Đảng bộ Viện KSND tỉnh tổ chức Hội nghị sơ kết giữa nhiệm kỳ kết quả thực hiện Nghị quyết Đại hội lần thứ XII Đảng bộ Viện KSND tỉnh, NK 2020 - 2025

Thực hiện Công văn số 1654/UBND-NC ngày 01/4/2022 của UBND tỉnh và Kế hoạch số 75-KH/ĐUK ngày 06/4/2023 của Ban Thường vụ Đảng ủy Khối các cơ quan tỉnh, ngày 19/5/2023, Đảng bộ Viện KSND tỉnh tổ chức Hội nghị biểu dương, khen thưởng các tập thể và cá nhân tiêu biểu, điển hình trong học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh năm 2023 và sơ kết giữa nhiệm kỳ kết quả thực hiện Nghị quyết Đại hội lần thứ XII Đảng bộ Viện KSND tỉnh, nhiệm kỳ 2020 - 2025.

Quang cảnh Hội nghị

Tham dự và chỉ đạo Hội nghị, về phía Đảng ủy Khối các cơ quan tỉnh có đồng chí Bùi Quang Nhựt - Phó Bí thư Đảng ủy Khối; về phía Đảng ủy Viện KSND tỉnh có đồng chí Trần Văn Sang - Tỉnh ủy viên, Bí thư Ban Cán sự Đảng, Bí thư Đảng ủy - Viện trưởng Viện KSND tỉnh cùng các đồng chí trong Đảng ủy; các đồng chí cấp ủy, Bí thư các Chi bộ trực thuộc, cùng toàn thể đảng viên thuộc Đảng bộ và quần chúng cơ quan.
 

Đ/c Hoàng Huynh Thủy - Ủy viên Ban Cán sự Đảng, Đảng ủy viên thông qua Báo cáo 02 năm thực hiện Kết luận số 01-KL/TW về tiếp tục thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TW của Bộ Chính trị
 

Đ/c Trần Quốc Việt - Đảng ủy viên thông qua Báo cáo sơ kết giữa nhiệm kỳ kết quả thực hiện Nghị quyết Đại hội lần thứ XII Đảng bộ Viện KSND tỉnh, nhiệm kỳ 2020 - 2025

 

Hội nghị đã thông qua Báo cáo 02 năm thực hiện Kết luận số 01-KL/TW về tiếp tục thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TW của Bộ Chính trị “về đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh” và Báo cáo sơ kết giữa nhiệm kỳ kết quả thực hiện Nghị quyết Đại hội lần thứ XII Đảng bộ Viện KSND tỉnh, nhiệm kỳ 2020 - 2025. Theo đó, trong thời gian qua, Đảng ủy đã tập trung lãnh đạo, chỉ đạo cơ quan nâng cao chất lượng, hiệu quả các khâu công tác kiểm sát trên cơ sở quán triệt sâu sắc các Nghị quyết, Chỉ thị của Đảng, Nghị quyết của Quốc hội và của Ban Cán sự Đảng Viện KSND tối cao, Chỉ thị công tác hàng năm của Viện trưởng Viện KSND tối cao; xác định các nhiệm vụ trọng tâm, các khâu công tác đột phá để lãnh đạo, chỉ đạo; tổ chức triển khai các đạo luật được Quốc hội khóa XV thông qua liên quan đến công tác tư pháp; tổ chức nhiều hoạt động nhằm nâng cao nhận thức về tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh của cán bộ, đảng viên thông qua các hội thi, hội thảo, sinh hoạt chuyên đề, các hoạt động an sinh xã hội... đã tạo ra sự chuyển biến mạnh mẽ từ nhận thức đến hành động, từ học tập đến làm theo đã mang lại những kết quả thiết thực trong phong cách, tác phong công tác, không ngừng đổi mới công tác lãnh đạo, chỉ đạo, điều hành; cán bộ, đảng viên trong Đảng bộ đều giữ vững phẩm chất chính trị, đạo đức, lối sống và hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao; công tác thanh tra, kiểm tra, giám sát được tăng cường đã góp phần giữ vững kỷ cương, kỷ luật nghiệp vụ và trật tự nội vụ; các đoàn thể cơ quan hoạt động tích cực, hiệu quả, phục vụ tốt nhiệm vụ chính trị của Ngành; công tác chuyên môn hoàn thành đạt và vượt mức các chỉ tiêu nghiệp vụ, nhất là không để xảy ra oan, sai, bỏ lọt tội phạm.
Với kết quả công tác nêu trên, trong thời gian qua ngành KSND tỉnh Bình Định đã nhiều năm liền hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ được giao, được tặng thưởng Cờ thi đua ngành KSND năm 2020, 2021; Cờ thi đua của Chính phủ năm 2022; được Thủ tướng Chính phủ tặng Bằng khen đã có thành tích trong phong trào thi đua “Cả nước chung sức xây dựng nông thôn mới” giai đoạn 2016 - 2020; các tổ chức đoàn thể hoàn thành tốt và hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ. Đảng bộ Viện KSND tỉnh liên tục 03 năm 2020, 2021, 2022 đều được Đảng ủy Khối các cơ quan tỉnh công nhận “Hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ” và tặng Giấy khen tổ chức cơ sở đảng đạt tiêu chuẩn “Hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ” tiêu biểu. Kết quả đánh giá, phân loại tổ chức cơ sở đảng và đảng viên hàng năm 9/9 chi bộ trực thuộc (100%) hoàn thành tốt nhiệm vụ, trong đó có 02 chi bộ đạt “Hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ”. Về đảng viên đều hoàn thành tốt, hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ, không có đảng viên vi phạm bị xử lý kỷ luật.
 

