Lịch công tác và lịch trực nghiệp vụ từ 22/11/2021 đến 28/11/2021

Lịch công tác và lịch trực nghiệp vụ từ 22/11/2021 đến 28/11/2021

* LỊCH CÔNG TÁC

 

 

 
Thứ, ngày,
tháng, năm

Phần được Lãnh đạo Viện phê duyệt thứ 6 ngày 18/11/2021

 

Nội dung - TP. Lãnh đạo Viện - Địa điểm

Thành phần          tham dự

Ghi chú

 

 

 

 

Thứ 2

22/11

 

 

 

Sáng

*08h00’: Hội ý Lãnh đạo Viện

*09h00’: Họp BCS Đảng; Đảng ủy

- Chủ trì: Đ/c Sang – VT

- Địa điểm: Phòng họp tầng 2 Viện tỉnh

*08h00’: Tham gia Hội đồng phối hợp liên ngành về trợ giúp pháp lý trong hoạt động tố tụng kiểm tra Tòa án ND huyện Phù Cát

- Địa điểm: Tòa án ND huyện Phù Cát

UVBCSĐ, ĐUV, LĐV, LĐVP, TP15

 

 

 

Văn phòng, P15 chuẩn bị nd

 

 

Đ/c Thắng LX

 

Chiều

* Giải quyết công việc thường xuyên

 

 

 

 

 

 

 

 

Thứ 3

23/11

 

 

 

Sáng

*07h30’: Tham dự lớp bồi dưỡng đại biểu HĐND tỉnh nhiệm kỳ 2021-2026 (03 ngày)

- Tham dự: Đ/c Thuận – PVT, ĐB HĐND tỉnh

- Địa điểm: Hội trường VNPT Bình Định

*08h00’: Làm việc với UBKT Tỉnh ủy

- Chủ trì: Đ/c Sang – VT

- Địa điểm: Hội trường tầng 2 – Viện KSND tỉnh

 

 

 

 

 

UVBCSĐ, UVBCH ĐB

 

 

 

 

Bộ phận giúp việc ĐU chuẩn bị nd

 

 

 

Chiều

*14h00’: Dự HN tổng kết thi đua – khen thưởng Khối thi đua số 2 – Viện tỉnh

- Tham dự: Đ/c Sang – VT

- Địa điểm: Phòng họp tầng 2 Viện tỉnh

*15h00’: Họp BTC Hội thi kể chuyện Bác Hồ

- Địa điểm: Phòng họp tầng 2 Viện tỉnh

TTra chuẩn bị nd.

Đ/c Thuận-PVT; TP2, TP7,  TP15, đ/c Chung, Mừng, Ngọc

 

 

 

 

 

Thứ 4 24/11

 

 

 

 

Sáng

*08h00’: Lãnh đạo Viện tiếp công dân

- Chủ trì: LĐV

- Địa điểm: Phòng tiếp dân – Viện KSND tỉnh

*08h00’: Dự họp kiểm điểm, đánh giá xếp loại chất lượng tập thể, cá nhân đơn vị Văn phòng tổng hợp năm 2021

- Chủ trì: Đ/c Sang – VT

- Địa điểm: Hội trường tầng 5 Viện tỉnh

*08h00’: Tham gia Hội đồng phối hợp liên ngành về trợ giúp pháp lý trong hoạt động tố tụng kiểm tra Tòa án ND huyện Tây Sơn

- Địa điểm: Tòa án ND huyện Tây Sơn

Thanh tra – Khiếu tố chuẩn bị nd

Cán bộ, công chức, người lao động VP

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Đ/c Thắng LX

 

Chiều

* Giải quyết công việc thường xuyên

 

 

 

 

Thứ 5 25/11

 

Sáng

*08h00’: Dự HN tổng kết bình xét thi đua Cụm thi đua số 2 – Viện tỉnh

- Tham dự: Đ/c Quốc – PVT

- Địa điểm: Viện KSND huyện Vĩnh Thạnh

Đ/c Chung - PCVP

Đ/c Thành LX

 

