Lịch công tác tuần và lịch trực nghiệp vụ từ ngày 14/3/2022 đến ngày 20/3/2022

Lịch công tác tuần và lịch trực nghiệp vụ từ ngày 14/3/2022 đến ngày 20/3/2022

 * LỊCH CÔNG TÁC TUẦN

  

Thứ, ngày, tháng, năm
Phần được Lãnh đạo Viện phê duyệt thứ 6 ngày 11/3/2022
Nội dung - TP. Lãnh đạo Viện - Địa điểm
Thành phần         tham dự
Ghi chú
 
Thứ 2
14/3
Sáng
*08h00’: Tham dự sinh hoạt Chi bộ Phòng 1
- Tham dự: Đ/c Sang – BTĐU - VT
- Địa điểm: Hội trường tầng 5 Viện tỉnh
Toàn thể đảng viên chi bộ Phòng 1
Chi bộ P1 chuẩn bị nd
Chiều
Giải quyết công việc thường xuyên
 
 
 
Thứ 3
15/3
Sáng
*08h30’: Tham dự Hội thảo trực tuyến giới thiệu Sổ tay KSV thực hành quyền công tố, KSĐT, TT, XX án hình sự
- Tham dự: Đ/c Quốc – PVT
- Điểm cầu: Hội trường tầng 5 Viện KSND tỉnh Bình Định
ĐDLĐ các đơn vị P1,P2, P7
 
Chiều
Giải quyết công việc thường xuyên
 
 
 
Thứ 4 16/3
Sáng
Nt
 
 
Chiều
*15h00’:Tổ chức ký kết Quy chế phối hợp giữa UBND tỉnh và Viện KSND tỉnh
- Tham dự: Đ/c Sang – VT; Đ/c Thuận - PVT
- Địa điểm: Hội trường Văn phòng UBND tỉnh
CVP, CTTr, TP1, TP2, TP9, TP10
Phòng 9, 10 chuẩn bị nd
Đ/c Thắng, Thành LX
 
 
Thứ 5 17/3
Sáng
*08h00’: Họp UBKS mở rộng
*10h30’:Họp Hội đồng Thi đua – Khen thưởng Viện KSND tỉnh xét, đề nghị khen thưởng cấp Nhà nước.
- Chủ trì: Đ/c Sang – VT – Chủ tịch HĐTĐ-KT
- Địa điểm: Hội trường tầng 5 Viện tỉnh
Th/v UBKS, TP7,8,9, CTTra, CVP.
Thành viên HĐTĐ-KT
Phòng 2;
T/Trực HĐTĐ-KT chuẩn bị nd
Chiều
Giải quyết công việc thường xuyên
 
 
 
 
Thứ 6   18/3
Sáng
*08h00’: Tổ chức Hội nghị giao ban công tác Quý I/2022 bằng hình thức trực tuyến
*10h00’: Tổ chức Hội nghị giao ban cấp phòng tháng 3/2022
- Chủ trì: Đ/c Sang – VT
- Địa điểm: Hội trường tầng 5 Viện tỉnh
LĐV, LĐ các đơn vị thuộc tỉnh. VKS cấp huyện.
LĐV, ĐDLĐ các phòng
Văn phòng, P2, P10 chuẩn bị nd
Chiều

*14h00’: Tham dự Hội nghị thông tin tháng 3/2022
- Chủ trì: Đ/c Thuận – PVT
- Địa điểm: Nhà khách Thanh Bình
 
 

 

 * LỊCH TRỰC NGHIỆP VỤ

 

THỨ
NGÀY THÁNG
HỌ TÊN NGƯỜI TRỰC
PHỤ TRÁCH CA TRỰC
ĐIỆN THOẠI CỦA TRƯỞNG CA
TRỰC ĐÊM
GHI CHÚ
 
2
14/3
Nguyễn Thành Quát
Đỗ Tấn Phước
Nguyễn Phương Trà
Trực chỉ huy
Trưởng ca KSVTC
 
0905329016
 
 
 
3
15/3
Phạm Trung Thuận
Đỗ Văn Quý
Nguyễn Xuân Hợp
Trực chỉ huy
Trưởng ca
KSVTC
 
0914003523
 
 
4
16/3
Trần Văn Sang
Đặng Xuân Nam
Mai Văn Cường
Trực chỉ huy
Trưởng ca
KSVTC
 
0989964009
 
 
 
5
17/3
Trần Minh Quốc
Nguyễn Quốc Doanh
Huỳnh Thanh Tuấn
Trực chỉ huy
Trưởng ca
KSVTC
 
0914420292
 
 
 
6
18/3
Nguyễn Thành Quát
Huỳnh Kim Bình
Đặng Thị Thanh Trúc
Trực chỉ huy
Trưởng ca
KSVTC
 
0905326578
 
 
 
7
19/3
Phạm Trung Thuận
Trực chỉ huy
Ngày và đêm
Lê Thị Vũ Tiếp - Văn thư
 Nguyễn Hữu Thắng- Lái xe
 
 
 
Nguyễn Thị Thanh Thủy
Đào Thanh Tú
Trưởng ca
KSVTC
0927142149
 
Đỗ Tấn Phước
Nguyễn Phương Trà
Trưởng ca KSVTC
0905329016
 
Trực đêm
CN
20/3
Trần Văn Sang
Trực chỉ huy
Ngày và đêm
Phan Hoài Thêm - Văn thư
Võ Công Thành - Lái xe
 
Ng. Phạm Tố Phong
Lê Thị Vân
Trưởng ca
KSVTC
0903199570
Trực ngày
Đỗ Văn Quý
Nguyễn Xuân Hợp
Trưởng ca
KSVTC
0914003523
Trực đêm

CÁC BÀI LIÊN QUAN

Trở về 1 2 3 4 5 Tiếp

Số lượt truy cập:4,021,179 lượt

Số người online:2,943 người

© Viện kiểm sát nhân dân tỉnh Bình Định thiết kế và giữ bản quyền
Mong bạn đọc góp ý kiến. Thư điện tử liên hệ: trangtinvks_binhdinh@vks.gov.vn