Chi bộ Tổ chức – Thanh tra – Khiếu tố tổ chức thành công Đại hội Chi bộ, nhiệm kỳ 2022-2025

Thực hiện Kế hoạch số 21-KH/ĐU ngày 25/3/2022 của Đảng ủy Viện KSND tỉnh Bình Định về tổ chức đại hội các chi bộ trực thuộc nhiệm kỳ 2022 - 2025, chiều ngày 15/6/2022 tại Hội trường tầng 5 - Viện KSND tỉnh, Chi bộ Tổ chức - Thanh tra - Khiếu tố đã tiến hành Đại hội nhiệm kỳ 2022-2025.

Đến dự và chỉ đạo Đại hội có đồng chí Trần Văn Sang - Tỉnh ủy viên, Bí thư Ban Cán sự Đảng, Bí thư Đảng ủy Viện KSND tỉnh Bình Định. 
Đ/c Lưu Bình thông qua Báo cáo tổng kết thực hiện Nghị quyết Đại hội Chi bộ nhiệm kỳ 2020 - 2022; phương hướng, nhiệm vụ và giải pháp nhiệm kỳ 2022- 2025
Tại Đại hội, đồng chí Lưu Bình - Phó Bí thư thông qua báo cáo tổng kết thực hiện Nghị quyết Đại hội Chi bộ nhiệm kỳ 2020 - 2022 và phương hướng, nhiệm vụ nhiệm kỳ 2022 - 2025. Là chi bộ ghép của 02 đơn vị Tổ chức cán bộ và Thanh tra - Khiếu tố, mỗi đơn vị có nhiệm vụ chính trị khác nhau. Tuy nhiên, trong nhiệm kỳ 2020 - 2022 vừa qua, được sự quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo sâu sát của Đảng ủy, dưới sự lãnh đạo trực tiếp của đồng chí Viện trưởng Viện KSND tỉnh, sự đoàn kết, đồng lòng với tinh thần trách nhiệm cao của toàn thể cán bộ, đảng viên,Chi bộ đã hoàn thành tốt nhiệm vụ chính trị: tham mưu cho Ban Cán sự Đảng, Lãnh đạo Viện trong việc thực hiện chế độ chính sách đối với cán bộ; điều động, luân chuyển, chuyển đổi vị trí công tác của cán bộ, công chức theo quy định; bổ nhiệm, bổ nhiệm lại chức vụ và chức danh tư pháp; đào tạo, bồi dưỡng cán bộ, công chức…; công tác thanh tra, kiểm tra ngày càng được tăng cường, các bản kết luận thanh tra chú trọng đi vào chiều sâu, thực chất, nghiêm túc chỉ rõ những sai phạm của đối tượng được thanh tra trong quá trình thực thi nhiệm vụ, từ đó có những kiến nghị đề xuất phù hợp góp phần nâng cao chất lượng công tác, ý thức trách nhiệm của mỗi công chức trong quá trình thực hiện nhiệm vụ chính trị được giao; công tác tiếp công dân, giải quyết và kiểm sát việc giải quyết khiếu nại, tố cáo trong hoạt động tư pháp luôn tuân thủ đúng các quy định của pháp luật và Quy chế của Ngành. Với thành tích đạt được khi thực hiện nhiệm vụ chính trị, trong nhiệm kỳ, 2 đơn vị trực thuộc đều hoàn thành tốt, hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ. Đặc biệt, năm 2021, đơn vị Thanh tra - Khiếu tố được công nhận là “Tập thể lao động xuất sắc”, được Viện KSND tối cao tặng “Cờ thi đua dẫn đầu Khối”.
