Chi bộ Phòng kiểm sát giải quyết các vụ, việc dân sự, hôn nhân và gia đình tổ chức thành công Đại hội Chi bộ, nhiệm kỳ 2022 – 2025

Thực hiện Kế hoạch số 21-KH/ĐU ngày 25/3/2022 của Đảng ủy Viện KSND tỉnh Bình Định về tổ chức đại hội các chi bộ trực thuộc nhiệm kỳ 2022 - 2025, được sự thống nhất của Đảng ủy Viện KSND tỉnh, sáng ngày 14/6/2022 tại Văn phòng đảng ủy - Viện KSND tỉnh, Chi bộ Phòng kiểm sát giải quyết các vụ, việc dân sự, hôn nhân và gia đình (Phòng 9) tổ chức Đại hội Chi bộ lần thứ X, nhiệm kỳ 2022 - 2025

Tham dự Đại hội có đồng chí Phạm Trung Thuận – Phó Bí thư Đảng ủy, Phó Viện trưởng Viện KSND tỉnh Bình Định cùng toàn thể đảng viên Chi bộ phòng 9
Báo cáo tổng kết thực hiện Nghị quyết Đại hội Chi bộ nhiệm kỳ 2020 - 2022; phương hướng, nhiệm vụ và giải pháp nhiệm kỳ 2022 – 2025 thể hiện: trong nhiệm kỳ qua, được sự quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo sâu sát của Đảng ủy Viện KSND tỉnh, toàn thể đảng viên Chi bộ Phòng 9 đã phát huy tinh thần đoàn kết, trách nhiệm, quyết tâm cao trong việc tổ chức triển khai, thực hiện Nghị quyết Chi bộ đề ra từ đầu nhiệm kỳ và đã đạt được nhiều kết quả nổi bật. Chi bộ đã lãnh đạo đơn vị hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ chính trị trong lĩnh vực giải quyết án dân sự: tham gia 95 phiên tòa sơ thẩm, 287 phiên tòa phúc thẩm; xét kháng cáo quá hạn thụ lý 18 việc; ban hành 17 kháng nghị phúc thẩm; Tòa án chấp nhận kháng nghị 16/16 vụ, đạt 100%; ban hành 09 kiến nghị; 17 thông báo rút kinh nghiệm, 15 thông văn bản trả lời thỉnh thị của cấp huyện; 02 báo cáo đề nghị kháng nghị theo thủ tục phúc thẩm, giám đốc thẩm (được Viện KS cấp cao chấp nhận kháng nghị) 02 năm liên tục từ 2020-2021 được công nhận “Tập thể lao động xuất sắc”, năm 2021được Viện KSND tối cao tặng “Cờ thi đua dẫn đầu Khối”; đề nghị Thủ tướng Chính phủ tặng “Bằng khen thủ tướng Chính phủ”.
  Quang cảnh Đại hội Chi bộ nhiệm kỳ 2022-2025
Trong các buổi sinh hoạt chi bộ, đồng chí Bí thư đã kịp thời triển khai, phổ biến quán triệt, nghị quyết, chỉ thị, các văn bản của Đảng cấp trên, Đảng ủy Viện KSND tỉnh Bình Định; gắn với cuộc vận động xây dựng đội ngũ cán bộ KSV “Vững về chính trị, giỏi về nghiệp vụ tinh thông về pháp luật, công tâm và bản lĩnh, kỷ cương và trách nhiệm”; Tổ chức thực hiện tốt Nghị quyết Trung ương 4 khóa XI, XII về “Tăng cường xây dựng chỉnh đốn Đảng, ngăn chặn, đẩy lùi sự suy thoái về tư tưởng, chính trị, đạo đức, lối sống, những biểu hiện “Tự diến biến”, “Tự chuyển hóa” trong nội bộ Đảng” và Chỉ thị số 05-CT/TW của Bộ Chính trị khóa XII về “Đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh” sâu rộng tới từng cán bộ, đảng viên trong Chi bộ. Tăng cường giáo dục phẩm chất đạo đức, trách nhiệm công vụ trong toàn thể Đảng viên. Năm 2020, chi bộ được Đảng bộ công nhận Hoàn thành tốt nhiệm vụ; năm 2021 Hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ. Trong nhiệm kỳ có 02 lượt đảng viên được nhận Giấy khen của Đảng ủy vì Hoàn thành xuất xắc nhiệm vụ. 
Đại hội cũng được nghe nhiều ý kiến thảo luận, góp ý đối với công tác lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện nhiệm vụ chuyên môn, công tác xây dựng tổ chức cơ sở đảng và đảng viên…, đề xuất những giải pháp để nhiệm kỳ tới thực hiện đạt kết quả tốt hơn.
Phát biểu chỉ đạo Đại hội, đồng chí Phạm Trung Thuận – Phó Bí thư Đảng ủy, Phó Viện trưởng Viện KSND tỉnh ghi nhận những thành tích mà Chi bộ đã đạt được trong nhiệm kỳ qua, trong đó nhấn mạnh, mặc dù đảng viên phòng 9 (100% là nữ), nhưng đã thể hiện tinh thần đoàn kết, nhiệt huyết trong công việc, quyết tâm hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ chuyên môn, được Lãnh đạo Viện KSND tỉnh đánh giá cao, góp phần thực hiện tốt chức năng, nhiệm vụ của Ngành. Đồng thời, đồng chí cũng chỉ ra những hạn chế, biện pháp cần khắc phục. Về phương hướng nhiệm kỳ tới: Chi bộ cần tăng cường công tác kháng nghị, kiến nghị, phối hợp với Tòa án bàn biện pháp hạn chế án quá hạn, đổi mới cách thức tổ chức phiên tòa rút kinh nghiệm; chú trọng việc xây dựng các chuyên đề học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh gắn với việc thực hiện tốt nhiệm vụ chính trị của đơn vị; đẩy mạnh giáo dục chính trị tư tưởng; quan tâm nâng cao chất lượng công tác tự phê bình và phê bình trong sinh hoạt Đảng; tăng cường quản lý, lãnh đạo, chỉ đạo, phát huy dân chủ, đoàn kết, thống nhất trong Đảng, nâng cao năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của Chi bộ và đảng viên; phấn đấu hoàn thành xuất sắc các chỉ tiêu mà Nghị quyết Đại hội đã đề ra.

