Chi bộ Viện KSND huyện Tây Sơn sinh hoạt chuyên đề về học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh

Chiều ngày 28/4/2022, Chi bộ Viện KSND huyện Tây Sơn đã tổ chức sinh hoạt chuyên đề nêu trên nhằm tiếp tục triển khai thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TW, ngày 15/5/2016 của Bộ Chính trị khóa XII về “Đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh; từng bước cụ thể hóa, triển khai chuyên đề toàn khóa nhiệm kỳ Đại Hội XIII của Đảng “Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh về ý chí tự lực, tự cường và khát vọng phát triển đất nước phồn vinh, hạnh phúc” và Kế hoạch số 45-KH/HU ngày 25/4/2022 của Huyện ủy Tây Sơn về việc triển khai Chuyên đề năm 2022 “Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh về xây dựng đội ngũ cán bộ, đảng viên gương mẫu, có đạo đức cách mạng đủ năng lực, tiên phong, gương mẫu, đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ trong tình hình mới”.

Với phương châm của đơn vị “Khát khao trở thành khát khao chung – Hành động thành hành động chung”, Cấp ủy Chi bộ đã chỉ đạo xây dựng kế hoạch và thực hiện chuyên đề học tập và làm theo tư tưởng, phong cách của Bác quý I năm 2022 với chuyên đề "Viện KSND huyện Tây Sơn học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh về ý chí tự lực, tự cường và khát vọng thực hiện tốt chức năng, nhiệm vụ".

 

 

