Đảng ủy Viện KSND tỉnh phổ biến, quán triệt, học tập các Nghị quyết Hội nghị lần thứ sáu BCH Trung ương Đảng khóa XIII

Thực hiện Kế hoạch số 56-KH/ĐUK ngày 02/12/2022 của Đảng ủy Khối các cơ quan tỉnh Bình Định và Kế hoạch số 28-KH/ĐU ngày 12/12/2022 của Đảng ủy Viện KSND tỉnh về nghiên cứu, học tập, quán triệt, tuyên truyền và triển khai thực hiện các Nghị quyết Hội nghị lần thứ sáu BCH Trung ương Đảng khóa XIII, ngày 19/12/2022, tại Hội trường tầng 5, Đảng ủy Viện KSND tỉnh đã tổ chức Hội nghị để phổ biến, quán triệt, học tập các Nghị quyết Hội nghị lần thứ 6 và Nghị quyết của Bộ Chính trị về phát triển kinh tế - xã hội và bảo đảm quốc phòng, an ninh vùng Bắc Trung Bộ và duyên hải Trung Bộ đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045; Quy định của Ban Bí thư về việc cán bộ, đảng viên thiết lập và sử dụng trang thông tin điện tử cá nhân trên internet, mạng xã hội đến cán bộ, đảng viên, quần chúng trong Đảng bộ.

Tham dự và chủ trì Hội nghị có đồng chí Trần Văn Sang - Bí thư Đảng ủy Viện KSND tỉnh, các đồng chí Lãnh đạo Viện, cán bộ, đảng viên, quần chúng cơ quan. Các đồng chí đã tham gia học tập tại Hội nghị học tập, quán triệt, tuyên truyền Nghị quyết Hội nghị lần thứ sáu Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIII tổ chức ngày 05 – 06/12/2022 được Ban Thường vụ Tỉnh ủy triệu tập không tham dự buổi quán triệt này.

 

Toàn cảnh Hội nghị

Được sự phân công của Đảng ủy, Hội nghị đã nghe các đồng chí Bí thư, Phó Bí thư, Ủy viên BCH Đảng bộ lần lượt triển khai phổ biến, quán triệt Nghị quyết Hội nghị lần thứ sáu BCH Trung ương Đảng khóa XIII gồm các nội dung: (1) “Về tiếp tục xây dựng và hoàn thiện Nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa Việt Nam trong giai đoạn mới’’; (2) “Về định hướng quy hoạch tổng thể quốc gia thời kỳ 2021 - 2030, tầm nhìn đến năm 2050”; (3) “Về tiếp tục đẩy mạnh công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045”; (4) “Về tiếp tục đổi mới phương thức lãnh đạo, cầm quyền của Đảng đối với hệ thống chính trị trong giai đoạn mới” và Nghị quyết số 26-NQ/TW ngày 03/11/2022 của Bộ Chính trị về phát triển kinh tế - xã hội và bảo đảm quốc phòng, an ninh vùng Bắc Trung Bộ và duyên hải Trung Bộ đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045; Quy định số 85-QĐ/TW ngày 07/10/2022 của Ban Bí thư về việc cán bộ, đảng viên thiết lập và sử dụng trang thông tin điện tử cá nhân trên internet, mạng xã hội.
Tại Hội nghị, các đồng chí Báo cáo viên đã phổ biến, quán triệt các nội dung chính, cốt lõi và những điểm mới trong các văn bản nêu trên cho cán bộ, đảng viên, quần chúng trong Đảng bộ. Trên cơ sở đó tạo sự thống nhất về ý chí và hành động của cán bộ, đảng viên, quần chúng trong Đảng bộ, triển khai xây dựng các chương trình, kế hoạch thực hiện, đưa Nghị quyết, Quy định vào cuộc sống và thực tiễn công tác.
 
Đồng chí Trần Văn Sang - Bí thư Đảng ủy trực tiếp triển khai phổ biến, quán triệt Nghị quyết số 27-NQ/TW ngày 09/11/2022 của BCH Trung ương Đảng khóa XIII
Kết luận Hội nghị, đồng chí Trần Văn Sang - Bí thư Đảng ủy đã yêu cầu Đảng ủy, các chi bộ, các đơn vị trực thuộc và các tổ chức đoàn thể đẩy mạnh tuyên truyền, phổ biến nội dung các văn kiện Hội nghị lần thứ sáu Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIII và một số văn bản đã được phổ biến trong ngày 19/12/2022 đến đoàn viên, hội viên và người lao động với hình thức phù hợp. Tổ tuyên truyền xây dựng kế hoạch có chuyên trang, chuyên mục phổ biến, tuyên truyền sâu rộng nội dung các văn kiện nói trên. Hằng năm, cụ thể hóa bằng các chương trình, kế hoạch, đề án, dự án thiết thực, hiệu quả để triển khai thực hiện. Đảng ủy Viện KSND tỉnh Bình Định báo cáo kết quả học tập, quán triệt và xây dựng kế hoạch thực hiện Nghị quyết, Quy định về Đảng ủy Khối các cơ quan tỉnh theo yêu cầu./.
Quốc Việt

 

CÁC BÀI LIÊN QUAN

Trở về 1 2 3 4 5 Tiếp

Số lượt truy cập:7,410,802 lượt

Số người online:777 người

© Viện kiểm sát nhân dân tỉnh Bình Định thiết kế và giữ bản quyền
Mong bạn đọc góp ý kiến. Thư điện tử liên hệ: trangtinvks_binhdinh@vks.gov.vn