Đảng bộ Viện KSND tỉnh Bình Định tổ chức HN sơ kết công tác xây dựng Đảng 6tháng đầu năm 2023và triển khai một số công việc có liên quan công tác đảng

Ngày 06/6/2023, Đảng bộ Viện KSND tỉnh Bình Định đã tổ chức Hội nghị nhằm đánh giá những kết quả đạt được trên những mặt công tác xây dựng Đảng của Đảng bộ 6 tháng đầu năm 2023 cũng như chỉ ra những tồn tại, hạn chế và giải pháp khắc phục; xây dựng phương hướng nhiệm vụ công tác xây dựng Đảng 6 tháng cuối năm 2023; triển khai Báo cáo Chuyên đề học tập, làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh năm 2023 và họp Đảng ủy liên tịch Qúy II/2023.

Đồng chí Trần Văn Sang, Tỉnh ủy viên, Bí thư Đảng ủy - Chủ trì Hội nghị. Tham dự Hội nghị có các đồng chí Lãnh đạo Viện, các đồng chí Đảng ủy viên, Bí thư các chi bộ, Trưởng các tổ chức, đoàn thể cơ quan, Trưởng các đơn vị trực thuộc cùng toàn thể cán bộ, đảng viên cơ quan.

Toàn cảnh Hội nghị 
Hội nghị đã nghe đồng chí Trần Quốc Việt - Đảng ủy viên báo cáo kết quả tình hình thực hiện nhiệm vụ 6 tháng đầu năm 2023 và nhiệm vụ, giải pháp 6 tháng cuối năm 2023 của Đảng bộ Viện KSND tỉnh Bình Định. 
Về thực hiện nhiệm vụ chính trị, 6 tháng đầu năm 2023, mặc dù hoàn thành tốt nhiệm vụ chuyên môn, không có án oan, sai, bỏ lọt tội phạm song vẫn còn hạn chế như một số vụ án hình sự, dân sự bị hủy để điều tra, giải quyết lại vẫn còn xảy ra; số vụ án hình sự trả hồ sơ để điều tra bổ sung giữa các cơ quan tiến hành tố tụng tăng so cùng kỳ; số kháng nghị phúc thẩm án hình sự, dân sự, hành chính còn ít.
Trong công tác xây dựng Ngành, đã tổ chức Hội nghị triển khai nhiệm vụ, công tác kiểm sát năm 2023; Hội nghị cán bộ, công chức. Xây dựng Kế hoạch tập huấn chuyên đề; Chương trình kiểm tra chéo giữa các đơn vị; Kế hoạch thanh tra của Viện KSND tỉnh; Kế hoạch chuyển đổi vị trí công tác cán bộ, công chức; Kế hoạch thực hiện các khâu công tác đột phá năm 2023; Kế hoạch tổ chức các cuộc thi: “Tìm hiểu những nội dung mới của Chỉ thị số 01/CT-VKSTC ngày 02/12/2022 của Viện trưởng Viện KSND tối cao và một số vấn đề về công tác tổ chức cán bộ trong giai đoạn hiện nay”; “Nâng cao kỹ năng của Kiểm sát viên tại phiên tòa dân sự sơ thẩm” và “Cán bộ kiểm sát Bình Định: Trách nhiệm - Trí tuệ - Thanh lịch”. Công bố quyết định bổ nhiệm lãnh đạo cấp phòng; họp Hội đồng Thi đua - Khen thưởng xét, đề nghị khen thưởng cấp Nhà nước và tặng kỷ niệm chương “Vì sự nghiệp Kiểm sát” năm 2023; phối hợp tổ chức Hội nghị chuyên đề: “Nhận diện vi phạm trong lĩnh vực quản lý đất đai thông qua công tác kiểm sát việc giải quyết các vụ án hành chính của TAND tại khu vực miền Trung - Tây Nguyên từ năm 2020 đến năm 2022” và Hội nghị chuyên đề “Trao đổi, hướng dẫn, giải đáp vướng mắc trong nhận thức quy định của pháp luật, trong áp dụng pháp luật và nghiệp vụ thực hành quyền công tố, kiểm sát xét xử án hình sự và kiểm sát việc giải quyết vụ việc dân sự, vụ án hành chính và giải pháp nâng cao chất lượng kháng nghị phúc thẩm án hình sự khu vực miền Trung - Tây Nguyên”. Tổ chức các Hội nghị trực tuyến giao ban giữa Lãnh đạo Viện KSND tỉnh và Viện KSND cấp huyện; hội nghị giao ban cấp phòng định kỳ hàng tháng.
Về lãnh đạo công tác giáo dục chính trị, tư tưởng: Đảng ủy kịp thời phổ biến những văn bản mới ban hành của các cấp ủy Đảng đến các chi bộ để quán triệt cho đảng viên thực hiện. Đảng ủy ban hành Nghị quyết 05-NQ/ĐU ngày 17/02/2023 của Đảng ủy Viện KSND tỉnh về tăng cường kỷ luật, kỷ cương trong Đảng bộ Viện KSND tỉnh; 07 Kế hoạch để triển khai thực hiện như Kế hoạch học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh năm 2023; Kế hoạch thực hiện Nghị quyết Hội nghị lần thứ 6 BCH Trung ương Đảng khóa XIII; Kế hoạch triển khai đợt sinh hoạt chính trị, tư tưởng sâu rộng về nội dung tác phẩm “Kiên quyết, kiên trì đấu tranh phòng, chống tham nhũng, tiêu cực, góp phần xây dựng Đảng và Nhà nước ta ngày càng sạch, vững mạnh” của đồng chí Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng; Kế hoạch học tập, quán triệt, tuyên truyền và triển khai thực hiện Chuyên đề học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh năm 2023. Cán bộ, đảng viên, quần chúng xây dựng bản cam kết, tu dưỡng, rèn luyện năm 2023; kiện toàn Ban Chỉ đạo thực hiện Quy chế dân chủ ở cơ sở, ban hành Chương trình triển khai thực hiện Quy chế dân chủ ở cơ sở năm 2023 và Kế hoạch kiểm tra việc thực hiện Quy chế dân chủ ở cơ sở năm 2023.
