Lịch công tác tuần và lịch trực nghiệp vụ từ ngày 12/9/2022 đến ngày 18/9/2022

Lịch công tác tuần và lịch trực nghiệp vụ từ ngày 12/9/2022 đến ngày 18/9/2022

 *LỊCH CÔNG TÁC TUẦN

 

 
Thứ, ngày, tháng, năm

Phần được Lãnh đạo Viện phê duyệt thứ 4 ngày 09/9/2022

Nội dung - TP. Lãnh đạo Viện - Địa điểm

Thành phần tham dự

Ghi chú

Thứ 2   12/9

Sáng

Giải quyết công việc thường xuyên

 

 

Chiều

Nt

 

 

 

 

 

Thứ 3   13/9

Sáng

*08h00’: Tổ chức Hội nghị trực tuyến giao ban công tác quý III/2022

- Chủ trì: Đ/c Sang - VT

- Địa điểm: Hội trường tầng 5 Viện tỉnh

*09h00’: Dự Hội nghị Tỉnh ủy

- Tham dự: Đ/c Sang - VT

- Địa điểm: Hội trường 02A Trần Phú

Theo KH số 1186 ngày 24/8/2022 Viện tỉnh

Văn phòng, P TTra-K.tố chuẩn bị nd

Chiều

*14h00’: Họp UBKS mở rộng

- Chủ trì: Đ/c Sang – VT

- Địa điểm: Phòng họp tầng 2 Viện tỉnh

UVUBKS;Mời  đ/c Yến – TP7; Dương – CTTra; đ/c Nam-TP8, CVP

Phòng 2 chuẩn bị nd

 

 

Thứ 4 14/9

Sáng

*08h00’: Họp liên ngành CA-KS-TA tỉnh

- Tham dự: Đ/c Quát - PVT

- Địa điểm: Hội trường Công an tỉnh

LĐ P1,2

 

 

Đ/c Thành LX

Chiều

*14h00’: Thông qua kết luận thanh tra Viện KSND H. Tuy Phước

- Chủ trì: Đ/c Sang – VT

- Địa điểm: Viện KSND huyện Tuy Phước

Đoàn Thanh tra

Đ/c Thành LX

 

Thứ 5 15/9

Sáng

*08h00’: Lãnh đạo Viện tiếp công dân

- Chủ trì: Đ/c Sang – VT

- Địa điểm: Phòng tiếp dân

 

TTra-K.tố chuẩn bị nd

Chiều

Giải quyết công việc thường xuyên

 

  

Thứ 6  16/9

Sáng

*08h00': Dự Hội nghi trực tuyến “Rút kinh nghiệm trong công THQCT, KSĐT, KSXX án hình sự bị cấp GĐT hủy, điều tra xét xử lại”

- Chủ trì:  Đ/c – Quát – PVT

- Địa điểm: Hội trường tầng 5 Viện tỉnh   

Theo CV 3341 ngày 14/9/22 VKSTC

P1, 2, P7 chuẩn bi nd

Chiều

*14h00’: Hội ý Lãnh đạo Viện

*15h30’: Họp Ban Cán sự Đảng

*16h30’: Họp UBKS

- Chủ trì: Đ/c Sang – VT

- Địa điểm: Phòng họp tầng 2

UVBCSĐ, LĐV, LĐVP, TP15, CTTra

VP, Bộ phận giúp việc ĐU chuẩn bị nd

 

 

  

*LỊCH TRỰC NGHIỆP VỤ

CÁC BÀI LIÊN QUAN

Trở về 1 2 3 4 5 Tiếp

Số lượt truy cập:4,913,704 lượt

Số người online:1,104 người

© Viện kiểm sát nhân dân tỉnh Bình Định thiết kế và giữ bản quyền
Mong bạn đọc góp ý kiến. Thư điện tử liên hệ: trangtinvks_binhdinh@vks.gov.vn