Đảng bộ Viện KSND tỉnh Bình Định tổ chức Hội nghị triển khai công tác xây dựng Đảng năm 2023

Ngày 23/12/2022, Đảng bộ Viện KSND tỉnh Bình Định đã tổ chức Hội nghị nhằm đánh giá những kết quả đạt được trên những mặt công tác xây dựng Đảng của Đảng bộ năm 2022 cũng như chỉ ra những tồn tại, hạn chế và giải pháp khắc phục; xây dựng phương hướng nhiệm vụ công tác xây dựng Đảng năm 2023.

Đồng chí Trần Văn Sang, Tỉnh ủy viên, Bí thư Đảng ủy - Chủ trì Hội nghị. Tham dự Hội nghị có các đồng chí Lãnh đạo Viện, các đồng chí Đảng ủy viên, Bí thư các chi bộ, Trưởng các tổ chức, đoàn thể cơ quan, Trưởng các đơn vị trực thuộc cùng toàn thể cán bộ, đảng viên cơ quan.

Hội nghị đã nghe đồng chí Phạm Trung Thuận - Phó Bí thư Đảng ủy báo cáo kết quả tình hình thực hiện nhiệm vụ năm 2022 và nhiệm vụ, giải pháp năm 2023 của Đảng bộ Viện KSND tỉnh Bình Định. 
Kết quả cho thấy, năm 2022, Đảng ủy, các chi bộ làm tốt công tác giáo dục phẩm chất đạo đức, lối sống cho đảng viên; quán triệt đầy đủ các Nghị quyết của Đảng; kịp thời phổ biến những văn bản mới ban hành của các cấp ủy Đảng đến các chi bộ để quán triệt cho đảng viên thực hiện. Tổ chức Hội nghị phổ biến, quán triệt các Nghị quyết Hội nghị lần thứ 5, Nghị quyết số 26-NQ/TW của Bộ Chính trị khóa XIII về phát triển kinh tế - xã hội và bảo đảm quốc phòng, an ninh Vùng Bắc Trung Bộ và Duyên hải Trung Bộ đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045 và các nghị quyết Hội nghị lần thứ 6 BCH Trung ương Đảng khóa XIII; triển khai đợt sinh hoạt chính trị, tư tưởng về nội dung tác phẩm “Một số vấn đề lý luận và thực tiễn về chủ nghĩa xã hội và con đường đi lên chủ nghĩa xã hội ở Việt Nam” của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng.
Sau học tập, Đảng ủy đã xây dựng các kế hoạch thực hiện nghị quyết, kế hoạch tuyên truyền…Tổ chức hội nghị Đảng bộ học tập, quán triệt chuyên đề năm 2022 “Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh về xây dựng đội ngũ cán bộ, đảng viên có phẩm chất đạo đức cách mạng, đủ năng lực, tiên phong, gương mẫu, đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ trong tình hình mới”; phối hợp với Ban Cán sự Đảng cơ quan ban hành Kế hoạch học tập và triển khai thực hiện Chuyên đề năm 2022. Các chi bộ tổ chức sinh hoạt 36 chuyên đề về học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh, đảm bảo mỗi chi bộ sinh hoạt 01 chuyên đề/quý. Các chi bộ đã yêu cầu đảng viên làm bản cam kết rèn luyện, tu dưỡng, phấn đấu năm 2022; thực hiện việc ký cam kết nội dung không để xảy ra tham nhũng, lãng phí tại đơn vị. Đảng ủy và các chi bộ trực thuộc thực hiện việc công khai bản kê khai tài sản thu nhập của đảng viên trong sinh hoạt chi bộ. Tổ chức cho cán bộ, đảng viên dâng hoa, báo công với Bác trước tượng đài Nguyễn Sinh Sắc - Nguyễn Tất Thành nhân kỷ niệm 132 năm ngày sinh Chủ tịch Hồ Chí Minh 19/5/2022; tổ chức hội thảo “Ngành KSND tỉnh Bình Định phát huy ý chí tự lực, tự cường và khát vọng thực hiện tốt công tác thực hành quyền công tố, kiểm sát hoạt động tư pháp” và Tọa đàm “Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh về xây dựng đội ngũ cán bộ, đảng viên có phẩm chất đạo đức cách mạng, đủ năng lực, tiên phong, gương mẫu, đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ trong tình hình mới”. Hội thảo chuyên đề và tọa đàm đã truyền tải nội dung cốt lõi học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh theo chuyên đề năm 2022 của Tỉnh ủy gắn với công tác chuyên môn; được Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy, Trường Chính trị tỉnh, Đảng ủy Khối các cơ quan tỉnh đánh giá cao, chưa có mô hình mẫu, là mô hình mới cần nhân rộng. Tọa đàm đã được tổ chức thành công trên cả sự mong đợi của Ban Cán sự Đảng, Đảng ủy Viện KSND tỉnh Bình Định. Ở đó, các đồng chí Bí thư các chi bộ đã có những hiến kế, giải pháp chất lượng để nói lên tiếng nói của mình, xây dựng, đóng góp ý kiến cho Ban Cán sự Đảng, Đảng ủy, Lãnh đạo Viện KSND tỉnh trong qúa trình lãnh đạo, chỉ đạo, điều hành về công tác Đảng, chính quyền, đạt hiệu quả hơn.
 