Tổ chức Hội nghị Đảng bộ sơ kết 02 năm thực hiện Kết luận số 01-KL/TW của Bộ Chính trị về tiếp tục thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TW ngày 15/5/2016 của Bộ Chính trị khoá XII về đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh và biểu dương, khen thưởng 03 tập thể và 03 cá nhân có thành tích xuất sắc. Phát động tham gia, hưởng ứng “Cuộc thi chính luận về bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng lần thứ Ba năm 2023”; tham gia cuộc thi Giải báo chí toàn quốc phòng, chống tham nhũng, tiêu cực và cuộc thi giải “Búa liềm vàng lần thứ VIII - năm 2023” trong ngành KSND.
Các chi bộ tổ chức sinh hoạt 18 chuyên đề về học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh, đảm bảo mỗi chi bộ sinh hoạt 01 chuyên đề/quý.
Về lãnh đạo công tác xây dựng tổ chức cơ sở đảng và đảng viên
Tổ chức Hội nghị tổng kết công tác xây dựng Đảng năm 2022 và triển khai nhiệm vụ năm 2023. Đảng ủy ban hành Thông báo phân công nhiệm vụ các đồng chí trong BCH Đảng bộ Viện KSND tỉnh, khóa XX, nhiệm kỳ 2020 - 2025; Thông báo lịch tham dự sinh hoạt hàng tháng các chi bộ trực thuộc của đồng chí Bí thư, Phó Bí thư Đảng ủy, Ủy viên BCH Đảng bộ năm 2023; ban hành Kế hoạch phát triển đảng viên năm 2023; Đăng ký phấn đấu xây dựng Đảng bộ “Hoàn thành xuất sắc nhiệm vụnăm 2023”. Ban hành Chương trình làm việc của BCH Đảng bộ Viện KSND tỉnh năm 2023; Nghị quyết số 21-NQ/TW ngày 16/6/2022 của Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIII; Công văn triển khai xây dựng bản cam kết tu dưỡng, rèn luyện, phấn đấu năm 2023; Kế hoạch 33-KH/ĐU ngày 27/02/2023 của Đảng ủy Viện KSND tỉnh khắc phục hạn chế, khuyết điểm sau kiểm điểm tập thể, cá nhân năm 2022…; Đảng ủy tổ chức Hội nghị sơ kết giữa nhiệm kỳ kết quả thực hiện Nghị quyết Đại hội lần thứ XII Đảng bộ Viện KSND tỉnh, nhiệm kỳ 2020 - 2025.
Đảng ủy đề nghị Đảng cấp trên trao tặng huy hiệu 30 năm tuổi đảng cho 02 đồng chí, đề nghị chuyển đảng chính thức 01 đảng viên dự bị. Ngoài ra, Đảng ủy cho ý kiến bổ nhiệm chức vụ lãnh đạo, quản lý 04 đồng chí; rà soát, bổ sung quy hoạch cán bộ lãnh đạo, quản lý năm 2023, giai đoạn 2021 - 2026 và 2026 – 2031, cử nhiều lượt cán bộ học lý luận chính trị.
Về lãnh đạo và thực hiện công tác kiểm tra, giám sát: Đảng ủy tổ chức quán triệt, triển khai thực hiện Kế hoạch số 05-KH/UBKTĐUK ngày 17/01/2023 của UBKT Đảng ủy Khối các cơ quan tỉnh thực hiện Kế hoạch số 52-KH/UBKTTW ngày 30/6/2022 của UBKT Trung ương và Kế hoạch số 10-KH/UBKTTU ngày 13/12/2022 của UBKT Tỉnh ủy về thực hiện Kết luận 34-KL/TW ngày 18/4/2022 của Bộ Chính trị về Chiến lược công tác kiểm tra, giám sát của Đảng đến năm 2030.
Đảng ủy, UBKT Đảng ủy và các chi bộ trực thuộc ban hành Chương trình kiểm tra, giám sát năm 2023. Đảng uỷ tổ chức sơ kết giữa nhiệm kỳ công tác kiểm tra, giám sát và kỷ luật của Đảng.
Các chi bộ kiểm tra đảng viên chấp hành 09 đảng viên, trong đó cấp ủy 01 đồng chí, tất cả được nhận xét đảng viên chấp hành tốt nội dung kiểm tra.
Chi đoàn tổ chức Hội nghị tổng kết công tác Đoàn, phong trào thanh niên năm 2022 và triển khai nhiệm vụ năm 2023. Đảng ủy cho ý kiến nhân sự BCH Công đoàn cơ sở cơ quan nhiệm kỳ 2023 - 2028. BCH Công đoàn phối hợp Viện trưởng Viện KSND tỉnh tổ chức Hội nghị cán bộ, công chức của cơ quan năm 2023. Ban Nữ công tổ chức các hoạt động nhân ngày Quốc tế Phụ nữ (08/3). Công đoàn tổ chức Đại hội Công đoàn cơ sở lần thứ XV, nhiệm kỳ 2023 - 2028; tổ chức giải bida phong trào Công đoàn cơ sở Viện KSND tỉnh năm 2023 và các hoạt động nhân kỷ niệm ngày giải phóng Miền Nam, thống nhất đất nước 30/4 và Quốc tế lao động 01/5. Chi đoàn tổ chức các hoạt động Mừng Đảng - Mừng Xuân 2023; gặp mặt nữ đoàn viên nhân ngày Quốc tế Phụ nữ (08/3); các hoạt động Tháng Thanh niên, kỷ niệm 92 năm Ngày thành lập Đoàn TNCS Hồ Chí Minh (26/3/1931 - 26/3/2023); về nguồn tại huyện Phù Mỹ, hành trình về địa chỉ đỏ tại huyện Phù Cát và thị xã Hoài Nhơn; đoàn viên Công đoàn, Chi đoàn tham gia Giải việt dã tỉnh năm 2023; đoàn viên Chi đoàn tham gia hoạt động “Hành trình đến với Thư viện” hưởng ứng ngày Sách và Văn hóa đọc Việt Nam 21/4; hoạt động Ngày thứ bảy tình nguyện năm 2023 và Hội trại thanh niên “Tuổi trẻ làm theo lời Bác” năm 2023. Đảng ủy cũng đề ra phương hướng, nhiệm vụ công tác xây dựng Đảng 6 tháng cuối năm 2023.
Hội nghị cũng đã được đồng chí Trần Văn Sang - Tỉnh ủy viên, Bí thư Ban Cán sự Đảng, Bí thư Đảng ủy, Viện trưởng Viện KSND tỉnh Bình Định báo cáo Chuyên đề học tập, làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh năm 2023 với chủ đề “Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh về phát huy tính tiền phong, gương mẫu, trách nhiệm nêu gương của các cấp uỷ, tổ chức đảng và đội ngũ cán bộ, đảng viên, nỗ lực phấn đấu hoàn thành tốt chức trách, nhiệm vụ được giao”
 
