Lịch công tác tuần và lịch trực nghiệp vụ từ ngày 08/5/2023 đến ngày 14/5/2023

Lịch công tác tuần và lịch trực nghiệp vụ từ ngày 08/5/2023 đến ngày 14/5/2023

 *LỊCH CÔNG TÁC TUẦN

 

 Thứ, ngày, tháng, năm

Phần được Lãnh đạo Viện phê duyệt thứ 6 ngày 05/5/2023

Nội dung - TP. Lãnh đạo Viện - Địa điểm

Thành phần tham dự

Ghi chú

 

Thứ 2   08/5

Sáng

Giải quyết công việc thường xuyên

 

 

Chiều

*14h00': Họp Hội đồng Thi đua – Khen thưởng xét, đề nghị tặng kỷ niệm chương “Vì sự nghiệp Kiểm sát” năm 2023

- Chủ trì: Đ/c Sang – VT

- Địa điểm: Phòng họp tầng 2 Viện tỉnh

Thành viên HĐTĐ-KT

TTHĐ chuẩn bị nd

 

 

Thứ 3   09/5

Sáng

*08h00': Hội nghị trực tuyến giao ban công tác tháng 5/2023 ngành KSND tỉnh Bình Định.

- Chủ trì: Đ/c Quốc – PVT

- Địa điểm: Điểm cầu chính Hội trường tầng 5 Viện tỉnh

 

*08h00': Dự họp HĐND tỉnh, phiên họp thứ 7, khóa XIII, NK 2021-2026 (01 ngày)

- Tham dự: Đ/c Sang – VT , đ/c Thuận - PVT

-  Địa điểm: Phòng họp Tầng 1 - Trung tâm Hội nghị tỉnh

Theo KH số 488 ngày 17/4/23 Viện tỉnh

Văn phòng + P11 + P15 chuẩn bị nd

 

 

 

Đ/c Thành, Thắng - LX

Chiều

Nt

 

 

Thứ 4 10/5

Sáng

*08h30': Dự họp Ban QLDA Dân dụng và Công nghiệp tỉnh

- Tham dự: Đ/c Thuận - PVT

- Địa điểm: Hội trường A – Ban QLDA Dân dụng và Công nghiệp tỉnh

Đ/c Chính – CVP, đ/c Cơ - PCVP

 

Chiều

Giải quyết công việc thường xuyên

 

 

 

 

Thứ 5   11/5

Sáng

*08h00': Tham dự sinh hoạt chi bộ Văn phòng tổng hợp tháng 5/23

- Chủ trì: Đ/c Sang – BT; đ/c Thuận - PBTĐU

- Địa điểm: Phòng họp tầng 2 Viện tỉnh

 

*08h00': Dự Hội nghị trực tuyến BCĐ 389 Trung ương

- Tham dự: Đ/c Quát – PVT

- Địa điểm: Văn phòng UB tỉnh

Đảng viên CBVP

Cấp ủy CBVP chuẩn bị nd

Chiều

*14h00': Hội ý Lãnh đạo Viện

*15h30’: Họp BCS và Đảng ủy

- Chủ trì: Đ/c Sang – VT

- Địa điểm: Phòng họp tầng 2 Viện tỉnh

LĐV, LĐVP, TP15, CTTra

Các đ/c UVBCD, ĐUV

Văn phòng chuẩn bị nd

BP Giúp việc ĐU chuẩn bị nd

 

 

Thứ 6  12/5

Sáng

*08h00': Kiểm tra chuyên đề dân sự Viện KSND huyện Vĩnh Thạnh

- Chủ trì: Đ/c Dương – TP9

- Địa điểm: Viện KSND huyện Vĩnh Thạnh

Thành viên Đoàn kiểm tra

Đ/c Thắng LX

Chiều

*14h00': Dự Hội nghị Tỉnh ủy

- Tham dự: Đ/c Sang – VT

- Địa điểm: Hội trường Tỉnh ủy – số 02A Trần Phú

 

 

 

 

 

 

*LỊCH TRỰC NGHIỆP VỤ TUẦN


 

CÁC BÀI LIÊN QUAN

Trở về 1 2 3 4 5 Tiếp

Số lượt truy cập:6,606,794 lượt

Số người online:2,258 người

© Viện kiểm sát nhân dân tỉnh Bình Định thiết kế và giữ bản quyền
Mong bạn đọc góp ý kiến. Thư điện tử liên hệ: trangtinvks_binhdinh@vks.gov.vn