Đ/c Đỗ Văn Quý - Bí thư Chi bộ, Trưởng phòng Phòng 2 phát biểu tham luận tại Hội nghị

Tại Hội nghị các đại biểu đã nghe các tập thể và cá nhân trình bày các tham luận có nội dung chất lượng, hiệu quả trong việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh. Qua đó, góp phần làm rõ hơn những kết quả đạt được của từng tập thể, cá nhân cũng nhưnêu bật lên những cách làm hay, nổi bật, những nội dung đã học tập và làm theo Bác để áp dụng tốt trong thực hiện nhiệm vụ chuyên môn, trong công tác xây dựng Đảng, xây dựng Ngành ...
 

Đ/c Bùi Quang Nhựt - Phó Bí thư Đảng ủy Khối các cơ quan tỉnh phát biểu chỉ đạo Hội nghị

 

Phát biểu chỉ đạo Hội nghị đồng chí Bùi Quang Nhựt - Phó Bí thư Đảng ủy Khối các cơ quan tỉnh đánh giá cao những kết quả đạt được trong thời gian qua của Đảng bộ Viện KSND tỉnh, đã thực hiện đạt các chỉ tiêu theo Nghị quyết Đại hội lần thứ XII của Đảng bộ đề ra, kết quả là đơn vị được công nhận tập thể lao động xuất sắc nhiều năm, được Ngành, Chính phủ tặng cờ, Bằng khen; việc tổ chức, triển khai, học tập, quán triệt các Nghị quyết của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước đơn vị đã có nhiều hình thức tổ chức phong phú, mang tính mới; đặc biệt là việc triển khai học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh. Đơn vị đã tổ chức nhiều hội thảo, tọa đàm, hội thi… thể hiện sự sáng tạo, đem lại hiệu quả cao; Đảng bộ Viện KSND tỉnh là tập thể duy nhất được Ban Thường vụ Đảng ủy Khối đề nghị Tỉnh ủy khen thưởng 02 năm thực hiện Kết luận số 01-KL/TW của Bộ Chính trị; công tác xây dựng Đảng, sinh hoạt cấp ủy, sinh hoạt Chi bộ; công tác lãnh đạo, chỉ đạo các tổ chức đoàn thể được thực hiện tốt; việc xây dựng kế hoạch, chương trình hành động đảm bảo… Tuy nhiên, Đảng bộ cũng cần lưu ý như một số chỉ tiêu có sự thay đổi theo Chương trình hành động số 05-CTr/TU của Tỉnh ủy như chỉ tiêu đánh giá, xếp loại, chỉ tiêu kết nạp đảng viên; các chỉ tiêu trong các kế hoạch, chương trình hành động của Đảng bộ cần đánh giá sâu hơn; rà soát lại các tồn tại, hạn chế mà cấp ủy kiểm điểm cuối năm; sơ kết giữa nhiệm kỳ công tác kiểm tra, giám sát gắn với sơ kết giữa nhiệm kỳ thực hiện Nghị quyết Đại hội; rà soát lại chỉ tiêu kết nạp đảng viên cho đảm bảo. Nhiệm vụ trong thời gian đến đồng chí Phó Bí thư Đảng ủy Khối nhấn mạnh Đảng bộ rà soát lại các chỉ tiêu, nhiệm vụ theo Nghị quyết Đại hội Đảng bộ và Nghị quyết Đại hội cấp trên, đề ra giải pháp tiếp tục tổ chức thực hiện; tổ chức triển khai thực hiện tốt nhiệm vụ chính trị được giao; tiếp tục triển khai thực hiện tốt Kết luận số 01-KL/TW; tổ chức, triển khai sinh hoạt chuyên đề năm 2023; thực hiện tốt công tác kiểm tra, giám sát, giải quyết đơn thư, khiếu nại…
 