Đồng chí Phạm Trung Thuận - Phó Bí thư Đảng ủy thông qua báo cáo tổng kết công tác năm 2022, phương hướng nhiệm vụ năm 2023 của Đảng ủy
Trong nhiệm vụ chính trị được giao, với sự quyết tâm, nỗ lực của toàn thể cán bộ, công chức và đảng viên, Viện KSND tỉnh Bình Định đã thực hiện 66 chỉ tiêu vượt trên tổng số 130 chỉ tiêu (chiếm 50,8%), tăng 10 chỉ tiêu vượt so với năm 2021. Năm 2022, Viện KSND tỉnh xác định khâu công tác đột phá là: “Nâng cao hiệu quả công tác phối hợp với các cơ quan tiến hành tố tụng trong giải quyết các vụ án tồn, án bị hủy để điều tra, xét xử lại trong lĩnh vực hình sự, dân sự, hành chính và thi hành án dân sự, hành chính”; “Tăng cường thanh tra, kiểm tra đột xuất và kiểm sát việc giải quyết đơn khiếu nại, tố cáo trong hoạt động tư pháp”; “Tăng cường ứng dụng công nghệ thông tin, thúc đẩy chuyển đổi số trong ngành KSND tỉnh Bình Định”. Thành lập 2 Tổ tư vấn về hình sự, kiểm sát hoạt động tư pháp tham mưu cho Lãnh đạo Viện KSND tỉnh giải quyết các vụ án khó khăn, phức tạp; tổ chức cuộc thi nâng cao kỹ năng soạn thảo cáo trạng và cuộc thi nâng cao kỹ năng tranh tụng của Kiểm sát viên tại phiên tòa Hình sự sơ thẩm. Tổng hợp các vụ án hình sự bị hủy để điều tra lại, các vụ án dân sự, hành chính, việc thi hành án dân sự, hành chính quá hạn, tạm đình chỉ, kéo dài; báo cáo cấp có thẩm quyền chỉ đạo, theo dõi, đôn đốc, kiểm tra tiến độ giải quyết của các cơ quan tố tụng. Trong công tác kiểm sát giải quyết án hành chính, dân sự, thi hành án dân sự, hành chính, định kỳ hàng quý Viện KSND tỉnh tổng hợp các vụ việc quá hạn, tạm đình chỉ, kéo dài có văn bản phối hợp với TAND tỉnh, Cục THADS tỉnh tập trung giải quyết nên số lượng án quá hạn, tạm đình chỉ, tồn đọng kéo dài trong lĩnh vực hình sự, dân sự, hành chính và thi hành án dân sự, hành chính đã giảm rõ rệt. Cụ thể: số lượng án quá hạn tính đến cuối năm 2021 trong lĩnh vực dân sự là 241 vụ, án kinh doanh thương mại quá hạn 25 vụ. Trong năm 2022, Viện KSND 2 cấp tỉnh Bình Định đã đôn đốc giải quyết được 104 vụ án dân sự quá hạn (đạt tỷ lệ 43,2%) và 18 vụ án kinh doanh thương mại quá hạn (đạt tỷ lệ 72%). Thi hành án dân sự đã tổ chức cưỡng chế thi hành án nhiều vụ việc nổi cộm, dư luận xã hội quan tâm như: Vụ Tân Huy Phong – huyện Tây Sơn, vụ Thái Hảo – An Lão ...