Buổi sinh hoạt chuyên đề của Chi bộ Viện KSND huyện Tây Sơn
Tại buổi sinh hoạt, các đảng viên nghe đồng chí Trần Bình Phương – đảng viên, Phó Viện trưởng, Tổ trưởng Tổ tuyên truyền trực tiếp báo cáo đề dẫn về những nội dung cơ bản của chuyên đề về ý chí tự lực, tự cường; về khát vọng phát triển đất nước, khát vọng xây dựng ngành, cơ quan đơn vị, xây dựng đội ngũ cán bộ, kiểm sát viên đơn vị vừa hồng vừa chuyên đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ trong tình hình mới.
Để thực hiện được khát khao đó, Viện KSND huyện Tây Sơn đã có những biện pháp đổi mới trong công tác quản lý chỉ đạo điều hành như: Tiếp tục tăng cường công tác quản lý chỉ đạo, điều hành, siết chặt kỷ luật, kỷ cương, trật tự nội vụ, nâng cao vai trò, trách nhiệm của Viện trưởng và các Phó Viện trưởng phụ trách, đổi mới phương pháp làm việc, phong cách lãnh đạo, Lãnh đạo phải “sát người, sát việc”, thực hiện nghiêm quy định về nêu gương với phương châm “Trách nhiệm, gương mẫu, sáng tạo và khát khao đổi mới”, khởi nguồn từ người đứng đầu, Lãnh đạo đơn vị lan tỏa đến toàn bộ cán bộ, Kiểm sát viên đơn vị. Tạo môi trường làm việc thật sự cởi mở, thân thiện với phương châm “Khát khao trở thành khát khao chung – Hành động thành hành động chung”, phương châm làm việc là “hết việc không hết giờ”; tăng cường ứng dụng công nghệ thông tin trong công tác quản lý, chỉ đạo, điều hành; tăng cường công tác giáo dục chính trị tư tưởng, không để xảy ra việc cán bộ, công chức vi phạm phải xử lý kỷ luật. Tăng cường công tác thanh tra, kiểm tra, kỷ cương, kỷ luật nội vụ, xây dựng môi trường làm việc dân chủ, đoàn kết, văn hóa, văn minh công sở; kiện toàn đội ngũ cán bộ, Kiểm sát viên vững về chính trị, giỏi về nghiệp vụ, tinh thông về pháp luật, công tâm và bản lĩnh, kỷ cương và trách nhiệm nhằm đáp ứng yêu cầu, nhiệm vụ đặt ra trong tình hình mới.Trong thực hiện chức năng nhiệm vụ, đơn vị đã đưa ra nhiều giải pháp mới như “sớm hơn, rộng hơn, toàn diện hơn” trong kiểm sát giải quyết tố giác, tin báo về tội phạm. Trong kiểm sát tuân theo pháp luật vận dụng linh hoạt nhiều biện pháp kiểm sát, kịp thời phát hiện vi phạm, kiên quyết ban hành kiến nghị, kháng nghị khắc phục vi phạm.
Các đảng viên đã tích cực, sôi nổi phát biểu, trong đó có nhiều tham luận như: nhận thức mới về vai trò của công tố trong tố tụng hình sự; vai trò của kiểm sát tuân theo pháp luật trong kiểm sát hoạt động tư pháp; chế ước quyền lực trong hệ thống các cơ quan tư pháp; vai trò của Viện kiểm sát trong giải quyết những vấn đề khó khăn, phức tạp của liên ngành tố tụng. Những tham luận đã làm rõ một số nội dung về thực tiễn vai trò của Viện kiểm sát mà đơn vị đã thực hiện trong giai đoạn hiện nay, thể hiện khát vọng cống hiến để thực hiện hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ.
Phát biểu kết luận buổi sinh hoạt chuyên đề, đồng chí Phan Văn Toàn – Huyện ủy viên, Bí thư Chi bộ, Viện trưởng biểu dương tinh thần trách nhiệm của đảng viên đã chuẩn bị tốt các nội dung sinh hoạt chuyên đề cũng như ghi nhận các ý kiến thảo luận sâu sắc, có trọng tâm, chất lượng gắn liền với công tác nghiệp vụ tại đơn vị. Đồng chí nhấn mạnh, để xây dựng đơn vị trong sạch vững mạnh thì phải: xây dựng đội ngũ cán bộ, đảng viên “Vững về chính trị, giỏi về nghiệp vụ, tinh thông về pháp luật, công tâm và bản lĩnh, kỷ cương và trách nhiệm”; tăng cường hơn nữa trách nhiệm công tố, gắn công tố với điều tra, tăng cường yêu cầu kiểm tra xác minh, yêu cầu điều tra; nâng cao vai trò kiểm sát tuân theo pháp luật, kiểm sát chặt chẽ các hoạt động tố tụng, áp dụng linh hoạt mọi biện pháp kiểm sát, kịp thời kháng nghị, kiến nghị yêu cầu khắc phục vi phạm. Đặc biệt, đồng chí Viện trưởng nhấn mạnh, Viện kiểm sát cần chủ động phối hợp với các ngành giải quyết những vấn đề khó khăn, vướng mắc; tổng hợp, tham mưu cho cấp ủy địa phương chỉ đạo các ngành tập trung phối hợp giải quyết các vụ việc quá hạn, tạm đình chỉ, tồn đọng kéo dài.
Việc sinh hoạt chuyên đề “Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh” có ý nghĩa quan trọng trong thời điểm đơn vị đang tích cực hưởng ứng, tham gia Giải Búa liềm vàng lần thứ VII - năm 2022 là một trong những nhiệm vụ quan trọng trong công tác xây dựng Đảng gắn với công tác xây dựng Ngành, xây dựng đội ngũ cán bộ Kiểm sát. Bên cạnh đó, thông qua việc hưởng ứng, tham dự Giải nhằm đẩy mạnh tuyên truyền việc thực hiện Nghị quyết Đại hội lần thứ XIII của Đảng và nghị quyết đại hội đảng bộ các cấp. Đồng thời, đẩy mạnh tuyên truyền về vị trí, vai trò, chức năng, nhiệm vụ của Viện kiểm sát, kết quả hoạt động của đơn vị, xây dựng hình ảnh của Ngành Kiểm sát, chân dung người cán bộ Kiểm sát kiên quyết, bản lĩnh thực thi công lý tận tâm phục vụ nhân dân./.
Nguyễn Thị Mộng Thùy

CÁC BÀI LIÊN QUAN

Trở về 1 2 3 4 5 Tiếp

Số lượt truy cập:4,258,636 lượt

Số người online:1,975 người

© Viện kiểm sát nhân dân tỉnh Bình Định thiết kế và giữ bản quyền
Mong bạn đọc góp ý kiến. Thư điện tử liên hệ: trangtinvks_binhdinh@vks.gov.vn