Đồng chí Trần Văn Sang - Bí thư Đảng ủy Báo cáo Chuyên đề Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh năm 2023
Để triển khai Chuyên đề học tập, làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh năm 2023, đồng chí Phạm Trung Thuận - Phó Bí thư Đảng ủy Viện KSND tỉnh Bình Định đã quán triệt và yêu cầu các cấp ủy, chi bộ triển khai thực hiện lựa chọn một số nội dung của Chuyên đề năm 2023, đăng ký xây dựng kế hoạch và triển khai thực hiện của tập thể với 3 nội dung “Học tập, làm theo và nêu gương” theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh sát với chức năng, nhiệm vụ, gắn với thực hiện Kết luận số 21-KL/TW ngày 25/10/2021 của Ban Chấp hành Trung ương Đảng. Mỗi cán bộ, đảng viên, công chức, đoàn viên, hội viên lựa chọn một số nội dung của Chuyên đề năm 2023 bổ sung vào bản cam kết tu dưỡng, rèn luyện, phấn đấu năm 2023; đưa nội dung Chuyên đề năm 2023 vào nội dung sinh hoạt chi bộ. Trong sinh hoạt chi bộ, định kỳ sinh hoạt chuyên đề, có liên hệ gắn với việc thực hiện nhiệm vụ chính trị của chi bộ và của đảng viên trong chi bộ. Thời gian đến, Đảng ủy lên kế hoạch tổ chức toạ đàm nội dung “Viện KSND tỉnh Bình Định học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh về phát huy tính tiền phong, gương mẫu, trách nhiệm nêu gương của các cấp uỷ, tổ chức đảng và đội ngũ cán bộ, đảng viên, nỗ lực phấn đấu hoàn thành tốt chức trách, nhiệm vụ được giao”gắn với công tác xây dựng Đảng và nhiệm vụ chính trị của cơ quan.
 
