Lịch công tác tuần và lịch trực nghiệp vụ từ ngày 01/8/2022 đến ngày 07/8/2022

Lịch công tác tuần và lịch trực nghiệp vụ từ ngày 01/8/2022 đến ngày 07/8/2022

 *LỊCH CÔNG TÁC TUẦN

 

Thứ, ngày, tháng, năm

Phần được Lãnh đạo Viện phê duyệt thứ 6 ngày 29/7/2022

Nội dung - TP. Lãnh đạo Viện - Địa điểm

Thành phần tham dự

Ghi chú

 

 

 

Thứ 2 01/8

Sáng

*08h00’: Tham dự tiếp công dân của Đoàn Đại biểu Quốc hội tỉnh

- Tham dự: Đ/c Quát  - PVT

- Địa điểm: Ban Tiếp dân – 28 Nguyễn Trãi

 

Đ/c Thắng LX

Chiều

*14h00’: Hội ý Lãnh đạo Viện

*15h30’: Họp Đảng ủy Viện KSND tỉnh

*16h30’: Nghe Phòng 1 báo cáo án

- Chủ trì: Đ/c Sang – BT - VT

- Địa điểm: Hội trưởng tầng 2 Viện tỉnh

LĐV, LĐVP, CTTr, TP15

ĐUV, đ/c Nam UBKT; LĐ, KSV P1 (Mời A Quý – TP2 dự nghe báo cáo án) 

Văn phòng, BP giúp việc ĐU, P1 chuẩn bị nd

Thứ 3 02/8

Sáng

*08h00’: Dự Hội nghị giao ban công tác nội chính tháng 8/2022  

- Tham dự: Đ/c Sang  - VT

- Địa điểm: Văn Phòng Tỉnh ủy

 

 

Chiều

Giải quyết công việc thường xuyên

 

 

 

Thứ 4 03/8

Sáng

*08h00’: Sở TT&TT triển khai hướng dẫn chữ ký số

- Chủ trì: Đ/c Thuận – PVT

- Địa điểm: Hội trường tầng 5 Viện tỉnh

LĐV, LĐ các đơn vị trực thuộc VT

Bộ phận CNTT chuẩn bị nd

Chiều

Giải quyết công việc thường xuyên

 

 

 

 

 

Thứ 5 04/8

Sáng

*08h00’: Tiếp xúc cử tri huyện Phù Cát

- Tham dự: Đ/c Thuận  - PVT - ĐBHĐND

- Địa điểm: Xã Cát Khánh, xã Cát Tài, huyện Phù Cát

*08h00’: Tham dự hoạt động về nguồn của Khối thi đua Nội chính tỉnh tại Quần thể khu di tích lịch sử Nam Trung Bộ - Nước Oai, Bắc Trà My, tỉnh Quảng Nam (02 ngày)

- Tham dự: Đ/c Quốc  - PVT

- Địa điểm: Tỉnh Quảng Nam

 

 

 

Đ/c Chung-PCVP, đ/c Thêm- Cơ yếu

 

Đ/c Thành LX

 

 

Đ/c Thắng LX

Chiều

Giải quyết công việc thường xuyên

 

 

Thứ 6 05/8

Sáng

Nt

 

 

Chiều

Nt

 

 

 

*LỊCH TRỰC NGHIỆP VỤ

 

 

CÁC BÀI LIÊN QUAN

Trở về 1 2 3 4 5 Tiếp

Số lượt truy cập:7,044,184 lượt

Số người online:414 người

© Viện kiểm sát nhân dân tỉnh Bình Định thiết kế và giữ bản quyền
Mong bạn đọc góp ý kiến. Thư điện tử liên hệ: trangtinvks_binhdinh@vks.gov.vn