Đối với việc ứng dụng CNTT trong công tác quản lý chỉ đạo điều hành và công tác chuyên môn, đã thành lập Tổ tư vấn công nghệ thông tin, ký kết Chương trình phối hợp với Sở Thông tin và Truyền thông tỉnh Bình Định; đánh giá hạ tầng công nghệ thông tin, triển khai ứng dụng chữ ký số văn bản hành chính, xây dựng các báo cáo tháng, quý, 6 tháng bằng video clip, tổ chức hội nghị tập huấn số hóa hồ sơ,…. Đầu tư hệ thống truyền hình trực tuyến từ phòng xử án của Tòa án 2 cấp đến Viện KSND cùng cấp để tổ chức các phiên tòa rút kinh nghiệm trực tuyến. Nhìn chung, việc ứng dụng CNTT đã giúp cho công tác quản lý chỉ đạo điều hành nhanh, kịp thời và giúp nâng cao trình độ nghiệp vụ của cán bộ, kiểm sát viên, phục vụ hiệu quả cho công tác chuyên môn...
Với những thành tích đạt được nêu trên, Viện KSND tỉnh Bình Định đã được Viện KSND tối cao công nhận danh hiệu “Tập thể lao động xuất sắc” và đề nghị tặng Cờ thi đua Chính phủ năm 2022.
Ngay từ đầu năm 2022, Đảng ủy đã xây dựng và ban hành Chương trình làm việc của Ban Chấp hành Đảng bộ Viện KSND tỉnh năm 2022, Kế hoạch phát triển đảng viên năm 2022 và đăng ký thi đua năm 2022; Rà soát, bổ sung, sửa đổi, hoàn thiện Quy chế làm việc của Đảng ủy, Quy định chuẩn mực đạo đức của cán bộ, đảng viên cho phù hợp với các quy định mới của Đảng; Xây dựng chương trình công tác của Ban Chỉ đạo thực hiện Quy chế dân chủ cơ sở của Đảng ủy năm 2022. Đảng ủy, các chi bộ tổ chức sinh hoạt đúng định kỳ, chấm điểm tiêu chí đánh giá chất lượng sinh hoạt chi bộ hàng tháng.
Công tác kiểm tra, giám sát của Đảng ủy và UBKT Đảng ủy ngày càng được tăng cường, đảm bảo đúng kế hoạch đầu năm đã đề ra; chất lượng sinh hoạt chi bộ từng bước được nâng lên, thực hiện nghiêm túc việc phân công Đảng ủy viên dự sinh hoạt chi bộ hàng tháng. Đặc biệt trong năm 2022, đồng chí Bí thư, Phó Bí thư Đảng ủy tiếp tục tham dự sinh hoạt hàng tháng tại các chi bộ trực thuộc (ngoài việc dự thường xuyên ở chi bộ đang sinh hoạt) để tăng cường chỉ đạo các chi bộ; nâng cao chất lượng sinh hoạt; nâng cao sức chiến đấu của tổ chức đảng và đảng viên.
Đảng bộ Viện KSND tỉnh đề nghị Ban Thường vụ Đảng ủy Khối các cơ quan tỉnh Bình Định công nhận danh hiệu Đảng bộ “Hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ” năm 2022.
Hội nghị cũng đã thông qua nhiệm vụ công tác xây dựng Đảng năm 2023 của Đảng bộ, đề ra các chỉ tiêu nhiệm vụ và giải pháp thực hiện để toàn thể cán bộ đảng viên, quần chúng góp ý cho Đảng ủy để lãnh đạo, chỉ đạo hoàn thành tốt nhiệm vụ chính trị, nâng cao chất lượng và hiệu quả sức chiến đấu của Đảng bộ trong năm 2023.
