Phổ biến, quán triệt, học tập các Nghị quyết Hội nghị lần thứ 8 BCH Trung ương Đảng khóa XIII

Thực hiện Kế hoạch của Tỉnh ủy, Đảng ủy Khối các cơ quan tỉnh Bình Định về nghiên cứu, học tập, quán triệt, tuyên truyền, triển khai và xây dựng Chương trình hành động thực hiện Nghị quyết Hội nghị lần thứ 8 Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIII, ngày 29/12/2023, tại Hội trường tầng 5, Ban Chấp hành Đảng bộ Viện KSND tỉnh Bình Định đã tổ chức Hội nghị để phổ biến, quán triệt các Nghị quyết Hội nghị lần thứ 8 Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIII đến cán bộ, đảng viên, quần chúng trong Đảng bộ.

Đồng chí Trần Văn Sang - Bí thư Đảng ủy, Chủ trì Hội nghị. Cùng tham dự Hội nghị có các đồng chí Lãnh đạo Viện KSND tỉnh, các đồng chí Ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ, Bí thư các chi bộ, cán bộ, đảng viên, quần chúng. Có 43 đảng viên, 07 quần chúng dự hội nghị. Vắng 05 đảng viên. Có lý do.

Toàn cảnh Hội nghị 
Được sự phân công của Đảng ủy, Hội nghị đã nghe các đồng chí Bí thư, Phó Bí thư, Ủy viên BCH Đảng bộ lần lượt triển khai phổ biến, quán triệt đồng thời trình chiếu bằng slide 04 Nghị quyết Hội nghị lần thứ tám Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIII“Về tiếp tục đổi mới, nâng cao chất lượng chính sách xã hội, đáp ứng yêu cầu sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc trong giai đoạn mới”; “Tiếp tục phát huy truyền thống đại đoàn kết dân tộc, xây dựng đất nước ta ngày càng giàu mạnh, phồn vinh, văn minh, hạnh phúc”; “Chiến lược bảo vệ Tổ quốc trong tình hình mới”; “Tiếp tục xây dựng đội ngũ trí thức đáp ứng yêu cầu phát triển đất nước nhanh và bền vững trong giai đoạn mới”. Tại Hội nghị, các đồng chí báo cáo viên đã quán triệt các nội dung chính, cốt lõi trong các văn kiện Hội nghị lần thứ 8 Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIII được lĩnh hội ở Hội nghị trực tuyến toàn quốc tổ chức ngày 04/12/2023 do Ban Thường vụ Tỉnh ủy triệu tập tại Trung tâm Hội nghị Tỉnh. Trên cơ sở đó tạo sự thống nhất về ý chí và hành động của cán bộ, đảng viên, quần chúng trong Đảng bộ, triển khai xây dựng các chương trình, kế hoạch thực hiện, đưa Nghị quyết vào cuộc sống và liên hệ thực tiễn công tác.
 
Đồng chí Trần Văn Sang - Bí thư Đảng ủy chủ trì và trực tiếp triển khai phổ biến, quán triệt Nghị quyết số 43-NQ/TW ngày 24/11/2023 của BCH Trung ương Đảng khóa XIII 
Kết luận Hội nghị, đồng chí Phạm Trung Thuận - Phó Bí thư Đảng ủy đã nhấn mạnh những điểm cần lưu ý sau học tập, quán triệt, triển khai Hội nghị này, yêu cầu Đảng ủy xây dựng chương trình hành động thực hiện Nghị quyết, phù hợp chức năng, nhiệm vụ và điều kiện thực tế của cơ quan, đơn vị để triển khai thực hiện; báo cáo Đảng ủy Khối các cơ quan tỉnh theo đúng quy định. Đối với đảng viên chưa học tập, quán triệt các Nghị quyết nêu trên, Đảng ủy Viện KSND tỉnh giao các chi bộ tổ chức quán triệt trong kỳ họp chi bộ đầu tháng 1/2024./.
Hoàng Huynh Thủy

 

CÁC BÀI LIÊN QUAN

Trở về 1 2 3 4 5 Tiếp

Số lượt truy cập:7,705,004 lượt

Số người online:1,316 người

© Viện kiểm sát nhân dân tỉnh Bình Định thiết kế và giữ bản quyền
Mong bạn đọc góp ý kiến. Thư điện tử liên hệ: trangtinvks_binhdinh@vks.gov.vn