Đ/c Phạm Trung Thuận – Phó Bí Thư Đảng ủy, Phó Viện trưởng tặng hoa chúc mừng đ/c Lữ Thị Xuân Dương Bí thư chi bộ nhiệm kỳ 2022-2025

  Đại hội đã bầu đồng chí Lữ Thị Xuân Dương - Trưởng phòng giữ chức vụ Bí thư Chi bộ nhiệm kỳ 2022 - 2025, và biểu quyết thông qua Nghị quyết của Đại hội Chi bộ nhiệm kỳ 2022 - 2025.

Tập thể chi bộ Phòng 9 nhiệm kỳ 2022-2025
Phát huy những thành tích những thành tích đã đạt được trong nhiệm kỳ qua, Chi bộ Phòng 9 sẽ tiếp tục phấn đấu, giữ vững tinh thần đoàn kết, nhiệt huyết, chung sức hoàn thành xuất sắc các nhiệm vụ của Đảng và Ngành giao phó./. 

Tố Phong 

CÁC BÀI LIÊN QUAN

Trở về 1 2 3 4 5 Tiếp

Số lượt truy cập:7,766,779 lượt

Số người online:2,632 người

© Viện kiểm sát nhân dân tỉnh Bình Định thiết kế và giữ bản quyền
Mong bạn đọc góp ý kiến. Thư điện tử liên hệ: trangtinvks_binhdinh@vks.gov.vn