Đồng chí Phạm Trung Thuận - Phó Bí thư Đảng ủy triển khai Kế hoạch Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh năm 2023 của Đảng ủy 
Phần cuối Hội nghị là sinh hoạt Đảng ủy liên tịch Qúy II/2023. Các đồng chí Bí thư các chi bộ, Trưởng các tổ chức đoàn thể cơ quan, Chủ tịch Công đoàn, Bí thư Chi đoàn thanh niên cộng sản Hồ Chí Minh cơ quan có những phát biểu rất thẳng thắn, phản ánh thực chất hoạt động của các tổ chức đoàn thể, bám sát nhiệm vụ được giao; hiến kế với Lãnh đạo, Đảng ủy Viện KSND tỉnh Bình Định về vấn đề phát triển Đảng viên mới trong nhiệm kỳ Đảng bộ trên cơ sở chỉ tiêu được Đảng ủy Khối các cơ quan tỉnh giao./.
Hoàng Huynh Thủy

 

 

CÁC BÀI LIÊN QUAN

Trở về 1 2 3 4 5 Tiếp

Số lượt truy cập:8,117,458 lượt

Số người online:2,220 người

© Viện kiểm sát nhân dân tỉnh Bình Định thiết kế và giữ bản quyền
Mong bạn đọc góp ý kiến. Thư điện tử liên hệ: trangtinvks_binhdinh@vks.gov.vn