Đ/c Trần Văn Sang - Tỉnh ủy viên, Bí thư Ban Cán sự Đảng, Bí thư Đảng ủy Viện KSND tỉnh phát biểu kết luận Hội nghị

 

Phát biểu kết luận Hội nghị đồng chí Trần Văn Sang - Tỉnh ủy viên, Bí thư Ban Cán sự Đảng, Bí thư Đảng ủy Viện KSND tỉnh cho rằng những kết quả nổi bật của tập thể Đảng bộ trong thời gian qua là kết quả sự đồng sức, đồng lòng của Đảng ủy, của toàn thể đảng viên và quần chúng cơ quan. Đồng chí Bí thư nhấn mạnh từ nay đến hết nhiệm kỳ 2020 - 2025, trước yêu cầu, nhiệm vụ của thời kỳ phát triển mới, đòi hỏi Đảng ủy, các chi bộ và cán bộ, đảng viên của Đảng bộ phải kiên định chủ nghĩa Mác - Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh, mục tiêu độc lập dân tộc gắn liền với chủ nghĩa xã hội và đường lối đổi mới của Đảng; tiếp tục khẳng định vai trò lãnh đạo toàn diện của Đảng đối với Nhà nước và xã hội; tạo chuyển biến mạnh mẽ, rõ nét trong xây dựng Đảng trong sạch, vững mạnh, nâng cao năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của tổ chức đảng và đảng viên; xây dựng tổ chức bộ máy của cơ quan tinh gọn, hoạt động hiệu lực, hiệu quả; xây dựng đội ngũ cán bộ đủ phẩm chất, năng lực và uy tín, ngang tầm nhiệm vụ; củng cố và nâng cao niềm tin của Nhân dân đối với Đảng, đối với ngành KSND; cùng nhau đoàn kết, phấn đấu, quyết tâm để xây dựng Đảng bộ Viện KSND tỉnh hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ được giao.
 
 

Đ/c Trần Văn Sang - Tỉnh ủy viên, Bí thư Ban Cán sự Đảng, Bí thư Đảng ủy Viện KSND tỉnh tặng Giấy khen và hoa cho 03 tập thể tiêu biểu, điển hình trong học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh năm 2023
 
Đ/c Phạm Trung Thuận - Phó Bí thư Đảng ủy Viện KSND tỉnh tặng Giấy khen và hoa cho 03 cá nhân tiêu biểu, điển hình trong học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh năm 2023

 

Cũng tại Hội nghị, đơn vị đã trao tặng Giấy khen cho 03 tập thể và 03 cá nhân đã có thành tích xuất sắc trong “Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh” năm 2023./.
Quốc Việt

 

CÁC BÀI LIÊN QUAN

Trở về 1 2 3 4 5 Tiếp

Số lượt truy cập:7,766,777 lượt

Số người online:2,578 người

© Viện kiểm sát nhân dân tỉnh Bình Định thiết kế và giữ bản quyền
Mong bạn đọc góp ý kiến. Thư điện tử liên hệ: trangtinvks_binhdinh@vks.gov.vn