Căn cứ Chỉ thị công tác năm 2023 của Viện trưởng Viện KSND tối cao, tiếp tục về đẩy mạnh cải cách tư pháp và tăng cường pháp chế; chống oan sai, chống bỏ lọt tội phạm; đấu tranh phòng, chống tham nhũng, tiêu cực; tăng cường hiệu quả thu hồi tài sản bị thất thoát, trong các vụ án hình sự về tham nhũng, kinh tế; tăng cường tấn công, trấn áp tội phạm, nhất là các tội phạm nổi cộm, gây bức xúc trong xã hội. Hạn chế án hình sự bị hủy, trả hồ sơ, kéo dài; án dân sự quá hạn luật định. Tiếp tục xác định công tác cán bộ là khâu đột phá và then chốt; sử dụng hiệu quả, hợp lý số lượng cán bộ biên chế hiện có; tăng cường công tác đào tạo và tự đào tạo cán bộ thông qua phân công giao việc theo hướng “chọn người theo yêu cầu công việc”. Phấn đấu đạt và vượt mức các chỉ tiêu theo Nghị quyết số 96/2019/QH14 ngày 27/11/2019 của Quốc hội; nâng cao chất lượng, kỹ năng tranh tụng, tính chủ động của kiểm sát viên khi thực hành quyền công tố, kiểm sát xét xử trong hoạt động xét hỏi, tranh luận, bảo vệ quan điểm truy tố tại phiên tòa hình sự. Tăng cường kiểm sát đột xuất các cơ sở giam giữ, đặc biệt là các trại tạm giam, cơ sở tạm giữ, nhằm kịp thời phát hiện vi phạm và ban hành kháng nghị, kiến nghị để xử lý nghiêm các vi phạm pháp luật trong bắt, tạm giữ, tạm giam và thi hành án hình sự. Chỉ đạo thực hiện đồng bộ nhiều biện pháp nhằm tạo sự chuyển biến thực chất trong công tác kiểm sát hoạt động tư pháp, nhất là trong lĩnh vực dân sự, hành chính, thi hành án dân sự.. Tăng cường ứng dụng công nghệ thông tin và chuyển đổi số, bảo đảm tốt nhất cho công tác quản lý, chỉ đạo, điều hành và trong công tác chuyên môn, nghiệp vụ; xây dựng sơ đồ tư duy trong báo cáo án hình sự - dân sự và số hóa hồ sơ phục vụ tranh tụng tại phiên tòa hình sự; phấn đấu ứng dụng phòng họp không giấy; bảo đảm liên thông đáp ứng yêu cầu thực hiện chức năng, nhiệm vụ trong thực tiễn đặt ra. Tổ chức Cuộc thi viết tìm hiểu Chỉ thị số 01/CT-VKSTC ngày 02/12/2022 của Viện trưởng Viện KSND tối cao về công tác của ngành KSND năm 2023 và tìm hiểu về công tác cán bộ. Cuộc thi “Nâng cao kỹ năng của Kiểm sát viên tại phiên tòa dân sự sơ thẩm” và Cuộc thi: Cán bộ Kiểm sát Bình Định “Trách nhiệm, Trí tuệ, Thanh lịch”.
