Đảng bộ Viện KSND tỉnh Bình Định đạt tiêu chuẩn “Hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ” tiêu biểu năm 2022

Ngày 09/02/2023, Đảng ủy Khối các cơ quan tỉnh Bình Định tổ chức Hội nghị tổng kết công tác năm 2022 và triển khai nhiệm vụ năm 2023.

Năm 2022, với sự lãnh đạo, chỉ đạo, phối hợp sâu sát với Ban Cán sự Đảng, Lãnh đạo Viện KSND tỉnh cùng sự cố gắng, đoàn kết của từng cán bộ, đảng viên, Đảng ủy Viện KSND tỉnh đã lãnh đạo, chỉ đạo Đảng bộ, các chi bộ hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ trong công tác xây dựng Đảng, xây dựng Ngành.

 

Đ/c Phạm Trung Thuận - Phó Bí thư Đảng ủy Viện KSND tỉnh trình bày tham luận tại Hội nghị 
Tại Hội nghị, đồng chí Phạm Trung Thuận - Phó Bí thư Đảng ủy Viện KSND tỉnh đã trình bày tham luận “Các giải pháp nâng cao chất lượng công tác kiểm tra, giám sát của Đảng ủy Viện KSND tỉnh”. Năm 2022, Đảng bộ Viện KSND tỉnh là 01 trong 16 tổ chức cơ sở đảng được phân loại “Hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ” trong số 73 tổ chức cơ sở đảng trực thuộc Đảng bộ Khối các cơ quan tỉnh; đồng thời tập thể Đảng ủy Viện KSND tỉnh là 01 trong 16 tập thể cấp ủy cơ sở được phân loại “Hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ”.
 
 

Đ/c Phạm Trung Thuận - Phó Bí thư Đảng ủy Viện KSND tỉnh (người đứng thứ 4 từ phải sang) nhận Giấy khen Đảng bộ Viện KSND tỉnh đạt tiêu chuẩn“Hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ” tiêu biểu năm 2022 
 
Đ/c Phạm Trung Thuận - Phó Bí thư Đảng ủy Viện KSND tỉnh (người đứng thứ nhất từ phải sang) nhận Giấy khen Đảng ủy Viện KSND tỉnh hoàn thành xuất sắc công tác kiểm tra, giám sát năm 2022
 

Đ/c Phạm Trung Thuận - Phó Bí thư, Chủ nhiệm UBKT Đảng ủy - Phó Viện trưởng Viện KSND tỉnh (người đứng thứ 7 từ phải sang) nhận kỷ niệm chương “Vì sự nghiệp Kiểm tra của Đảng” 
Năm 2022, Đảng bộ Viện KSND tỉnh được Ban Thường vụ Đảng ủy Khối các cơ quan tỉnh tặng Giấy khen tổ chức cơ sở đảng đạt tiêu chuẩn “Hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ” tiêu biểu và Đảng ủy Viện KSND tỉnh được Ban Thường vụ Đảng ủy Khối các cơ quan tỉnh tặng Giấy khen vì hoàn thành xuất sắc công tác kiểm tra, giám sát. Đồng thời, đồng chí Phạm Trung Thuận - Phó Bí thư, Chủ nhiệm UBKT Đảng ủy - Phó Viện trưởng Viện KSND tỉnh là 01 trong 13 đồng chí được UBKT Trung ương trao tặng kỷ niệm chương “Vì sự nghiệp Kiểm tra của Đảng”.
Với những kết quả đạt được trong năm qua, năm 2023, Đảng bộ Viện KSND tiếp tục giữ vững và phát huy hơn nữa những thành tích đạt được. Tiếp tục thực hiện tốt chức năng, nhiệm vụ được giao; lãnh đạo, chỉ đạo đơn vị thực hiện phương châm công tác “Đoàn kết, trách nhiệm - kỷ cương, liêm chính - bản lĩnh, hiệu quả”, ngành KSND tỉnh tập trung thực hiện tốt chức năng, nhiệm vụ của Ngành, phấn đấu đạt và vượt các chỉ tiêu công tác của Quốc hội giao. Trong đó, trọng tâm là tiếp tục giữ vững kỷ luật, kỷ cương, trước hết là trách nhiệm nêu gương của người đứng đầu Viện KSND 2 cấp; tăng cường trách nhiệm công tố, kiểm sát chặt chẽ các hoạt động tư pháp bảo đảm tuân thủ đúng quy định pháp luật; thực hiện tốt hơn nữa nhiệm vụ chống oan sai, chống bỏ lọt tội phạm…; tiếp tục xác định công tác cán bộ là khâu đột phá và then chốt; sử dụng hiệu quả, hợp lý số lượng cán bộ biên chế hiện có; tăng cường công tác đào tạo và tự đào tạo cán bộ thông qua phân công giao việc theo hướng “chọn người theo yêu cầu công việc” và tiếp tục xác định nhiệm vụ đột phá năm 2023 là: (1) tăng cường ứng dụng công nghệ thông tin và chuyển đổi số, bảo đảm tốt nhất cho công tác quản lý, chỉ đạo, điều hành và trong công tác chuyên môn, nghiệp vụ; xây dựng sơ đồ tư duy trong báo cáo án hình sự - dân sự và số hóa hồ sơ phục vụ tranh tụng tại phiên tòa hình sự; phấn đấu ứng dụng phòng họp không giấy; (2) tăng cường phối hợp với các cơ quan thu hồi tài sản bị chiếm đoạt trong các vụ án kinh tế, chức vụ, tham nhũng.
Trong công tác xây dựng Đảng, tiếp tục phát huy, làm tốt công tác giáo dục chính trị tư tưởng, phẩm chất đạo đức, lối sống cho cán bộ, đảng viên và quần chúng; tăng cường công tác tuyên truyền, nghiên cứu học tập Nghị quyết Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng và Nghị quyết Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh lần thứ XX, đặc biệt là những nội dung liên quan đến công tác cải cách tư pháp và công tác của Ngành. Thực hiện có hiệu quả Chỉ thị số 05-CT/TW ngày 15/5/2016 và Kết luận số 01-KL/TW ngày 18/5/2021 của Bộ Chính trị (khóa XIII) về tiếp tục thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TW “Về đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh”./.
Quốc Việt

CÁC BÀI LIÊN QUAN

Trở về 1 2 3 4 5 Tiếp

Số lượt truy cập:7,968,073 lượt

Số người online:828 người

© Viện kiểm sát nhân dân tỉnh Bình Định thiết kế và giữ bản quyền
Mong bạn đọc góp ý kiến. Thư điện tử liên hệ: trangtinvks_binhdinh@vks.gov.vn