Phổ biến, quán triệt, học tập các Nghị quyết Hội nghị lần thứ 5 BCH Trung ương Đảng khóa XIII

Thực hiện Hướng dẫn số 42-HD/BTGTU ngày 18/7/2022 của Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy, Kế hoạch số 49-KH/ĐUK ngày 02/8/2022 của Đảng ủy Khối các cơ quan tỉnh Bình Định, Kế hoạch số 24-KH/ĐU ngày 15/8/2022 của Đảng ủy Viện KSND tỉnh Bình Định về nghiên cứu, học tập, quán triệt, tuyên truyền và triển khai thực hiện các Nghị quyết Hội nghị lần thứ 5 Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIII, ngày 18/8/2022, tại Hội trường tầng 5, Ban Chấp hành Đảng bộ Viện KSND tỉnh Bình Định đã tổ chức Hội nghị để phổ biến, quán triệt các Nghị quyết Hội nghị lần thứ 5 Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIII đến cán bộ, đảng viên, quần chúng trong Đảng bộ.

Đồng chí Trần Văn Sang - Bí thư Đảng ủy, Chủ trì Hội nghị. Cùng tham dự Hội nghị có các đồng chí Lãnh đạo Viện KSND tỉnh, các đồng chí Ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ, Bí thư các chi bộ, cán bộ, đảng viên, quần chúng. Có 46 đảng viên, 09 quần chúng dự hội nghị. Vắng 06 đảng viên. Có lý do.

 

Toàn cảnh Hội nghị 
Được sự phân công của Đảng ủy, Hội nghị đã nghe các đồng chí Bí thư, Phó Bí thư, Ủy viên BCH Đảng bộ lần lượt triển khai phổ biến, quán triệt 04 Nghị quyết Hội nghị lần thứ năm Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIII“Về tiếp tục đổi mới, hoàn thiện thể chế, chính sách, nâng cao hiệu lực, hiệu quả quản lý và sử dụng đất, tạo động lực đưa nước ta trở thành nước phát triển có thu nhập cao”; “Về nông nghiệp, nông dân, nông thôn đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045”; “Về tiếp tục đổi mới, phát triển và nâng cao hiệu quả kinh tế tập thể trong giai đoạn mới”; “Về tăng cường củng cố, xây dựng tổ chức cơ sở đảng và nâng cao chất lượng đội ngũ đảng viên trong giai đoạn mới”. Tại Hội nghị, các đồng chí báo cáo viên đã quán triệt các nội dung chính, cốt lõi và những điểm mới trong các văn kiện Hội nghị lần thứ 5 Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIIIđược lĩnh hội ở các Hội nghị do Trung ương, Đảng ủy Khối các cơ quan tỉnh phổ biến để truyền đạt lại cho cán bộ, đảng viên, quần chúng trong Đảng bộ. Trên cơ sở đó tạo sự thống nhất về ý chí và hành động của cán bộ, đảng viên, quần chúng trong Đảng bộ, triển khai xây dựng các chương trình, kế hoạch thực hiện, đưa Nghị quyết vào cuộc sống và liên hệ thực tiễn công tác.
 
Đồng chí Trần Văn Sang - Bí thư Đảng ủy chủ trì và trực tiếp triển khai phổ biến, quán triệt Nghị quyết số 21-NQ/TW ngày 16/6/2022 của BCH Trung ương Đảng khóa XIII 
Kết luận Hội nghị, đồng chí Trần Văn Sang – Bí thư Đảng ủy đã nhấn mạnh những điểm cần lưu ý sau học tập, quán triệt, triển khai Hội nghị này, yêu cầu Đảng ủy, các chi bộ, các đơn vị trực thuộc và các tổ chức đoàn thể xây dựng chương trình, kế hoạch thực hiện Nghị quyết, phù hợp chức năng, nhiệm vụ và điều kiện thực tế của cơ quan, đơn vị để triển khai thực hiện. Hoàn thành trước ngày 20/9/2022 để báo cáo Đảng ủy Khối các cơ quan tỉnh theo đúng quy định. Đối với đảng viên chưa học tập, quán triệt các Nghị quyết nêu trên, Đảng ủy Viện KSND tỉnh giao các chi bộ tổ chức quán triệt trong kỳ họp chi bộ đầu tháng 9/2022./.
Hoàng Huynh Thủy

 

CÁC BÀI LIÊN QUAN

Trở về 1 2 3 4 5 Tiếp

Số lượt truy cập:7,967,997 lượt

Số người online:724 người

© Viện kiểm sát nhân dân tỉnh Bình Định thiết kế và giữ bản quyền
Mong bạn đọc góp ý kiến. Thư điện tử liên hệ: trangtinvks_binhdinh@vks.gov.vn