Tiếp tục làm tốt công tác giáo dục chính trị tư tưởng, đạo đức, lối sống cho đảng viên, cán bộ công chức; kịp thời phổ biến, quán triệt các Nghị quyết, các văn bản mới ban hành của Đảng, Nhà nước và của Ngành cho các chi bộ và đảng viên thực hiện, nhất là các chỉ đạo về phòng, chống dịch bệnh COVID-19 trong tình trạng bình thường mới. Nâng cao trách nhiệm của người đứng đầu, đổi mới phương pháp làm việc, phong cách lãnh đạo, thực hiện quy định về nêu gương. Quan tâm hơn nữa đến công tác giáo dục, rèn luyện phẩm chất chính trị, đạo đức công vụ cho đội ngũ công chức, mỗi chi bộ sinh hoạt chuyên đề ít nhất 1 lần/quý.
 Tiến hành họp Đảng ủy thường kỳ; Họp Đảng ủy liên tịch với BCH các đoàn thể mỗi quý 1 lần. Các chi bộ tổ chức sinh hoạt đúng định kỳ. Chấm điểm tiêu chí đánh giá chất lượng sinh hoạt chi bộ hàng tháng. Các đồng chí Bí thư, Phó Bí thư, Đảng ủy viên thường xuyên dự các cuộc họp chi bộ nhằm phát hiện những thiếu sót của các chi bộ, đảng viên để nhắc nhở, uốn nắn kịp thời, nâng cao chất lượng sinh hoạt chi bộ; phát triển 01 đến 02 đảng viên.
Tiếp tục quán triệt Quy định số 22-QĐ/TW ngày 28/7/2021 của Ban Chấp hành Trung ương về công tác kiểm tra, giám sát, kỷ luật của Đảng.
Đảng ủy, UBKT kiểm tra, giám sát 05 chi bộ, giám sát 02 đồng chí Bí thư chi bộ. Các chi bộ kiểm tra đảng viên chấp hành Điều lệ Đảng, đảm bảo trên 50% đảng viên trong Đảng bộ được kiểm tra đảng viên chấp hành Điều lệ Đảng.
BCH Công đoàn, Chi đoàn TNCS Hồ Chí Minh và Chi hội Luật gia cơ quan sinh hoạt đúng định kỳ, động viên đoàn viên, hội viên hoàn thành tốt nhiệm vụ công tác được giao. Tích cực tham gia các phong trào thi đua do địa phương và cấp trên phát động.
Lãnh đạo, chỉ đạo Công đoàn cơ sở Viện KSND tỉnh tổ chức Đại hội lần thứ XV, nhiệm kỳ 2023 - 2028; chỉ đạo Chi hội Luật gia Viện KSND tỉnh tổ chức Đại hội nhiệm kỳ 2023 - 2028; kiện toàn Ban Nữ công cơ quan.
Kết luận Hội nghị, đồng chí Trần Văn Sang - Bí thư Đảng ủy đã chỉ đạo: với thành công trong năm 2022, Đảng bộ Viện KSND cần phải tiếp tục giữ vững và phát huy hơn nữa những thành tích đạt được.
 
Đồng chí Trần Văn Sang - Tỉnh ủy viên, Bí thư Đảng ủy phát biểu tại Hội nghị
Kết thúc hội nghị, Đảng ủy Viện KSND tỉnh đã trao tặng Giấy khen cho Chi bộ Phòng 2, Chi bộ Tổ chức - Thanh tra - Khiếu tố và 12 đảng viên đạt tiêu chuẩn “Hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ” năm 2022.
 
Khen thưởng
 Hoàng Huynh Thủy

 

 

CÁC BÀI LIÊN QUAN

Trở về 1 2 3 4 5 Tiếp

Số lượt truy cập:8,117,505 lượt

Số người online:2,272 người

© Viện kiểm sát nhân dân tỉnh Bình Định thiết kế và giữ bản quyền
Mong bạn đọc góp ý kiến. Thư điện tử liên hệ: trangtinvks_binhdinh@vks.gov.vn