế và giữ bản quyền
Mong bạn đọc góp ý kiến. Thư điện tử liên hệ: trangtinvks_binhdinh@vks.gov.vn