Lịch công tác tuần và lịch trực nghiệp vụ từ 13/12/2021 đến 19/12/2021

Lịch công tác tuần và lịch trực nghiệp vụ từ 13/12/2021 đến 19/12/2021

* LỊCH CÔNG TÁC

 

 

 
Thứ, ngày,
tháng, năm

Phần được Lãnh đạo Viện phê duyệt thứ 6 ngày 10/12/2021

Nội dung - TP. Lãnh đạo Viện - Địa điểm

Thành phần          tham dự

Ghi chú

 

 

Thứ 2

13/12

 

Sáng

*08h00’: Dự Hội nghị trực tuyến tổng kết công tác xây dựng tổ chức cơ sở Đảng và đội ngủ đảng viên

- Tham dự: Đ/c Sang –VT

- Địa điểm: Trung tâm Hội nghị tỉnh

 

 

 

Chiều

*14h00’: Họp Đảng ủy

- Chủ trì: Đ/c Sang –BT

- Địa điểm: Phòng họp tầng 5 Viện tỉnh

Các đ/c ĐUV

Bộ phận giúp việc ĐU; Tổ XD clip chuẩn bị nd

 

 

 

Thứ 3

14/12

 

 

 

Sáng

*07h30’: Dự Hội nghị tổng kết nhiệm vụ quốc phòng, quân sự năm 2021 và triển khai nhiệm vụ năm 2022

- Tham dự: Đ/c Thuận –PVT

- Địa điểm: Hội trường BCH quân sự tỉnh

*08h00’: Dự Hội nghị trực tuyến toàn quốc về công tác đối ngoại

- Tham dự: Đ/c Sang –VT

- Địa điểm: Trung tâm Hội nghị tỉnh

*08h00’: Tiến hành bàn giao mốc giới khu đất xây dựng trụ sở Viện KSND thị xã Hoài Nhơn

 

 

 

 

 

 

 

CVP, đ/c Cơ

 

 

 

 

 

 

 

Đ/c Thắng LX

Chiều

*13h30’: Dự Hội nghị tổng kết nhiệm vụ quốc phòng, quân sự năm 2021 và triển khai nhiệm vụ năm 2022

- Tham dự:Đ/c Thuận –PVT

- Địa điểm: Hội trường BCH quân sự tỉnh

 

 

 

 

Thứ 4 15/12

 

Sáng

* Giải quyết công việc thường xuyên

 

 

Chiều

*14h00’: Dự Hội nghị trực tuyến phổ biến, quán triệt nội dung của Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Bộ luật TTHS…

- Tham dự:Tập thể LĐV

- Địểm cầu: Hội trường tầng 5 Viện tỉnh

Theo KH số 145 ngày 10.12.2021 Viện KSTC 

 

Thứ 5 16/12

Sáng

* Giải quyết công việc thường xuyên

 

 

Chiều

*15h00’: Hội ý lãnh đạo Viện

- Chủ trì: Đ/c Sang –VT

- Địa điểm: Phòng họp tầng 2 Viện tỉnh

Các đ/c LĐV, LĐVP, CTTra, TP15

Văn phòng chuẩn bị nd

 

 

Thứ 6       17/12

 

Sáng

*08h00’: Tổ chức Hội nghị trực tuyến giao ban công tác tháng 12/2021 và tổng kết nội bộ công tác năm 2021 ngành KSND tỉnh Bình Định

- Chủ trì: Đ/c Sang – VT

- Địểm cầu chính: Hội trường tầng 5 Viện tỉnh

*08h00’: Tham dự kỳ họp thứ 3 HĐND huyện Phù Cát (02 ngày)

- Tham dự:Đ/c Thuận – PVT

- Địa địểm: Hội trường UBND huyện 

Theo KH số 2018 ngày 07.12.2021 Viện tỉnh

 

 

Đ/c Thành LX

Văn phòng; Tổ xd video clip chuẩn bị nd

Chiều

* Giải quyết công việc thường xuyên

 

 

 

 

* LỊCH TRỰC NGHIỆP VỤ

 

 

THỨ

NGÀY THÁNG

HỌ TÊN NGƯỜI TRỰC

PHỤ TRÁCH CA TRỰC

ĐIỆN THOẠI CỦA TRƯỞNG CA

TRỰC ĐÊM

GHI CHÚ

 

2

13/12

Trần Minh Quốc

Huỳnh Kim Bình

Huỳnh Thanh Tuấn

Trực chỉ huy

Trưởng ca

KSVTC

 

0905326578

 

 

3

147/12

Nguyễn Thành Quát

Đỗ Tấn Phước

Nguyễn Phương Trà

Trực chỉ huy

Trưởng ca

KSVTC

 

0905329016

 

 

 

4

15/12

Phạm Trung Thuận

Đỗ Văn Quý

Nguyễn Xuân Hợp

Trực chỉ huy

Trưởng ca

KSVTC

 

0914003523

 

 

5

16/12

Trần Văn Sang

Đặng Xuân Nam

Mai Văn Cường

Trực chỉ huy

Trưởng ca

KSVTC

 

0989964009

 

 

 

6

17/12

Trần Minh Quốc

Thái Văn Mừng

Nguyên Quốc Doanh

Trực chỉ huy

Trưởng ca

PTP8

 

0965257277

 

 

 

 

 

7

18/12

Nguyễn Thành Quát

Trực chỉ huy

Ngày và đêm

 

 

Lê Thị Vũ Tiếp- Văn thư

Võ Công Thành - Lái xe

 

Hồ Kim Yến

Nguyễn Thị Tú Oanh

Trưởng ca

KSVTC

0905578079

Trực ngày

Huỳnh Kim Bình

Huỳnh Thanh Tuấn

Trưởng ca

KSVTC

0905326578

Trực  đêm

CN

19/12

Phạm Trung Thuận

Trực chỉ huy

Ngày và đêm

 

Phan Hoài Thêm - Văn thư

 Nguyễn Hữu Thắng- Lái xe

 

Lữ Thị Xuân Dương

Võ Thị Lệ Giang

Trưởng ca

KSVTC

0935691969

Trực ngày

Đỗ Tấn Phước

Nguyễn Phương Trà

Trưởng ca

KSVTC

0905329016

 

Trực  đêm

 

 

 

 

 

CÁC BÀI LIÊN QUAN

Trở về 1 2 3 4 5 Tiếp

Số lượt truy cập:3,787,753 lượt

Số người online:2,727 người

© Viện kiểm sát nhân dân tỉnh Bình Định thiết kế và giữ bản quyền
Mong bạn đọc góp ý kiến. Thư điện tử liên hệ: trangtinvks_binhdinh@vks.gov.vn