Lịch công tác tuần và lịch trực nghiệp vụ từ ngày 23/5/2022 đến ngày 29/5/2022

Lịch công tác tuần và lịch trực nghiệp vụ từ ngày 23/5/2022 đến ngày 29/5/2022

 * LỊCH CÔNG TÁC TUẦN

 

Thứ, ngày, tháng, năm
Phần được Lãnh đạo Viện phê duyệt thứ 6 ngày 20/5/2022
Nội dung - TP. Lãnh đạo Viện - Địa điểm
Thành phần tham dự
Ghi chú
 
 
 
 
Thứ 2
23/5
Sáng
*08h00’: Dự Hội nghị giao ban công tác khu vực Miền Trung – Tây Nguyên lần 1 năm 2022 và Hội nghị chuyên đề (1,5 ngày)
- Tham dự: Đ/c Thuận PVT
- Địa điểm: Huyện Kon Plông – tỉnh Kom Tum
CVP, TP10, PTP9
 
 
Đ/c Thành LX
(Xuất phát 11h30’ CN ngày 22.5)
Chiều
*14h00’: Tham gia Đoàn giám sát Ban Pháp chế HĐND tỉnh làm việc tại Tỉnh Đoàn Bình Định
- Tham dự: Đ/c Phước – TP2  
- Địa điểm: Hội trường Tỉnh Đoàn
*15h00’: Tham dự Hội nghị rà soát, bổ sung quy hoạch cán bộ lãnh đạo, quản lý cấp phòng, cấp huyện ngành KSND Bình Đinh
- Tham dự: Đ/c Thủy – TP15  
- Địa điểm: Hội trường Viện KSND huyện An Nhơn
 
 
 
 
 
Đ/c Thắng LX
 
 
 
 
Thứ 3
24/5
Sáng
*07h30’: Tham gia Đoàn giám sát Ban Pháp chế HĐND tỉnh làm việc tại Công an tỉnh Bình Định
- Tham dự: Đ/c Phước – TP2  
- Địa điểm: Công an tỉnh Bình Định
*08h00’: Dự Hội nghị sơ kết 6 tháng đầu năm của Cụm thi đua số 2 Viện KSND tỉnh Bình Định
- Tham dự: Đ/c Quốc PVT
- Địa điểm: Viện KSND huyện Hoài Ân
 
 
 
 
 
Đ/c Hiếu LX
 
 
Chiều
Giải quyết công việc thường xuyên
 
 
 
Thứ 4 25/5
Sáng
*08h00’: Tham dự thẩm định, xét duyệt NSNN năm 2021 với VKSNDTC
- Tham dự: Đ/c Thuận - PVT
- Địa điểm: Tỉnh Đăk Lăk
Đ/c Cơ-PCVP; đ/c Hằng - KT
Đ/c Thắng LX
(Xuất phát sáng thứ 3 24/5)
Chiều
Giải quyết công việc thường xuyên
 
 
 
Thứ 5 26/5
Sáng
*08h00’: Kiểm tra chuyên đề về lĩnh vực dân sự Viện KSND H. Phù Mỹ
- Chủ trì: Đ/c Dương TP9 – Trưởng đoàn
- Địa điểm: Viện KSND huyện Phù Mỹ
Theo QĐ số 313 ngày 19.5.22 Viện tỉnh
Đ/c Thắng LX
Chiều
Giải quyết công việc thường xuyên
 
 
 
 
 
Thứ 6 27/5
Sáng
Nt
 
 
Chiều
*14h00’: Hội nghị cán bộ chủ chốt bằng hình thức trực tiếp và trực tuyến về công tác cán bộ
- Chủ trì: Đ/c Sang –VT
- Địa điểm: Hội trường tầng 5 Viện tỉnh và 11 điểm cầu cấp huyện
 
*15h00’: Tổ chức Lễ trao quyết định điều động lãnh đạo cấp phòng (Chuyển sang 16h00 ngày 30/5)
- Chủ trì: Đ/c Sang –VT
- Địa điểm: Hội trường tầng 5 Viện tỉnh
 
*16h00’: Hội ý Lãnh đạo Viện
- Chủ trì: Đ/c Sang –VT
- Địa điểm: Hội trường tầng 5 Viện tỉnh
Theo GM P15
 
 
 
 
 
Lãnh đạo Viện, cán bộ chủ chốt,  và cán bộ P1, P2
 
 
 LĐV, LĐ VP, TP15, CTTra
P15 chuẩn bị nd
 
 
nt
 
 
 
Văn phòng; chuẩn bị nd

 

* LỊCH TRỰC NGHIỆP VỤ

CÁC BÀI LIÊN QUAN

Trở về 1 2 3 4 5 Tiếp

Số lượt truy cập:4,258,546 lượt

Số người online:1,934 người

© Viện kiểm sát nhân dân tỉnh Bình Định thiết kế và giữ bản quyền
Mong bạn đọc góp ý kiến. Thư điện tử liên hệ: trangtinvks_binhdinh@vks.gov.vn