Đảng bộ Viện KSND tỉnh Bình Định đạt tiêu chuẩn “Hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ” năm 2023

Ngày 10/01/2024, Đảng ủy Khối các cơ quan tỉnh Bình Định đã tổ chức Hội nghị Ban Chấp hành lần thứ 15 (khóa XIV) mở rộng, đồng chí Phạm Trung Thuận - Phó Bí thư Đảng ủy Viện KSND tỉnh tham dự Hội nghị.

 

 

Đ/c Phạm Trung Thuận - Phó Bí thư Đảng ủy Viện KSND tỉnh trình bày tham luận tại Hội nghị

Tại Hội nghị, đồng chí Phạm Trung Thuận - Phó Bí thư Đảng ủy Viện KSND tỉnh đã trình bày tham luận “Việc lãnh đạo, chỉ đạo của Đảng ủy Viện KSND tỉnh trong việc nâng cao chất lượng sinh hoạt cấp uỷ, sinh hoạt chi bộ”. 
 

 Đ/c Phạm Trung Thuận - Phó Bí thư Đảng ủy Viện KSND tỉnh (người đứng thứ 2 từ phải sang) nhận Giấy khen Đảng bộ Viện KSND tỉnh đạt tiêu chuẩn“Hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ” năm 2023

Năm 2023, với sự lãnh đạo, chỉ đạo, phối hợp sâu sát với Ban Cán sự Đảng, Lãnh đạo Viện KSND tỉnh cùng sự cố gắng, đoàn kết của từng cán bộ, đảng viên, Đảng ủy Viện KSND tỉnh đã lãnh đạo, chỉ đạo Đảng bộ, các chi bộ hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ trong công tác xây dựng Đảng, xây dựng Ngành. Đảng bộ Viện KSND tỉnh là 01 trong 17 tổ chức cơ sở đảng được phân loại “Hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ” trong số 72 tổ chức cơ sở đảng trực thuộc Đảng bộ Khối các cơ quan tỉnh; đồng thời tập thể Đảng ủy Viện KSND tỉnh là 01 trong 17 tập thể cấp ủy cơ sở được phân loại “Hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ” và Đảng bộ Viện KSND tỉnh được Ban Thường vụ Đảng ủy Khối các cơ quan tỉnh tặng Giấy khen tổ chức cơ sở đảng đạt tiêu chuẩn “Hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ”.

 

Với những kết quả đạt được trong năm qua, năm 2024, Đảng bộ Viện KSND tiếp tục giữ vững và phát huy hơn nữa những thành tích đạt được. Tiếp tục thực hiện tốt chức năng, nhiệm vụ được giao; lãnh đạo, chỉ đạo đơn vị thực hiện phương châm công tác “Đoàn kết, trách nhiệm - kỷ cương, liêm chính - bản lĩnh, hiệu quả”, ngành KSND tỉnh tập trung thực hiện tốt chức năng, nhiệm vụ của Ngành, phấn đấu đạt và vượt các chỉ tiêu công tác của Quốc hội giao. Trong đó, trọng tâm là tiếp tục giữ vững kỷ luật, kỷ cương, trước hết là trách nhiệm nêu gương của người đứng đầu Viện KSND 2 cấp; tăng cường trách nhiệm công tố, kiểm sát chặt chẽ các hoạt động tư pháp bảo đảm tuân thủ đúng quy định pháp luật; thực hiện tốt hơn nữa nhiệm vụ chống oan sai, chống bỏ lọt tội phạm…; tiếp tục xác định công tác cán bộ là khâu đột phá và then chốt; tăng cường công tác đào tạo và tự đào tạo cán bộ thông qua việc tổ chức các cuộc thi, hội nghị tập huấn nghiệp vụ và phân công giao việc theo hướng “chọn người theo yêu cầu công việc” và tiếp tục xác định nhiệm vụ đột phá năm 2024 là: (1) Tăng cường, nâng cao hiệu quả công tác quản lý, giải quyết các vụ việc, vụ án hình sự tạm đình chỉ. (2) Nâng cao số lượng, chất lượng kháng nghị phúc thẩm; tăng cường công tác phối hợp giải quyểt các vụ án, vụ việc còn tồn đọng, kéo dài; hạn chế án bị hủy có trách nhiệm của Viện KSND trong công tác kiểm sát việc giải quyết các vụ, việc dân sự, vụ án hành chính, kinh doanh, thương mại. (3) Đẩy mạnh ứng dụng công nghệ thông tin, thúc đẩy chuyển đổi số trong ngành KSND tỉnh Bình Định.

Trong công tác xây dựng Đảng, tiếp tục phát huy, làm tốt công tác giáo dục chính trị tư tưởng, phẩm chất đạo đức, lối sống cho cán bộ, đảng viên và quần chúng; tăng cường công tác tuyên truyền, nghiên cứu học tập Nghị quyết Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng và Nghị quyết Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh lần thứ XX, đặc biệt là những nội dung liên quan đến công tác cải cách tư pháp và công tác của Ngành. Thực hiện có hiệu quả Chỉ thị số 05-CT/TW ngày 15/5/2016 và Kết luận số 01-KL/TW ngày 18/5/2021 của Bộ Chính trị (khóa XIII) về tiếp tục thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TW “Về đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh”./.

 

Quốc Việt

 

CÁC BÀI LIÊN QUAN

Trở về 1 2 3 4 5 Tiếp

Số lượt truy cập:7,705,006 lượt

Số người online:1,346 người

© Viện kiểm sát nhân dân tỉnh Bình Định thiết kế và giữ bản quyền
Mong bạn đọc góp ý kiến. Thư điện tử liên hệ: trangtinvks_binhdinh@vks.gov.vn