Về công tác xây dựng Đảng, Chi bộ đã tổ chức triển khai, học tập Nghị quyết Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ XIII, Nghị quyết đại hội Đảng bộ Khối các cơ quan tỉnh lần thứ XIV, Nghị quyết đại hội Đảng bộ Viện KSND tỉnh lần thứ XII…; Chi bộ và đảng viên thường xuyên học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh gắn với việc thực hiện tốt Kết luận số 01-KL/TW ngày 18/5/2021 của Bộ Chính trị về tiếp tục thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TW….Chi bộ cũng chú trọng công tác bồi dưỡng, nâng cao lý luận chính trị, năng lực, sức chiến đấu của đảng viên, tổ chức cơ sở Đảng; xem xét, kết nạp quần chúng ưu tú vào Đảng; thực hiện tốt công tác kiểm tra, giám sát, nêu cao tính tiên phong, gương mẫu của người đảng viên. Với những kết quả đã đạt được, năm 2020 Chi bộ được Đảng uỷ đánh giá, xếp loại hoàn thành tốt nhiệm vụ, năm 2021 hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ. Trong nhiệm kỳ có 03 lượt đảng viên được nhận Giấy khen của Đảng ủy vì hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ. Bên cạnh những ưu điểm đã đạt được, Báo cáo cũng thẳng thắn chỉ ra những hạn chế, khuyết điểm cần khắc phục cũng như những định hướng lớn cần tiếp tục thực hiện trong nhiệm kỳ tới.
Tại Đại hội, Đảng viên trong chi bộ đã thảo luận một cách dân chủ, thẳng thắn đóng góp ý kiến về những mặt còn tồn tại, thiếu sót trong nội dung của dự thảo Báo cáo tổng kết để Chi bộ bổ sung, chỉnh sửa Báo cáo được hoàn thiện, đầy đủ hơn.
Phát biểu chỉ đạo đại hội, đồng chí Trần Văn Sang ghi nhận những kết quả Chi bộ đã đạt được trong nhiệm kỳ vừa qua trong thực hiện nhiệm vụ chính trị cũng như công tác xây dựng Đảng. Chi bộ có sự thuận lợi nhất định khi có 02 đồng chí Đảng ủy viên cùng tham gia sinh hoạt. Đồng chí nhấn mạnh trong nhiệm kỳ mới, Chi bộ cần đổi mới các hình thức sinh hoạt chuyên đề; lựa chọn những chuyên đề có nội dung sát với công tác chuyên môn của đơn vị; chủ trì giao cho một đảng viên viết chuyên đề, gợi mở chuyên đề…Các đơn vị có lực lượng cán bộ ít, công việc nhiều nên tập trung nâng cao trách nhiệm cá nhân; bảo đảm giờ giấc; thực hiện tốt quy chế làm việc.
Đ/c Trần Văn Sang - Bí thư Đảng ủy, Viện trưởng Viện KSND tỉnh phát biểu chỉ đạo Đại hội
Đại hội đã bầu đồng chí Nguyễn Ngọc Dương - Chánh Thanh tra giữ chức vụ Bí thư Chi bộ, đồng chí Lưu Bình - Phó trưởng phòng Phòng 15 giữ chức vụ Phó Bí thư Chi bộ; đồng thời biểu quyết thông qua Nghị quyết của Đại hội Chi bộ nhiệm kỳ 2022 - 2025.

Đ/c Trần Văn Sang - Bí thư Đảng ủy, Viện trưởng Viện KSND tỉnh tặng hoa chúc mừng đ/c Nguyễn Ngọc Dương - Bí thư chi bộ và đ/c Lưu Bình- Phó Bí thư chi bộ
Tập thể Chi bộ Tổ chức-Thanh tra-Khiếu tố nhiệm kỳ 2022-2025
Đại hội Chi bộ Tổ chức - Thanh tra - Khiếu tố, nhiệm kỳ 2022-2025 đã thành công, tăng cường sự đoàn kết thống nhất trong chi bộ, phấn đấu thực hiện thắng lợi nghị quyết Đại hội đề ra./.
Nhã Uyển 

CÁC BÀI LIÊN QUAN

Trở về 1 2 3 4 5 Tiếp

Số lượt truy cập:7,410,816 lượt

Số người online:800 người

© Viện kiểm sát nhân dân tỉnh Bình Định thiết kế và giữ bản quyền
Mong bạn đọc góp ý kiến. Thư điện tử liên hệ: trangtinvks_binhdinh@vks.gov.vn