Hội nghị cán bộ chủ chốt kiểm điểm tập thể, thành viên Ban Cán sự Đảng, Lãnh đạo Viện KSND tỉnh Bình Định năm 2023

Thực hiện Kế hoạch số 80-KH/TU ngày 17/11/2023 của Tỉnh ủy Bình Định, Hướng dẫn số 14-HD/BTCTU, ngày 20/11/2023 của Ban Tổ chức Tỉnh ủy, Hướng dẫn số 07-HD/ĐUK ngày 28/11/2023 của Đảng ủy Khối các cơ quan tỉnh và Kế hoạch số 63-KH/BCSĐ ngày 30/11/2023 của Ban Cán sự Đảng Viện KSND tỉnh Bình Định về kiểm điểm, đánh giá, xếp loại chất lượng đối với tổ chức đảng, đảng viên và tập thể Ban Cán sự Đảng, Lãnh đạo Viện, cá nhân cán bộ lãnh đạo, quản lý các cấp Viện KSND tỉnh.

Ngày 28/12/2023, tại Trụ sở Viện KSND tỉnh Bình Định, Ban Cán sự Đảng Viện KSND tỉnh Bình Định tổ chức Hội nghị cán bộ chủ chốt Ngành KSND tỉnh Bình Định để kiểm điểm sự lãnh đạo của tập thể Ban Cán sự Đảng, Lãnh đạo, thành viên Ban Cán sự Đảng Viện KSND tỉnh Bình Định năm 2023.

Tham dự và chỉ đạo Hội nghị có đại diện các Ban xây dựng Đảng: Đ/c Nguyễn Hoàng Phương - Kiểm tra viên chính, Phòng Kiểm tra 3 UBKT Tỉnh ủy. Đ/c Đỗ Thanh Ngọc, Ban Nội chính Tỉnh ủy. Đ/c Lê Thu Giang,Chuyên viên Văn phòng Tỉnh ủy Bình Định. Tổng số cán bộ chủ chốt được triệu tập 26 đồng chí, gồm Lãnh đạo Viện tỉnh, Trưởng phòng, Bí thư Đoàn thanh niên, đại diện các tổ chức gồm Đảng ủy Viện KSND tỉnh, Công đoàn cơ quan đều là những đồng chí nằm trong Lãnh đạo Viện, Trưởng các Phòng trực thuộc Viện KSND tỉnh Bình Định. Viện trưởng Viện KSND huyện có 11 đồng chí.
Toàn cảnh Hội nghị 
Đồng chí Trần Minh Quốc - Phó Bí thư Ban Cán sự Đảng, Phó Viện trưởng thay mặt Ban Cán sự Đảng thông qua dự thảo Báo cáo kiểm điểm tập thể năm 2023 của Ban Cán sự Đảng Viện KSND tỉnh Bình Định. Các đồng chí thành viên Ban Cán sự Đảng cũng thông qua bản tự kiểm điểm cá nhân mình, nhận xét đảng viên nơi cư trú để Hội nghị thông qua, góp ý. Trước khi kiểm điểm, Ban Cán sự Đảng đã gửi Dự thảo Báo cáo kiểm điểm tập thể, thành viên Ban Cán sự Đảng năm 2023 theo quy định để Viện trưởng Viện KSND các huyện, Thủ trưởng các đơn vị trực thuộc, các tổ chức, đoàn thể góp ý. Báo cáo kiểm điểm của tập thể và cá nhân nêu rõ ưu, khuyết điểm, tồn tại, nguyên nhân. Các đơn vị tham gia phát biểu, vấn đề gì được, vấn đề gì chưa được; lắng nghe, tiếp thu để hoàn thành tốt hơn công việc được giao với tinh thần xây dựng, đóng góp chân tình, thẳng thắn; tập trung cho phần hạn chế, nguyên nhân, khuyết điểm để khắc phục năm 2024.
 
Đồng chí Trần Văn Sang - Bí thư Ban Cán sự Đảng chủ trì Hội nghị  
Qua kiểm điểm tại Hội nghị, có 5 ý kiến góp ý cho tập thể, cá nhân thành viên Ban Cán sự Đảng. Hầu hết các ý kiến đều cơ bản thống nhất với kiểm điểm của tập thể Ban Cán sự Đảng, cả ưu, khuyết điểm, tích cực, tồn tại, hạn chế. Qua đọc, nghiên cứu hơn 60 trang tài liệu được Ban Cán sự Đảng gửi qua Văn phòng điện tử trước khi thực hiện Hội nghị, cán bộ chủ chốt dự Hội nghị đều nhận thấy tập thể Ban Cán sự Đảng, các đồng chí thành viên thể hiện đoàn kết, nhất trí cao. Năm 2023, Ngành có nhiều thành tích: từ các cuộc thi nâng cao kỹ năng nghiệp vụ, Hội thảo, Tọa đàm bổ ích, để cán bộ nghiên cứu nghiệp vụ sâu hơn, rèn rũa, học tập kinh nghiệm. Không có án oan, sai, nhiệm vụ chính trị hoàn thành tốt. Quán triệt đầy đủ các văn bản của các cấp ủy đảng để triển khai thực hiện trong ngành. Năm 2023: Ngành được Chủ tịch nước tặng Huân chương Lao động hạng Nhất, Thủ tướng Chính phủ tặng Bằng khen về học tập, làm theo Bác. 5 năm làm tốt mới có kết quả cho năm nay. Các đồng chí dự Hội nghị cũng ghi nhận đóng góp của cá nhân thành viên Ban Cán sự Đảng trong thành tích chung của đơn vị, chỉ ra những hạn chế, tồn tại, góp ý để đồng chí mình có biện pháp, giải pháp tốt hơn về chuyên môn, nghiệp vụ và công tác xây dựng Đảng trong năm 2024.
Sau buổi góp ý này, tập thể Ban Cán sự Đảng, Lãnh đạo Viện, cá nhân từng thành viên Ban Cán sự Đảng Viện KSND tỉnh Bình Định sẽ hoàn chỉnh báo cáo kiểm điểm một lần nữa trước khi ban hành chính thức, gửi cấp có thẩm quyền./.
Hoàng Huynh Thủy

CÁC BÀI LIÊN QUAN

Trở về 1 2 3 4 5 Tiếp

Số lượt truy cập:7,705,003 lượt

Số người online:1,286 người

© Viện kiểm sát nhân dân tỉnh Bình Định thiết kế và giữ bản quyền
Mong bạn đọc góp ý kiến. Thư điện tử liên hệ: trangtinvks_binhdinh@vks.gov.vn