Chiều

* Giải quyết công việc thường xuyên

 

 

 

 

 

 

Thứ 6       26/11

 

 

Sáng

 

*08h00’: Hội ý lãnh đạo Viện + Họp Đảng ủy

- Chủ trì: Đ/c Sang – BT, VT

- Địa điểm: Phòng họp tầng 2 Viện tỉnh

 

Các đ/c LĐV, LĐVP, CTTra, TP15; các đ/c ĐUV

 

Văn phòng chuẩn bị nd

 

 

Chiều

*14h00’: Thông qua Kết luận KSTT Cục THA DS tỉnh

- Tham dự: Đ/c Thuận - PVT

- Địa điểm: Hội trường Cục THADS tỉnh

P11

 

 

 

CN       28/11

 

Cả ngày

*07h30’: Tổ chức Hội thi cán bộ ngành Kiểm sát nhân dân tỉnh Bình Định thực hiện lời dạy của Bác “Công minh, chính trực, khách quan, thận trọng, khiêm tốn”

- Địa điểm: Hội trường tầng 5 Viện tỉnh, Phòng họp Đảng ủy và điểm cầu Viện KSND cấp huyện

Theo TB 1343 ngày 26/10/2021 của Viện tỉnh

 

 
 

 

 

* LỊCH TRỰC NGHIỆP VỤ

 

 

THỨ

NGÀY THÁNG

HỌ TÊN NGƯỜI TRỰC

PHỤ TRÁCH CA TRỰC

ĐIỆN THOẠI CỦA TRƯỞNG CA

TRỰC ĐÊM

GHI CHÚ

 

2

22/11

Trần Văn Sang

Thái Văn Mừng

Nguyên Quốc Doanh

Trực chỉ huy

Trưởng ca

PTP8

 

0965257277

 

 

 

3

23/11

Trần Minh Quốc

Huỳnh Kim Bình

Huỳnh Thanh Tuấn

Trực chỉ huy

Trưởng ca

KSVTC

 

0905326578

 

 

4

24/11

Nguyễn Thành Quát

Đỗ Tấn Phước

Nguyễn Phương Trà

Trực chỉ huy

Trưởng ca

KSVTC

 

0905329016

 

 

5

25/11

Phạm Trung Thuận

Đỗ Văn Quý

Nguyễn Xuân Hợp

Trực chỉ huy

Trưởng ca

KSVTC

 

0914003523

 

 

6

26/11

Trần Văn Sang

Đặng Xuân Nam

Mai Văn Cường

Trực chỉ huy

Trưởng ca

KSVTC

 

0989964009

 

 

 

 

7

 

27/11

Trần Minh Quốc

 

Trực chỉ huy

 

Trực ngày và đêm

 

 

Phan Hoài Thêm - Văn thư

 Nguyễn Hữu Thắng- Lái xe

 

Ng: Thị Thanh Thủy

Đào Thanh Tú

Trưởng ca

KSVTC

0927142149

Trực ngày

Thái Văn Mừng

Nguyên Quốc Doanh

Trưởng ca

PTP8

0965257277

 

Trực  đêm

 

CN

 

28/11

Nguyễn Thành Quát

 

Trực chỉ huy

 

Trực ngày và đêm

 

 

Lê Thị Vũ Tiếp- Văn thư

Võ Công Thành - Lái xe

 

Ng: Phạm Tố Phong

Lê Thị Vân

Trưởng ca

KSVTC

0903199570

Trực ngày

Huỳnh Kim Bình

Huỳnh Thanh Tuấn

Trưởng ca

KSVTC

0905326578

Trực  đêm

 

CÁC BÀI LIÊN QUAN

Trở về 1 2 3 4 5 Tiếp

Số lượt truy cập:3,787,346 lượt

Số người online:2,530 người

© Viện kiểm sát nhân dân tỉnh Bình Định thiết kế và giữ bản quyền
Mong bạn đọc góp ý kiến. Thư điện tử liên hệ: trangtinvks_binhdinh@vks.gov.vn